Připojení ke schůzce

Pomocí služby Google Meet se můžete připojovat k videohovorům.

Kdo se může k videohovoru připojit?

Uživatelé osobních účtů

Uživatelem osobního účtu jste, pokud používáte službu Google Meet prostřednictvím Gmailu nebo jiného bezplatného účtu.

Jako uživatel osobního účtu se můžete připojit k:

 • všem schůzkám, k nimž vás pozval někdo s osobním účtem,
 • některým schůzkám, k nimž vás pozval někdo s účtem Google Workspace. 
  • Tip: Administrátoři Google Workspace určují, jestli jejich uživatelé mohou zvát další lidi s osobním účtem Google, takže se můžete účastnit jen schůzek organizovaných uživateli Workspace, jejichž administrátoři jim umožňují zvát uživatele s osobním účtem.
Důležité: Můžete dostat pozvánku na schůzky, k nimž se nemůžete připojit. Pokud se pokusíte připojit, zobrazí se chybová stránka.

Předplatitel Google Workspace Individual

Předplatitelem Google Workspace Individual jste, pokud používáte službu Google Meet ve svém placeném účtu Workspace Individual.

Jako předplatitel Workspace Individual se můžete připojit:

 • ke všem schůzkám, na které vás pozval někdo s osobním účtem nebo s účtem předplatitele Workspace Individual,
 • k některým schůzkám, na které vás pozval někdo s jiným účtem Google Workspace.
  Tip: Administrátoři Google Workspace nastavují, jestli organizátoři v jejich doméně můžou zvát na schůzky uživatele s účtem Google Workspace Individual. Jinými slovy, účastnit se můžete jen schůzek organizovaných uživateli Workspace, jimž administrátoři umožňují zvát uživatele předplatitelských účtů Individual.
Uživatelé Google Workspace for Education

Uživatelem účtu Google Workspace for Education jste, pokud používáte službu Google Meet prostřednictvím placeného školního účtu.

Když jste uživatel Google Workspace for Education, váš administrátor Google Workspace určuje, k jakým schůzkám se můžete připojit. Ve výchozím nastavení se můžete účastnit všech schůzek pořádaných libovolným uživatelem Google Workspace, ale váš administrátor může nastavit, abyste se mohli připojit pouze k:

 • schůzkám pořádaným někým ve vaší organizaci,
 • schůzkám pořádaným libovolným účtem Google Workspace nebo osobním účtem.

Ve výchozím nastavení se uživatelé z institucí vyššího vzdělávání s účty vytvořenými po 9. květnu 2021 mohou připojit ke schůzkám pořádaným libovolným uživatelem Google Workspace. Uživatelé z institucí vyššího vzdělávání s účty vytvořenými před 9. květnem 2021 se ve výchozím nastavení mohou připojit ke schůzkám pořádaným uživateli Workspace i osobních účtů.

Důležité: Můžete dostat pozvánku na schůzky, k nimž se nemůžete připojit. Pokud se pokusíte připojit, zobrazí se chybová stránka.
Všichni ostatní uživatelé Google Workspace

Uživatelem služby Google Workspace jste, pokud používáte službu Google Meet prostřednictvím placeného pracovního účtu.

Když jste uživatel Google Workspace, administrátor Google Workspace určuje, k jakým schůzkám se můžete připojit. Ve výchozím nastavení se můžete zúčastnit všech schůzek pořádaných libovolným účtem Google Workspace nebo osobním účtem, ale váš administrátor může nastavit, abyste se mohli připojit pouze k:

 • schůzkám pořádaným někým ve vaší organizaci,
 • schůzkám pořádaným pouze uživateli Google Workspace.
Důležité: Můžete dostat pozvánku na schůzky, k nimž se nemůžete připojit. Pokud se pokusíte připojit, zobrazí se chybová stránka.

Kdo musí o připojení k videohovoru požádat?

Uživatelé osobních účtů

Ke schůzkám pořádaným uživateli osobních účtů se můžou připojit tito lidé:

 • kdokoli s osobním účtem, koho organizátor pozval,
 • kdokoli v chatovací místnosti, kde byl vytvořen odkaz na schůzku,
 • všichni uživatelé Google Workspace, které organizátor pozval a administrátor jim umožňuje připojovat se ke schůzkám pořádaným uživateli s osobním účtem Google.

