Powiadomienie

Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Dołączanie do spotkania

Ważne: dowiedz się, jak dołączyć do spotkania w nowej aplikacji Meet Aplikacja Meet.

Możesz dołączyć do spotkania wideo z Google Meet, Kalendarza Google, Gmaila itd. oraz dołączyć do spotkania przez telefon lub salę konferencyjną. Możesz też używać Google Meet bez konta Google.

Dowiedz się, do których spotkań możesz dołączać

Użytkownicy kont osobistych

Jako użytkownik konta osobistego możesz dołączać do:

 • wszystkich spotkań, na które zaprosił Cię użytkownik Workspace Individual, Google One lub konta osobistego;
 • niektórych spotkań, na które zaprosił Cię inny użytkownik konta Google Workspace.
  • Wskazówka: administratorzy niektórych użytkowników Workspace mogą ograniczyć Ci możliwość dołączania do organizowanych przez nich spotkań.
Subskrybenci Google One

Jako użytkownik Google One możesz dołączać do:

 • wszystkich spotkań, na które zaprosił Cię użytkownik Workspace Individual, Google One lub konta osobistego;
 • niektórych spotkań, na które zaprosił Cię inny użytkownik konta Google Workspace.
  • Wskazówka: administratorzy niektórych użytkowników Workspace mogą ograniczyć Ci możliwość dołączania do organizowanych przez nich spotkań.
Użytkownicy Google Workspace Individual

Jako użytkownik Workspace Individual możesz dołączać do:

 • wszystkich spotkań, na które zaprosił Cię użytkownik Workspace Individual, Google One lub konta osobistego;
 • niektórych spotkań, na które zaprosił Cię inny użytkownik konta Google Workspace.
  • Wskazówka: administratorzy niektórych użytkowników Workspace mogą ograniczyć Ci możliwość dołączania do organizowanych przez nich spotkań.
Użytkownicy Google Workspace for Education

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace for Education, o tym, do których spotkań możesz dołączyć, decyduje Twój administrator Google Workspace. Domyślnie możesz dołączyć do dowolnego spotkania zorganizowanego przez użytkownika Google Workspace, który nie jest użytkownikiem Workspace Individual, ale Twój administrator może zmienić to ustawienie na jedną z tych opcji:

 • Użytkownicy mogą dołączać tylko do spotkań organizowanych przez osoby w organizacji.
 • Użytkownicy mogą dołączać do spotkań organizowanych przez wszystkich użytkowników.
Użytkownicy Workspace

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace, Twój administrator Google Workspace określa, do których spotkań możesz dołączać. Domyślnie możesz dołączyć do dowolnego spotkania zorganizowanego przez użytkownika Google Workspace, Workspace Individual, Google One lub konta osobistego, chyba że administrator wprowadzi jedno z tych ograniczeń:

 • Użytkownicy mogą dołączać tylko do spotkań organizowanych przez osoby w organizacji.
 • Użytkownicy mogą dołączać tylko do spotkań organizowanych przez użytkowników Google Workspace.
  • Wskazówka: nie dotyczy to użytkowników Workspace Individual.

Dowiedz się, kto może dołączać do Twoich spotkań

Użytkownicy kont osobistych

Każdy użytkownik konta osobistego może dołączyć do Twoich spotkań. Obejmuje to wszystkich użytkowników:

 • zalogowanych na konto osobiste, Google One lub Workspace Individual;
 • przebywających w pokoju czatu, w którym utworzono link do spotkania;
 • należących do organizacji Google Workspace, której administrator na to zezwala;
  • Wskazówka: niektórzy administratorzy Workspace mogą ograniczać użytkownikom możliwość dołączania do spotkań organizowanych przez Ciebie.
 • niezalogowanych na konto Google.
  • Wskazówka: tacy użytkownicy muszą najpierw zapukać, zanim będą mogli dołączyć do spotkania.
Subskrybenci Google One

Jeśli jesteś użytkownikiem Google One, do Twoich spotkań może dołączyć każdy. Obejmuje to wszystkich użytkowników:

 • zalogowanych na konto osobiste, Google One lub Workspace Individual;
 • przebywających w pokoju czatu, w którym utworzono link do spotkania;
 • należących do organizacji Google Workspace, której administrator na to zezwala;
  • Wskazówka: niektórzy administratorzy Workspace mogą ograniczać użytkownikom możliwość dołączania do spotkań organizowanych przez Ciebie.
 • niezalogowanych na konto Google.
  • Wskazówka: tacy użytkownicy muszą najpierw zapukać, zanim będą mogli dołączyć do spotkania.
Użytkownicy Google Workspace Individual

Jeśli jesteś użytkownikiem Workspace Individual, wszyscy mogą dołączać do Twoich spotkań. Obejmuje to wszystkich użytkowników:

 • zalogowanych na konto osobiste, Google One lub Workspace Individual;
 • przebywających w pokoju czatu, w którym utworzono link do spotkania;
 • dołączających przez telefon;
 • należących do organizacji Google Workspace, której administrator na to zezwala;
  • Wskazówka: niektórzy administratorzy Workspace mogą ograniczać użytkownikom możliwość dołączania do spotkań organizowanych przez Ciebie.
 • niezalogowanych na konto Google.
  • Wskazówka: tacy użytkownicy muszą najpierw zapukać, zanim będą mogli dołączyć do spotkania.
Użytkownicy Google Workspace for Education

Ważne: domyślnie do Twoich spotkań mogą dołączać tylko użytkownicy z Twojej organizacji lub osoby dołączające przez telefon.

