Ikonerna för apparna Google Meet och Google Duo har ändrats. Läs mer.

Delta i ett möte

Du kan gå med i ett videomöte i Google Meet, Google Kalender, Gmail osv. Det går även att ringa in till ett möte från en telefon eller ett mötesrum eller använda Google Meet utan Google-konto. 

Vem kan gå med i ett videomöte?

Användare med personliga konton

Du använder ett personligt konto om du använder Google Meet genom Gmail eller ett annat obetalt konto.

Användare med ett personligt konto kan gå med i:

 • Alla möten som du bjuds in till av någon med ett personligt konto. 
 • Vissa möten som du har bjudits in till av någon med ett Google Workspace-konto. 
  • Tips! Google Workspace-administratörer styr om deras användare får bjuda in andra med ett personligt Google-konto så att du endast får delta i möten som organiseras av Workspace-användare som administratörer tillåter att bjuda in användare.
Viktigt! Du kan få inbjudan till möten som du inte får delta i. Om du försöker gå med visas en felsida.

Prenumeranter på Google Workspace Individual

Du är prenumerant på Google Workspace Individual om du använder Google Meet genom ditt betalda Workspace Individual-konto.

Som prenumerant på Workspace Individual får du gå med i:

 • Alla möten som du bjuds in till av någon med ett personligt eller med ett prenumerantkonto på Google Workspace Individual.
 • Vissa möten som du bjuds in till av någon annan med ett annat Google Workspace-konto.
  Tips! Google Workspace-administratörer styr om deras mötesorganisatörer kan bjuda in andra med ett Workspace Individual-konto till sina möten. Du får bara delta i möten som organiseras av Workspace-användare vars administratörer tillåter att de bjuder in användare med prenumerantkonto på Google Workspace Individual.
Google Workspace for Education-användare

Du är Google Workspace for Education-användare om du använder Google Meet genom ett betalt skolkonto. 

Som Google Workspace for Education-användare styr Google Workspace-administratören vilka möten du får gå med i. Som standard får du delta i möten som organiseras av Google Workspace-användare, men administratören kan ställa in så att endast du får gå med: 

 • Möten som organiseras av någon i organisationen
 • Möten organiserade av Google Workspace- eller personlig användare 

Som standard får Higher Education-användare med konton skapade efter den 9 maj 2021 gå med i alla möten som organiseras av alla Google Workspace-användare. Användare med Higher Education-användare med konton skapade före den 9 maj 2021 får som standard gå med i möten som organiseras av både Workspace-användare och användare med personligt konto. 

Viktigt! Du kan få inbjudan till möten som du inte får delta i. Om du försöker gå med visas en felsida.
Övriga Google Workspace-användare

Du är Google Workspace-användare om du använder Google Meet genom ett betalt jobbkonto.

Som Google Workspace-användare styr Google Workspace-administratören vilka möten du får gå med i. Som standard får du delta i möten som organiseras av Google Workspace- eller personliga användare, men administratören kan ställa in så att endast du får gå med: 

 • Möten som organiseras av någon i organisationen
 • Möten som enbart organiseras av Google Workspace-användare
Viktigt! Du kan få inbjudan till möten som du inte får delta i. Om du försöker gå med visas en felsida.

Vem måste begära att gå med i ett videomöte?

Användare med personliga konton

Som användare av ett personligt konto får följande personer gå med i dina möten: 

 • Alla med ett personligt konto som du har bjudit in 
 • Alla i ett chattrum där en möteslänk skapades
 • Alla Google Workspace-användare som du har bjudit in vars administratörer tillåter att gå med i möten som organiseras av användare med personligt Google-konto
 • Alla som inte är inloggade på ett Google-konto får gå med, men de måste knacka för att släppas in i mötet.

Viktigt! 

 • Användare som är inbjudna men inte får gå med i ett möte kan fortfarande få en inbjudan. Om de inte är tillåtna i mötet och försöker gå med visas en felsida.
Prenumeranter på Google Workspace Individual

Som prenumerant på Workspace Individual kan vem som helst som standard gå med i möten. Det här innefattar alla: 

 • Inloggade på ett personligt eller Workspace-konto
 • På en dator som inte är inloggad på ett Google-konto
 • Som ringer in till dina möten 
 • I ett chattrum där en möteslänk skapades

Viktigt!

 • Om du vill gå med i möten som anordnas av prenumeranter på Workspace Individual måste administratörer först tillåta att användare går med i möten utanför domänen.
 • Om användare utanför organisationen får gå med i chattrum eller gruppkonversationer får de gå med i videomöten som skapas i rummet.