Nikdo, kdo není přihlášený k účtu Google, se k schůzkám pořádaným uživateli osobních účtů připojit nemůže.

Důležité:

 • Pozvánku můžou dostat i uživatelé, kteří se nemůžou se ke schůzce připojit. Pokud nejsou na schůzce povoleni a pokusí se připojit, zobrazí se jim chybová stránka.
 • Jestliže mají uživatelé mimo vaši organizaci povoleno připojit se k chatovací místnosti nebo skupinové konverzaci, můžou se připojit i k videoschůzce vytvořené v dané místnosti.
Předplatitel Google Workspace Individual

Ke schůzkám pořádaným předplatiteli Workspace Individual se může ve výchozím nastavení připojit kdokoli. Zahrnuje to všechny uživatele, kteří jsou:

 • přihlášení k osobnímu účtu nebo k účtu Workspace,
 • na počítači, který není přihlášen k účtu Google,
 • připojení ke schůzce po telefonu,
 • v chatovací místnosti, kde byl vytvořen odkaz na schůzku.

Důležité:

 • Pokud se chtějí uživatelé připojit ke schůzkám pořádaným předplatiteli Workspace Individual, musí jim administrátoři nejdřív povolit připojování ke schůzkám mimo jejich doménu.
 • Jestliže mají uživatelé mimo vaši organizaci povoleno připojit se k chatovací místnosti nebo skupinové konverzaci, můžou se připojit i k videoschůzce vytvořené v dané místnosti.

Uživatelé Google Workspace for Education

Ke schůzkám pořádaným uživateli Google Workspace for Education se ve výchozím nastavení může připojit kdokoli. Zahrnuje to všechny uživatele, kteří jsou:

 • přihlášení k účtu Google (osobnímu nebo ve službě Workspace),
 • připojení po telefonu,
 • v chatovací místnosti, kde byl vytvořen odkaz na schůzku.

Administrátor Google Workspace může toto nastavení změnit.

Může při tom vybrat jednu z následujících možností:

 • kdokoli ve vaší organizaci a kdokoli, kdo se ke schůzkám připojuje po telefonu,
 • kdokoli s účtem Google (osobním nebo Workspace) a kdokoli, kdo se ke schůzkám připojuje po telefonu,
 • všichni včetně všech uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google.

Důležité:

 • Pozvánku můžou dostat i uživatelé, kteří se nemůžou se ke schůzce připojit. Pokud nejsou na schůzce povoleni a pokusí se připojit, zobrazí se jim chybová stránka.
 • Jestliže mají uživatelé mimo vaši organizaci povoleno připojit se k chatovací místnosti nebo skupinové konverzaci, můžou se připojit i k videoschůzce vytvořené v dané místnosti.

Všichni ostatní uživatelé Google Workspace

Ke schůzkám pořádaným uživateli Google Workspace se ve výchozím nastavení může připojit kdokoli. Zahrnuje to všechny uživatele, kteří jsou:

 • přihlášení k osobnímu účtu nebo k účtu Workspace,
 • na počítači, který není přihlášen k účtu Google,
 • připojení ke schůzce po telefonu,
 • v chatovací místnosti, kde byl vytvořen odkaz na schůzku.

Administrátor Google Workspace může toto nastavení změnit.

Může při tom vybrat jednu z následujících možností:

 • kdokoli ve vaší organizaci a kdokoli, kdo se ke schůzkám připojuje po telefonu,
 • kdokoli s účtem Google (osobním nebo Workspace) a kdokoli, kdo se ke schůzkám připojuje po telefonu,
 • všichni včetně všech uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google.