Administrator Google Workspace może zmienić ustawienie określające, kto może dołączać do Twoich spotkań, wybierając jedną z tych opcji:

 • [wartość domyślna] tylko użytkownicy z Twojej organizacji lub osoby dołączające przez telefon;
 • każda osoba korzystająca z konta Google lub dołączająca przez telefon;
 • wszyscy, nawet użytkownicy niezalogowani na konto Google.
Użytkownicy Workspace

Ważne: domyślnie do Twoich spotkań mogą dołączać wszyscy użytkownicy. Dotyczy to również użytkowników, którzy nie są zalogowani na konto Google.

Administrator Google Workspace może zmienić ustawienie określające, kto może dołączać do Twoich spotkań, wybierając jedną z tych opcji:

 • tylko użytkownicy z Twojej organizacji lub osoby dołączające przez telefon;
 • każda osoba korzystająca z konta Google lub dołączająca przez telefon;
 • [wartość domyślna] wszyscy, nawet użytkownicy niezalogowani na konto Google.
Dołączanie do spotkania wideo z poziomu wydarzenia w Kalendarzu Google
 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz w Google Meet.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz
Jeśli administrator Google Workspace na to zezwala, możesz też dołączać do spotkań za pomocą innych systemów do obsługi rozmów wideo. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie współdziałania.
Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet
W Meet możesz wybrać zaplanowane wydarzenie lub wpisać kod albo nazwę spotkania.

Wybierz zaplanowane wydarzenie

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń. W Google Meet są wyświetlane tylko spotkania zaplanowane w Kalendarzu Google.
 3. Kliknij Dołącz.

Wskazówka: gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, słychać sygnał dźwiękowy. Później będziesz otrzymywać ciche powiadomienia o kolejnych nowych uczestnikach.

Wpisz kod spotkania lub jego nazwę

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Wpisz kod lub link > kliknij Dołącz.
 3. Wpisz kod spotkania lub jego nazwę.
  • Kod spotkania to ciąg liter na końcu linku do spotkania. Nie musisz wpisywać łączników.
  • Nazw spotkań możesz używać tylko z osobami w organizacji. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników Google Workspace.
  • Jeśli Twoja organizacja kupiła i zainstalowała sprzęt do Google Meet, możesz też wpisać na nim kod lub nazwę spotkania.

  • Aby rozpocząć nowe spotkanie z nowym kodem, pozostaw to pole puste. 

 4. Kliknij Dalej i wybierz Dołącz.
Dołączanie do spotkania wideo w Gmailu Dołączanie do spotkania wideo za pomocą URL linku
Czasami nie ma wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie spotkania i zarezerwowanie sali. Do niezaplanowanego spotkania wideo w Meet możesz dołączyć, klikając link otrzymany w SMS-ie lub e-mailu.
 1. Kliknij link do spotkania otrzymany na czacie lub w e-mailu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dołączyć do spotkania.

Wskazówka: udział w spotkaniach bez konieczności wysyłania prośby o zaproszenie mogą brać tylko ci użytkownicy, którzy mają zaproszenia z kalendarza. Użytkownicy bez zaproszeń z kalendarza muszą poprosić o dołączenie do spotkania, „pukając”, a następnie zostać zaakceptowani przez organizatora spotkania. 

Dołączanie do spotkania przez telefon
Ważne: do spotkania możesz dołączyć przez telefon tylko wtedy, gdy jego organizatorem jest użytkownik Google Workspace.

Numer telefonu jest dodawany tylko wtedy, gdy administrator włączy funkcję dołączania przez telefon.

Jeśli administrator Google Workspace na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo Meet w trybie z samym dźwiękiem na 15 minut przed jego rozpoczęciem i uczestniczyć w nim do zakończenia. Jeśli ktoś uczestniczy już w spotkaniu i udzieli Ci dostępu, możesz dołączyć wcześniej.

Możesz być w innej organizacji lub mieć inną wersję Google Workspace niż organizator wydarzenia. Jeśli Twoje dane są w katalogu firmowym organizatora, uczestnicy będą mogli wyświetlać Twoje imię i nazwisko podczas spotkania. W przeciwnym razie będą widzieć tylko część numeru telefonu.

 • Pozostali uczestnicy powinni zawsze sprawdzić, czy osoba łącząca się przez telefon jest właściwym uczestnikiem.
 • Osoby łączące się przez telefon wliczają się do limitu uczestników spotkania.
 • Obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Dołączanie do spotkania przy użyciu numeru telefonu

Wskazówka: jeśli spróbujesz dołączyć do spotkania przez telefon przed jego rozpoczęciem, może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący nierozpoznanego kodu PIN.

