Dołączanie do spotkania wideo

Dzięki Meet na komputerze lub urządzeniu mobilnym możesz łatwo i szybko spotykać się z członkami zespołu przebywającymi w dowolnym miejscu na świecie.

Uwaga: jeśli nie jesteś zalogowany na konto G Suite lub dołączasz do spotkania innej organizacji, może być konieczne zatwierdzenie Twojej prośby o dołączenie przez innego uczestnika.

Dołączanie do spotkania z poziomu wydarzenia w kalendarzu

„.”

Zobacz zaplanowane spotkania w Kalendarzu i szybko dołącz do spotkania wideo.

 1. Kalendarzu kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz do rozmowy w Hangouts Meet. Otworzy się okno, w którym kliknij Dołącz do spotkania.
Dołączanie do Hangouts Meet
Jeśli administrator G Suite na to pozwala, możesz też dołączyć z poziomu wydarzenia w kalendarzu programu Microsoft® Outlook®. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie współdziałania.

Dołączanie do spotkania z poziomu Meet

„.”

W Meet możesz wybrać zaplanowane wydarzenie lub wpisać kod spotkania. 

Wybieranie zaplanowanego wydarzenia:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz stronę https://meet.google.com/.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń.
 3. Kliknij Dołącz do spotkania.
Dołączanie do Meet z przeglądarki internetowej
Uwaga: szósty i każdy następny uczestnik (w kolejności dołączania) jest automatycznie wyciszany.

Wpisywanie kodu spotkania:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Użyj kodu spotkania.
 3. Wpisz kod spotkania i kliknij Dalej.
 4. Kliknij Dołącz do spotkania.

Uwaga: jeśli Twoja organizacja kupiła i zainstalowała Chromebox wideokonferencje, możesz też wpisać ten kod na tym urządzeniu.

Dołączanie z przeglądarki internetowej przy użyciu kodu

Dołączanie do spotkania za pomocą linku

„.”

Czasami nie ma wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie spotkania i zarezerwowanie sali. W Hangouts Meet możesz dołączyć do niezaplanowanego spotkania wideo, klikając URL linku do spotkania wysłany do Ciebie w SMS-ie lub e-mailu.

 1. Kliknij link do spotkania otrzymany w wiadomości czatu lub e-mailu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dołączyć do spotkania.
Dołączanie z e-maila
Dołączanie przez telefon

 

Dołączanie do spotkania za pomocą sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji

„.”

Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń za pomocą pilota sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji. 

 • Jeśli wydarzenie w Kalendarzu zostało utworzone przy użyciu Hangouts Meet, zobaczysz interfejs spotkań wideo Hangouts Meet. 
 • Jeśli wydarzenie zostało utworzone w klasycznej wersji Hangouts, pojawi się interfejs Hangouts.

Dołączanie do spotkania za pomocą systemu innej firmy

„.”

Jeśli Twoja organizacja na to zezwala, możesz dołączyć do spotkania wideo za pomocą systemu innej firmy.

Note: aby można było dołączyć do spotkania wideo za pomocą systemu do wideokonferencji innej firmy, administrator G Suite musi włączyć współdziałanie.

 1. Otwórz wydarzenie w Kalendarzu.
 2. Wybierz Więcej opcji dołączania.
 3. Wybierz Systemy innych firm.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pozwalającymi dołączyć do wydarzenia na Twoim systemie.
Więcej opcji dołączania z przeglądarki internetowej

Czego nie możesz zrobić

W przypadku dołączenia za pomocą systemu innej firmy nie możesz używać funkcji sterowania Meet, takich jak opcje kamery czy mikrofonu. Zamiast tego skorzystaj z opcji systemu innej firmy.

Za pomocą systemu innej firmy nie możesz na przykład:

 • wyświetlać czatu spotkania ani pisać na nim,
 • korzystać z nagrywania w Meet,
 • zatwierdzać ani blokować innych uczestników,
 • wyciszać innych uczestników ani wyłączać ich wyciszenia.

Inni użytkownicy Meet nie mogą wyciszyć Twojego pokoju.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?