Důležité:

 • Pozvánku můžou dostat i uživatelé, kteří se nemůžou se ke schůzce připojit. Pokud nejsou na schůzce povoleni a pokusí se připojit, zobrazí se jim chybová stránka.
 • Jestliže mají uživatelé mimo vaši organizaci povoleno připojit se k chatovací místnosti nebo skupinové konverzaci, můžou se připojit i k videoschůzce vytvořené v dané místnosti.
Připojení k videoschůzce z události v Kalendáři Google
 1. Kalendáři Google klikněte na událost, ke které se chcete připojit.
 2. Klikněte na Připojit se přes Google Meet.
 3. V okně, které se otevře, klikněte na Připojit se
Pokud to povolí váš administrátor Google Workspace, můžete se připojit také z jiných videokonferenčních systémů. Podrobnější informace najdete v tématu Nastavení interoperability.
Připojení k videoschůzce ze služby Meet
Ve službě Meet můžete vybrat naplánovanou událost nebo zadat kód či přezdívku schůzky.

Výběr naplánované události

 1. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu https://meet.google.com/.
 2. Vyberte schůzku ze seznamu naplánovaných událostí. Ve službě Google Meet se zobrazují jen schůzky naplánované prostřednictvím Kalendáře Google.
 3. Klikněte na Připojit se.

Tip: Při připojení prvních pěti lidí zazní zvukový signál. Na připojení dalších účastníků pak upozorní tiché oznámení.

Zadání kódu nebo přezdívky schůzky

 1. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu https://meet.google.com.
 2. Klikněte do pole Zadejte kód nebo odkaz > klikněte na Připojit se.
 3. Zadejte kód nebo přezdívku schůzky.
  • Kód schůzky je řetězec písmen na konci odkazu na schůzku. Nemusíte zadávat spojovníky, které písmena oddělují.
  • S lidmi ve vaší organizaci můžete používat také přezdívky schůzek. Tato funkce je momentálně dostupná jen uživatelům Google Workspace.
  • Pokud vaše organizace zakoupila a nainstalovala hardwarové zařízení Meet, můžete také zadat kód nebo přezdívku schůzky do tohoto zařízení.

  • Chcete-li zahájit novou schůzku s novým kódem, ponechte pole prázdné. 

 4. Klikněte na Pokračovat a pak na Připojit se.
Připojení k videoschůzce z Gmailu Join a video meeting from Google Hangouts
You can join a Google Meet video meeting from within the Google Hangouts app. Learn how to Join a video call
Připojení k videoschůzce s adresou URL odkazu na schůzku
Někdy nemáte dost času na to naplánovat schůzku a rezervovat si místnost. Se službou Meet se můžete připojit k narychlo svolanému videohovoru. Stačí kliknout na adresu URL s odkazem na schůzku, kterou dostanete textovou zprávou nebo e-mailem.
 1. Klikněte na odkaz na schůzku, který jste dostali v chatové zprávě nebo v e-mailu.
 2. Podle pokynů na obrazovce se připojte ke schůzce.
Připojení ke schůzce po telefonu
Důležité: Po telefonu se dá připojit jen ke schůzkám, které organizují uživatelé Google Workspace.

Telefonní číslo se přidá, pouze pokud administrátor funkci připojení po telefonu povolil.

Pokud to váš administrátor Google Workspace povolí, můžete se k videoschůzce Meet připojit po telefonu a využít z ní jen zvuk. Připojit se dá nejdřív 15 minut před začátkem schůzky a poté až do chvíle, kdy skončí. Jestliže už na schůzce někdo je a schválí vám přístup, můžete se připojit i dříve.

Můžete při tom být i z jiné organizace než organizátor události nebo používat jinou verzi Google Workspace. Pokud jste ve firemním adresáři organizátora, uvidí účastníci na schůzce vaše jméno. Jinak se zobrazí pouze část vašeho telefonního čísla.

 • Stávající účastníci by měli vždy ověřit, že člověk, který se pokouší připojit po telefonu, je oprávněný účastník schůzky.
 • Každý, kdo se připojí po telefonu, se započítá do limitu pro maximální počet lidí na schůzce.
 • Platí se běžné poplatky za volání.

Připojení ke schůzce pomocí telefonního čísla

Tip: Pokud se pokusíte ke schůzce připojit před začátkem, může se vám zobrazit chyba, že PIN nebyl rozpoznán.