Do spotkania możesz dołączyć przez telefon w zaplanowanych godzinach przy użyciu jednej z tych metod:

 • Na telefonie wybierz numer wyświetlony w wydarzeniu w Kalendarzu Google lub w zaproszeniu na spotkanie.
  Następnie wpisz kod PIN i naciśnij #.
 • W aplikacji Kalendarz lub Meet kliknij numer telefonu.
  Kod PIN zostanie wpisany automatycznie.

Wszystkie wersje Google Workspace obsługują amerykańskie numery telefonów. Usługi G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise i Education Plus obsługują też międzynarodowe numery spotkań wideo w Meet.

Jeśli Twoja organizacja włączyła Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, możesz nawiązywać połączenia z większą liczbą numerów międzynarodowych. Twój operator telefonii komórkowej może naliczyć opłaty za rozmowy międzynarodowe oraz za transmisję danych. 

Włączanie i wyłączanie wyciszenia telefonu

Twój mikrofon zostanie wyciszony, gdy inny uczestnik spotkania Cię wyciszy lub gdy:
 • naciśniesz *6,
 • ustawisz najniższy poziom głośności telefonu,
 • dołączysz po piątym uczestniku.
Aby wyłączyć wyciszenie, jeszcze raz naciśnij *6 lub zwiększ głośność.

Lista krajów, w których jest obsługiwane dołączanie do spotkania przez telefon

Pełną listę krajów, w których można dołączyć przez telefon, znajdziesz tutaj.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji
Dołączanie do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy

Jeśli Twoja organizacja na to zezwala, możesz dołączać do spotkań z urządzeń innych firm.

Informacje o konfigurowaniu kont administratorów znajdziesz w artykule Używanie Meet z systemami do obsługi rozmów wideo innych firm.

Urządzenia Zoom Rooms

Aby dołączyć do rozmowy w Google Meet na urządzeniu Zoom Rooms, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij wydarzenie w kalendarzu urządzenia, jeśli spotkanie zostało wcześniej zaplanowane.
 • Kliknij ikonę Google Meet i wpisz kod spotkania.

Urządzenia Cisco Webex

Aby dołączyć do rozmowy w Google Meet na urządzeniu Cisco Webex, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij wydarzenie w kalendarzu urządzenia, jeśli spotkanie zostało wcześniej zaplanowane.
 • Kliknij ikonę Google Meet i wpisz kod spotkania.

Systemy innych firm korzystające z usługi Pexip

 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Wybierz Więcej opcji dołączania.
 3. Wybierz Systemy innych firm.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pozwalającymi dołączyć do wydarzenia z Twojego systemu.

Czego nie możesz zrobić

Jeśli dołączysz do spotkania za pomocą systemu innej firmy, nie możesz używać funkcji sterowania Meet, takich jak opcje kamery czy mikrofonu. Zamiast tego skorzystaj z opcji systemu innej firmy. Za pomocą systemu innej firmy nie możesz na przykład:
 • Wyświetlać czatu spotkania ani pisać na nim.
 • Korzystać z nagrywania w Meet.
 • Zatwierdzać ani blokować innych uczestników.
 • Wyciszać innych uczestników ani wyłączać ich wyciszenia.
Inni użytkownicy Meet nie mogą wyciszyć Twojego pokoju.
Dołączanie do spotkania wideo bez konta Google
Ważne: poniższe informacje dotyczą spotkań organizowanych przez użytkowników Google Workspace.
Aby uczestniczyć w spotkaniach wideo w Meet, nie potrzebujesz konta Google. Jeśli jednak nie masz takiego konta, organizator lub osoba z organizacji musi przyznać Ci dostęp do spotkania.
Wskazówka: aby dołączyć przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz zalogować się na konto Google lub Gmail.

Dołączanie do spotkania wideo za pomocą linku

 1. Otwórz wiadomość na czacie lub e-maila z linkiem do spotkania i kliknij go.
 2. Kliknij Chcę dołączyć.
 3. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet

 1. Wejdź na meet.google.com.
 2. Kliknij Użyj kodu spotkania.
 3. Wpisz kod i kliknij Dalej.
 4. Kliknij Chcę dołączyć.
 5. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Inne uwagi

 • Gdy dołączysz do spotkania, Twój identyfikator spotkania zostanie udostępniony domenie gospodarza spotkania na potrzeby rozwiązywania problemów i kontroli. Identyfikator spotkania to Twój adres e-mail lub numer telefonu (jeśli dołączasz przez telefon).
 • W przypadku użytkowników Meet korzystających z osobistego konta Google: gdy użytkownik, który zostanie zgłoszony jako naruszający zasady, spróbuje dołączyć do innego spotkania, moderator otrzyma komunikat: „Ta osoba jest podejrzana o nadużycia w przeszłości”.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne