Dołączanie do spotkania

W Google Meet możesz dołączyć do rozmowy wideo.

Kto może dołączyć do spotkania wideo?

Użytkownicy Google Workspace (korzystający z Google Meet na koncie szkolnym lub służbowym).

Użytkownicy kont osobistych (korzystający z Google Meet na koncie osobistym).
 • Osoby z Twojej organizacji zalogowane na konta Google Workspace.
 • Osoby spoza organizacji dodane do wydarzenia w Kalendarzu Google i posiadające konto Google.
 • Osoby spoza organizacji zaproszone w trakcie spotkania przez jednego z uczestników.
 • Każda osoba z kontem Google może rozpocząć spotkanie i do niego dołączyć.
 • Każda osoba mająca konto Google, która otrzymała zaproszenie od organizatora spotkania.

Kto musi poprosić o dołączenie do spotkania wideo?

 • Osoby, które nie zostały dodane do wydarzenia w Kalendarzu.
 • Tylko użytkownicy przeglądarek: osoby, które nie mają konta Google. Dotyczy to spotkań utworzonych przez użytkowników Google Workspace. W przypadku spotkań utworzonych przez użytkowników kont osobistych musisz mieć konto Google, aby poprosić o dołączenie do spotkania.
 • Tylko użytkownicy Google Workspace : osoby spoza organizacji, które korzystają z G Suite dla Szkół i Uczelni. Dostęp może przyznać dowolna osoba, która bierze udział w spotkaniu, oraz każdy uczestnik spotkania wideo należący do organizacji.

Wskazówka: gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, słychać sygnał dźwiękowy. Później będziesz otrzymywać ciche powiadomienia o kolejnych nowych uczestnikach.

Użytkownicy Google Workspace Essentials

Jeśli Twoja organizacja korzysta z Google Workspace Essentials, możesz bezpośrednio dołączyć do spotkania. Każda osoba spoza organizacji musi zostać przyjęta przez uczestników spotkania.

Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni

Jeśli masz konto w wersji dla Szkół i Uczelni, a Twoja instytucja to szkoła podstawowa lub szkoła średnia, nie możesz dołączać do rozmów wideo w Google Meet utworzonych przez użytkowników osobistych kont Google.

Do spotkań organizowanych przez użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni nie mogą dołączać użytkownicy anonimowi i niezalogowani na konta Google. Mogą oni jednak dołączać do spotkania przez telefon. Administrator domeny G Suite dla Szkół i Uczelni może pozwolić anonimowym użytkownikom na dołączanie do spotkań w domenie. Jeśli chce to zrobić, powinien skontaktować się z Google Workspacezespołem pomocy i poprosić o wyjątek od reguły. 

Dołączanie do spotkania wideo

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu wydarzenia w Kalendarzu Google

Wyszukuj zaplanowane spotkania w Kalendarzu i szybko dołączaj do spotkań wideo.
 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz w Google Meet.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz
Możesz też dołączać do spotkań za pomocą innych systemów do obsługi rozmów wideo, jeśli administrator Google Workspace na to zezwala. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie współdziałania.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet

W Meet możesz wybrać zaplanowane wydarzenie lub wpisać kod albo nazwę spotkania.

Wybierz zaplanowane wydarzenie:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń. W Google Meet są wyświetlane tylko spotkania zaplanowane w Kalendarzu Google.
 3. Kliknij Dołącz.
Wskazówka: gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, słychać sygnał dźwiękowy. Później będziesz otrzymywać ciche powiadomienia o kolejnych nowych uczestnikach.

Wpisz kod spotkania lub jego nazwę:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Rozpocznij spotkanie lub dołącz do spotkania.
 3. Wpisz kod spotkania lub jego nazwę.
  • Kod spotkania to ciąg liter na końcu linku do spotkania. Nie musisz wpisywać łączników.
  • Nazw spotkań możesz używać tylko z osobami w organizacji. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników Google Workspace.
  • Jeśli Twoja organizacja kupiła i zainstalowała sprzęt do Google Meet, możesz też wpisać na nim kod lub nazwę spotkania.

  • Aby rozpocząć nowe spotkanie z nowym kodem, pozostaw to pole puste. 

 4. Kliknij Dalej i wybierz Dołącz.

 

 Dołączanie do spotkania wideo w Gmailu

Join a video meeting from Google Hangouts

You can join a Google Meet video meeting from within the Google Hangouts app. Learn how to Join a video call

Dołączanie do spotkania wideo za pomocą linku

Czasami nie ma wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie spotkania i zarezerwowanie sali. Do niezaplanowanego spotkania wideo w Meet możesz dołączyć, klikając link otrzymany w SMS-ie lub e-mailu.
 1. Kliknij link do spotkania otrzymany na czacie lub w e-mailu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dołączyć do spotkania.