K probíhající schůzce se můžete v době, na kterou je naplánována, připojit po telefonu jedním z následujících způsobů:

 • Zadejte telefonní číslo uvedené v události Kalendáře Google nebo v pozvánce na schůzku.
  Pak zadejte PIN a #.
 • V aplikaci Meet nebo Kalendář klepněte na telefonní číslo.
  Kód PIN se zadá automaticky.

Všechny verze Google Workspace zahrnují telefonní číslo v USA. Verze G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise a Education Plus podporují ve videohovorech Meet také mezinárodní čísla.

Pokud vaše organizace zapne mezinárodní volání v Google Meet, je k dispozici více mezinárodních čísel. Telefonní operátor může účtovat poplatky za dálkové volání a použití služeb.

Vypnutí nebo zapnutí zvuku telefonu

Zvuk se vám vypne, pokud to nastaví jiný účastník schůzky, nebo pokud vy sami:
 • stisknete klávesy *6 ,
 • nastavíte hlasitost telefonu na nejnižší úroveň,
 • připojíte se později než 5. účastník schůzky.
Pokud chcete zvuk zapnout, znovu stiskněte klávesy *6 nebo zvyšte hlasitost.

Země, kde je podporováno připojení ke schůzce po telefonu

Úplný seznam zemí najdete v článku Země, kde je podporováno připojení po telefonu.

Připojení k videoschůzce z konferenční místnosti Google
Připojení k videoschůzce ze systému jiného výrobce
Pokud to organizace moderátora schůzky umožňuje, můžete se k videoschůzce připojit z konferenčního systému jiného výrobce.
 1. Kalendáři Google klikněte na událost, ke které se chcete připojit.
 2. Vyberte Další možnosti připojení.
 3. Vyberte Systémy třetích stran.
 4. Podle pokynů se připojte ze svého systému.

Jaká jsou omezení

Pokud se připojíte ze systému jiného výrobce, nemůžete prostřednictvím služby Meet ovládat funkce hovoru, jako je kamera nebo mikrofon. Musíte použít ovládací prvky daného výrobce. Ze systému jiného výrobce nemůžete provádět například následující akce:
 • Sledování chatu probíhajícího na schůzce a psaní do něj.
 • Spuštění a zastavení nahrávky hovoru Meet.
 • Schválení nebo zablokování přístupu jiných účastníků.
 • Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu jiných účastníků.
Ostatní účastníci ve službě Meet naopak nemůžou vypnout zvuk ve vaší místnosti.
Připojení k videoschůzce bez účtu Google
Důležité: Následující informace se týkají schůzek pořádaných uživateli Google Workspace.
K účasti na videoschůzkách přes Meet nepotřebujete účet Google. Pokud účet Google nemáte, organizátor schůzky nebo jiný účastník z pořádající organizace vám však musí ke schůzce udělit přístup.
Tip: Pokud nejste přihlášeni k účtu Google nebo do Gmailu, nemůžete se připojit pomocí mobilního zařízení.

Připojení k videoschůzce pomocí odkazu

 1. Otevřete chatovou zprávu nebo e-mail s odkazem na schůzku a klikněte na něj.
 2. Klikněte na Požádat o připojení.
 3. Jakmile někdo z účastníků váš přístup schválí, připojíte se ke schůzce.

Připojení k videoschůzce ze služby Meet

 1. Přejděte na stránku meet.google.com.
 2. Klikněte na Použít kód schůzky.
 3. Zadejte kód a klikněte na Pokračovat.
 4. Klikněte na Požádat o připojení.
 5. Jakmile někdo z účastníků váš přístup schválí, připojíte se ke schůzce.

Další poznámky

 • Když se připojíte ke schůzce, budeme váš identifikátor schůzky sdílet s doménou hostitele schůzky, aby bylo možné odstraňovat problémy a provádět kontroly. Identifikátor schůzky je vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo, pokud se ke schůzce připojili po telefonu.
 • Pro uživatele služby Meet s osobním účtem Google: Když se uživatel, který je na schůzce označen jako obtěžující, pokusí připojit k jiné schůzce, moderátor obdrží tuto zprávu: „U tohoto člověka existuje podezření, že se v minulosti dopouštěl obtěžování.“

Související témata

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false