Google Workspace for Education-användare

Som Google Workspace for Education-användare kan alla som standard gå med i dina möten. Det här innefattar alla:

 • Inloggade på ett Google-konto (personligt konto eller Workspace) 
 • Som ringer in per telefon
 • I ett chattrum där en möteslänk skapades 

Google Workspace-administratören kan ändra detta.

Administratören kan välja något av följande alternativ:  

 • Alla i organisationen eller alla som ringer in till möten med telefon
 • Alla med ett Google-konto (personligt eller Workspace) eller alla som ringer in till möten med telefon
 • Alla, inklusive användare som inte är inloggade på ett Google-konto

Viktigt! 

 • Användare som är inbjudna men inte får gå med i ett möte kan fortfarande få en inbjudan. Om de inte är tillåtna i mötet och försöker gå med visas en felsida.

Övriga Google Workspace-användare

Som Google Workspace-användare kan alla som standard gå med i dina möten. Det här innefattar alla:

 • Inloggade på ett personligt eller Workspace-konto
 • På en dator som inte är inloggad på ett Google-konto
 • Som ringer in till dina möten
 • I ett chattrum där en möteslänk skapades

Google Workspace-administratören kan ändra den här inställningen.

Administratören kan välja något av följande alternativ: 

 • Alla i organisationen eller alla som ringer in till möten med telefon
 • Alla med ett Google-konto (personligt eller Workspace) eller alla som ringer in till möten med telefon
 • Alla, inklusive användare som inte är inloggade på ett Google-konto 

Viktigt! 

 • Användare som är inbjudna men inte får gå med i ett möte kan fortfarande få en inbjudan. Om de inte är tillåtna i mötet och försöker gå med visas en felsida.
Gå med i ett videomöte från en händelse i Google Kalender
 1. Klicka på händelsen i vilken du vill delta i Google Kalender.
 2. Klicka på Anslut genom Google Meet.
 3. Klicka på Gå med nu i fönstret som öppnas. 
Om Google Workspace-administratören tillåter det kan du även gå med från andra videokonferenssystem. Mer information finns i Konfigurera kompatibilitet.
Gå med i ett videomöte från Meet
I Meet kan du välja en schemalagd händelse eller ange en möteskod eller ett smeknamn.

Välja en schemalagd händelse

 1. Skriv https://meet.google.com/ i en webbläsare.
 2. Välj mötet på listan med schemalagda händelser. Endast möten schemalagda i Google Kalender visas i Google Meet.
 3. Klicka på Gå med nu.

Tips! En ljudsignal hörs när de fem första personerna går med. Därefter får du en tyst avisering för alla nya deltagare.

Ange en möteskod eller ett smeknamn

 1. Skriv https://meet.google.com/ i en webbläsare.
 2. Klicka på Ange kod eller länk > klicka på Gå med.
 3. Ange en möteskod eller ett mötesnamn.
  • Möteskoden är bokstäverna i slutet av möteslänken. Du behöver inte ange bindestreck.
  • Du kan endast använda mötesnamn för personer i organisationen. Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för Google Workspace-användare.
  • Om organisationen har köpt och installerat en enhet med Meet-maskinvara kan du även ange möteskoden eller smeknamnet på den enheten.

  • Lämna fältet tomt om du vill starta ett nytt möte med en ny kod. 

 4. Klicka på Fortsätt och sedan på Gå med nu.
Gå med i ett videomöte från Gmail Gå med i ett videomöte med en möteslänkadress
Ibland finns det inte tillräckligt med tid att planera ett möte och boka ett rum. Med Meet kan du gå med i ett oplanerat videomöte genom att klicka på möteslänkadressen som skickas till dig i ett sms eller e-postmeddelande.
 1. Klicka på möteslänken du fått i chattmeddelande eller e-post.
 2. Följ anvisningarna på skärmen och gå med i mötet.

Tips! Det är endast deltagare i kalenderinbjudan som får delta utan en uttrycklig begäran om att gå med i möten. Deltagare som inte finns i kalenderinbjudan måste begära att få gå med i ett möte genom att ”knacka”, vilket måste godkännas av mötesorganisatören. 

Ringa in till ett möte med en telefon
Viktigt! Du kan endast ringa in till möten med en telefon om mötet organiseras av en Google Workspace-användare.

Ett telefonnummer läggs endast till om administratörer aktiverar uppringningsfunktionen.

Om Google Workspace-administratören tillåter kan du ringa för ljudåtkomst till ett Meet-videomöte upp till 15 minuter innan mötet startar och tills det slutar. Om någon redan deltar i mötet och ger dig åtkomst kan du gå med snabbare.

Du kan tillhöra en annan organisation eller ha en annan Google Workspace-utgåva än händelsens organisatör. Om du finns med i organisatörens företagskatalog ser deltagarna ditt namn i mötet. Annars ser de bara ett delvist telefonnummer.