Dołączanie do spotkania przez telefon

Ważne: do spotkania możesz dołączyć przez telefon tylko wtedy, gdy jego organizatorem jest użytkownik Google Workspace.

Numer telefonu jest dodawany tylko wtedy, gdy administrator włączy funkcję dołączania przez telefon.

Jeśli administrator Google Workspace na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo Meet w trybie z samym dźwiękiem na 15 minut przed jego rozpoczęciem i uczestniczyć w nim do zakończenia. Jeśli ktoś uczestniczy już w spotkaniu i udzieli Ci dostępu, możesz dołączyć wcześniej. 

Możesz być w innej organizacji lub mieć inną wersję Google Workspace niż organizator wydarzenia. Jeśli Twoje dane są w katalogu firmowym organizatora, uczestnicy mogą wyświetlać Twoje imię i nazwisko podczas spotkania. W przeciwnym razie będą widzieć tylko część numeru telefonu.

 • Pozostali uczestnicy powinni zawsze sprawdzić, czy osoba łącząca się przez telefon jest właściwym uczestnikiem. 
 • Osoby łączące się przez telefon wliczają się do limitu uczestników spotkania.
 • Obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Dołączanie do spotkania przy użyciu numeru telefonu

Wskazówka: jeśli spróbujesz dołączyć przez telefon do spotkania przed jego rozpoczęciem, może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący nierozpoznanego kodu PIN.

Do spotkania możesz dołączyć przez telefon w zaplanowanych godzinach przy użyciu jednej z tych metod:

 • Na telefonie wybierz numer wyświetlony w wydarzeniu w Kalendarzu Google lub w zaproszeniu na spotkanie.
  Następnie wpisz kod PIN i naciśnij #.
 • W aplikacji Kalendarz lub Meet kliknij numer telefonu.
  Kod PIN zostanie wpisany automatycznie.

Wszystkie wersje Google Workspace obsługują amerykańskie numery telefonów. Google Workspace Essentials, Google Workspace Enterprise, G Suite Basic, G Suite Business oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni obsługują też numery międzynarodowe (obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne). Obowiązują opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Włączanie i wyłączanie wyciszenia telefonu

Twój mikrofon zostanie wyciszony, gdy inny uczestnik spotkania Cię wyciszy lub:

 • naciśniesz *6,
 • ustawisz najniższy poziom głośności telefonu,
 • dołączysz po 5 uczestniku.

Aby wyłączyć wyciszenie, jeszcze raz naciśnij *6 lub zwiększ głośność.

Lista krajów, w których jest obsługiwane dołączanie do spotkania przez telefon

Pełną listę krajów, w których można dołączyć przez telefon, znajdziesz tutaj.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji

Dołączanie do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy

Jeśli Twoja organizacja na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy.

Wskazówka: aby można było dołączać do spotkań wideo za pomocą systemów do wideokonferencji innych firm, administrator Google Workspace musi włączyć współdziałanie.

 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Wybierz Więcej opcji dołączania.
 3. Wybierz Systemy innych firm.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pozwalającymi dołączyć do wydarzenia z Twojego systemu.

Czego nie możesz zrobić

Jeśli dołączysz do spotkania za pomocą systemu innej firmy, nie możesz używać funkcji sterowania Meet, takich jak opcje kamery czy mikrofonu. Zamiast tego skorzystaj z opcji systemu innej firmy.

Za pomocą systemu innej firmy nie możesz na przykład:

 • wyświetlać czatu spotkania ani pisać na nim,
 • korzystać z nagrywania w Meet,
 • zatwierdzać ani blokować innych uczestników,
 • wyciszać innych uczestników ani wyłączać ich wyciszenia,

inni użytkownicy Meet nie mogą wyciszyć Twojego pokoju.

Dołączanie do spotkania wideo bez konta Google

Ważne: poniższe informacje dotyczą spotkań organizowanych przez użytkowników Google Workspace.

Aby uczestniczyć w spotkaniach wideo w Meet, nie potrzebujesz konta Google. Jeśli jednak nie masz takiego konta, organizator lub osoba z organizacji musi przyznać Ci dostęp do spotkania.

Wskazówka: aby dołączyć przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz zalogować się na konto Google lub Gmail.

 Dołączanie do spotkania wideo za pomocą linku

 1. Otwórz wiadomość na czacie lub e-maila z linkiem do spotkania i kliknij go.
 2. Kliknij Chcę dołączyć.
 3. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu Meet

 1. Wejdź na meet.google.com.
 2. Kliknij Użyj kodu spotkania.
 3. Wpisz kod i kliknij Dalej.
 4. Kliknij Chcę dołączyć.
 5. Gdy ktoś z uczestników spotkania przyzna Ci dostęp, dołączysz do niego.

Powiązane artykuły

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?