Delta i ett möte

Du kan gå med i ett videosamtal med Google Meet.

Vem kan gå med i ett videomöte?

Google Workspace-användare (som använder Google Meet med ett jobb- eller skolkonto).

Användare med personliga konton (som använder Google Meet med ett personligt konto).
 • Personer i organisationen som är inloggade på sitt Google Workspace-konto.
 • Personer utanför organisationen som läggs till i Google Kalender-händelsen och har ett Google-konto.
 • Personer utanför organisationen som bjuds in under mötet av en deltagare.
 • Alla med ett Google-konto kan starta eller gå med i ett möte.
 • Alla med ett Google-konto som får en inbjudan i samtal från mötesarrangören.

Vem måste begära att gå med i ett videomöte?

 • Personer som inte är tillagda i kalenderhändelsen.
 • Användare som inte är inloggade på Google-konton måste bli tillåtna att delta i möten skapade av Google Workspace-användare. 
 • Användare som inte är inloggade på Google-konton måste logga in på ett Google-konto för att delta i möten som organiseras av användare med personliga Google-konton. 
 • För Google Workspace-användare: Personer utanför organisationen som använder Google Workspace for Education. Alla i mötet får ge åtkomst. Någon från organisationen som deltar i videomötet får också ge åtkomst.

Tips! En ljudsignal hörs när de fem första personerna går med. Därefter får du en tyst avisering för alla nya deltagare.

Google Workspace Essentials-användare

Om organisationen har Google Workspace Essentials kan du gå med i ett möte direkt. Alla utanför organisationen måste godkännas av mötesdeltagarna.

Google Workspace for Education-användare

Om du har ett Education-konto och din skoltyp är grundskola/gymnasium (K-12) får du inte gå med i Google Meet-videosamtal skapade av personliga Google-konton.

Anonyma användare eller användare som inte är inloggade på ett Google-konto får inte gå med i möten som organiseras av Google Workspace for Education-användare. Användare kan dock fortfarande ringa in per telefon.

Gå med i ett videomöte

Gå med i ett videomöte från en händelse i Google Kalender

 1. Klicka på händelsen i vilken du vill delta i Google Kalender.
 2. Klicka på Anslut genom Google Meet.
 3. Klicka på Gå med nu i fönstret som öppnas. 
Om Google Workspace-administratören tillåter det kan du även gå med från andra videokonferenssystem. Mer information finns i Konfigurera kompatibilitet.

Gå med i ett videomöte från Meet

I Meet kan du välja en schemalagd händelse eller ange en möteskod eller ett smeknamn.

Välj en schemalagd händelse:

 1. Skriv https://meet.google.com/ i en webbläsare.
 2. Välj mötet på listan med schemalagda händelser. Endast möten schemalagda i Google Kalender visas i Google Meet.
 3. Klicka på Gå med nu.
Tips! En ljudsignal hörs när de fem första personerna går med. Därefter får du en tyst avisering för alla nya deltagare.

Ange en möteskod eller ett smeknamn:

 1. Skriv https://meet.google.com/ i en webbläsare.
 2. Klicka på Ange kod eller länk > klicka på Gå med.
 3. Ange en möteskod eller ett mötesnamn.
  • Möteskoden är bokstäverna i slutet av möteslänken. Du behöver inte ange bindestreck.
  • Du kan endast använda mötesnamn för personer i organisationen. Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för Google Workspace-användare.
  • Om organisationen har köpt och installerat en enhet med Meet-maskinvara kan du även ange möteskoden eller smeknamnet på den enheten.

  • Lämna fältet tomt om du vill starta ett nytt möte med en ny kod. 

 4. Klicka på Fortsätt och sedan på Gå med nu.

 Gå med i ett videomöte från Gmail

Join a video meeting from Google Hangouts

You can join a Google Meet video meeting from within the Google Hangouts app. Learn how to Join a video call

Gå med i ett videomöte med en möteslänkadress

Ibland finns det inte tillräckligt med tid att planera ett möte och boka ett rum. Med Meet kan du gå med i ett oplanerat videomöte genom att klicka på möteslänkadressen som skickas till dig i ett sms eller e-postmeddelande.
 1. Klicka på möteslänken du fått via chattmeddelande eller e-post.
 2. Följ anvisningarna på skärmen och gå med i mötet.

Ringa in till ett möte med en telefon

Viktigt! Du kan endast ringa in till möten med en telefon om mötet organiseras av en Google Workspace-användare.

Ett telefonnummer läggs endast till om administratörer aktiverar uppringningsfunktionen.

Om Google Workspace-administratören tillåter kan du ringa för ljudåtkomst till ett Meet-videomöte upp till 15 minuter innan mötet startar och tills det slutar. Om någon redan deltar i mötet och ger dig åtkomst kan du gå med snabbare. 

Du kan tillhöra en annan organisation eller ha en annan Google Workspace-utgåva än händelsens organisatör. Om du finns med i organisatörens företagskatalog ser deltagarna ditt namn i mötet. Annars ser de bara ett delvist telefonnummer.

 • Andra deltagare ska alltid kontrollera att en användare som deltar via telefon är rätt person. 
 • Alla som ringer in räknas mot maxgränsen.
 • Standardavgifter för samtal tillkommer.

Gå med i ett möte med ett telefonnummer

Tips!  Om du försöker ringa in till ett möte innan det startar kan du få ett felmeddelande om att pinkoden inte kan identifieras.

Du kan ringa in under den schemalagda mötestiden med hjälp av någon av följande metoder:

 • Ange telefonnumret som finns i Google Kalender-händelsen eller mötesinbjudan.
  Ange sedan pinkoden och tryck #.
 • Tryck på telefonnumret från Meet- eller Kalender-appen.
  Pinkoden matas in automatiskt.

Alla Google Workspace-utgåvor inkluderar ett amerikanskt telefonnummer. Utgåvorna G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise och Education Plus har även stöd för nummer från andra länder i Meet-videosamtal. 

Om organisationen aktiverar Meets globala samtal blir fler internationella nummer tillgängliga. Avgifter för rikssamtal och användning från mobiloperatören kan tillkomma. 

Slå av eller på telefonens ljud

Ditt ljud slås av om en annan mötesdeltagare slår av det eller om du

 • trycker på *6.
 • har telefonens volym på den lägsta nivån
 • går med efter den 5:e deltagaren.

Tryck på *6 igen eller höj volymen för att slå på ljudet.

Lista med länder som har stöd för att ringa in till ett möte

En fullständig lista över länder finns i Länder med stöd för uppringning.

Gå med i ett videomöte från ett Google-mötesrum

 • Välj mötet på listan med schemalagda händelser med fjärrkontrollen till Googles maskinvara för mötesrum.
 • Ange möteskoden eller smeknamnet i Googles maskinvara för mötesrum.
Gå med i ett videomöte från ett externt system

Om mötets värdorganisation tillåter kan du delta i ett videomöte från ett externt konferenssystem.

 1. Klicka på händelsen i vilken du vill delta i Google Kalender.
 2. Välj Fler alternativ för att gå med.
 3. Välj System från tredje part.
 4. Följ anvisningarna för att gå med från ditt system.

Vad du inte kan göra

Om du går med från ett externt system kan du inte använda Meet för att styra funktioner, som din kamera eller mikrofon. Använd istället kontrollerna från tredje part.

Du kan till exempel inte göra följande från det externa systemet:

 • se eller skriva i möteschatten
 • starta eller stoppa Meet-inspelningar
 • godkänna eller blockera andra deltagare
 • aktivera eller inaktivera andra deltagare.

Andra Meet-deltagare kan inte inaktivera ditt rum.

Gå med i ett videomöte utan ett Google-konto

Viktigt! Följande information gäller för möten som organiseras av Google Workspace-användare.

Du behöver inget Google-konto för att delta i Meet-videomöten. Om du inte har ett Google-konto måste dock mötesorganisatören eller någon från organisationen ge dig åtkomst till mötet.

Tips! Om du inte är inloggad på ett Google- eller Gmail-konto kan du inte gå med på en mobil enhet.

 Gå med i ett videomöte med en möteslänk

 1. Öppna chattmeddelandet eller e-postmeddelandet med möteslänken. Klicka på möteslänken.
 2. Klicka på Be om att få gå med.
 3. När någon i mötet ger dig åtkomst går du med i det.

Gå med i ett videomöte från Meet

 1. Öppna meet.google.com.
 2. Klicka på Använd en möteskod.
 3. Ange koden och klicka på Fortsätt.
 4. Klicka på Be om att få gå med.
 5. När någon i mötet ger dig åtkomst går du med i det.

Övriga anteckningar

När du går med i ett möte delas mötesidentifieraren (e-postadress eller telefonnummer för uppringningsfunktion) med mötets värddomän för felsökning och granskning.

Relaterade ämnen

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?