 • Andra deltagare ska alltid kontrollera att en användare som deltar via telefon är rätt person.
 • Alla som ringer in räknas mot maxgränsen.
 • Standardavgifter för samtal tillkommer.

Gå med i ett möte med ett telefonnummer

Tips! Om du försöker ringa in till ett möte innan det startar kan du få ett felmeddelande om att pinkoden inte kan identifieras.

Du kan ringa in under den schemalagda mötestiden med hjälp av någon av följande metoder:

 • Ange telefonnumret som finns i Google Kalender-händelsen eller mötesinbjudan.
  Ange sedan pinkoden och tryck #.
 • Tryck på telefonnumret från Meet- eller Kalender-appen.
  Pinkoden matas in automatiskt.

Alla Google Workspace-utgåvor inkluderar ett amerikanskt telefonnummer. Utgåvorna G Suite Basic, G Suite Business, Google Workspace Essentials, Enterprise och Education Plus har även stöd för nummer från andra länder i Meet-videomöten. 

Om organisationen aktiverar Meets globala samtal blir fler internationella nummer tillgängliga. Avgifter för rikssamtal och användning från mobiloperatören kan tillkomma. 

Slå av eller på telefonens ljud

Ditt ljud slås av om en annan mötesdeltagare slår av det eller om du
 • trycker på *6.
 • har telefonens volym på den lägsta nivån
 • går med efter den femte deltagaren.
Tryck på *6 igen eller höj volymen för att slå på ljudet.

Lista med länder som har stöd för att ringa in till ett möte

En fullständig lista över länder finns i Länder med stöd för uppringning.

Gå med i ett videomöte från ett Google-mötesrum
 • Välj mötet på listan med schemalagda händelser med fjärrkontrollen till Googles maskinvara för mötesrum.
 • Ange möteskoden eller smeknamnet i Googles maskinvara för mötesrum.
Gå med i ett videomöte från ett externt system

Om organisationen tillåter det får du gå med i möten på Cisco Webex-enheter genom inbyggd kompatibilitet eller på andra kompatibla konferenssystem från tredje part med Pexip.

Mer information om administratörskonfiguration finns i Tillåt att enheter från tredje part går med i Meet-samtal.

Cisco Webex-enheter

Gå med i ett Google Meet-samtal på en Cisco Webex-enhet:

 • Tryck på händelsen i enhetens kalender om mötet schemalades i förväg.
 • Tryck på Google Meet-ikonen och ange möteskoden.

Andra externa system med Pexip

 1. Klicka på händelsen i vilken du vill delta i Google Kalender.
 2. Välj Fler alternativ för att gå med.
 3. Välj System från tredje part.
 4. Följ anvisningarna för att gå med från ditt system.

Vad du kan inte göra

Om du går med från ett externt system kan du inte använda Meet för att styra funktioner, som din kamera eller mikrofon. Använd istället kontrollerna från tredje part. Du kan till exempel inte göra följande från det externa systemet:
 • visa eller skriva i möteschatten
 • starta eller stoppa Meet-inspelningar
 • godkänna eller blockera andra deltagare
 • aktivera eller inaktivera andra deltagare.
Andra Meet-deltagare kan inte inaktivera ditt rum.
Gå med i ett videomöte utan ett Google-konto
Viktigt! Följande information gäller för möten som organiseras av Google Workspace-användare.
Du behöver inget Google-konto för att delta i Meet-videomöten. Om du inte har ett Google-konto måste dock mötesorganisatören eller någon från organisationen ge dig åtkomst till mötet.
Tips! Om du inte är inloggad på ett Google- eller Gmail-konto kan du inte gå med på en mobil enhet.

Gå med i ett videomöte med en möteslänk

 1. Öppna chattmeddelandet eller e-postmeddelandet med möteslänken. Klicka på möteslänken.
 2. Klicka på Be om att få gå med.
 3. När någon i mötet ger dig åtkomst går du med i det.

Gå med i ett videomöte från Meet

 1. Öppna meet.google.com.
 2. Klicka på Använd en möteskod.
 3. Ange koden och klicka på Fortsätt.
 4. Klicka på Be om att få gå med.
 5. När någon i mötet ger dig åtkomst går du med i det.

Övriga anteckningar

 • När du går med i ett möte delar vi ditt mötes-ID med mötets värddomän för felsökning och granskning. En mötesidentifierare är din e-postadress eller ditt telefonnummer om du har ringt till mötet.
 • För användare på Meet med ett personligt Google-konto: När en användare flaggad som stötande i ett möte försöker gå med i ett annat möte får moderatorn det här meddelandet: Den här personen är misstänkt för tidigare överträdelser.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
713370
false
false