Rozpoczynanie spotkania wideo w Google Meet

Nowe spotkanie wideo możesz rozpocząć w Google Meet na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli jesteś użytkownikiem G Suite, zaloguj się na konto G Suite.
 • Jeśli nie jesteś użytkownikiem G Suite (korzystasz z Google Meet na koncie osobistym), upewnij się, że masz konto Google.
 • Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Google Meet.

Rozpoczynanie nowego spotkania wideo

Planowanie spotkania wideo

Planowanie spotkania wideo w Kalendarzu Google:

Spotkanie wideo w Meet możesz łatwo zaplanować w Kalendarzu Google. Po prostu utwórz wydarzenie i dodaj do niego gości. Link do spotkania wideo i numer telefonu spotkania (jeśli jesteś użytkownikiem G Suite) jest dodawany do wydarzenia w Kalendarzu przez zaproszenie na nie co najmniej jednego gościa lub kliknięcie Dodaj rozmowę wideo.

Uwaga: goście mogą przekazać link do spotkania innym osobom. Jeśli osoba, która nie została zaproszona na spotkanie w Kalendarzu, spróbuje do niego dołączyć, dowolny uczestnik z Twojej organizacji musi zaakceptować jej prośbę, by mogła wziąć udział w spotkaniu. W przypadku spotkań organizowanych przy użyciu konta osobistego zaakceptować takiego uczestnika może wyłącznie ta osoba, która spotkanie utworzyła.

Aby to zrobić, wykonaj te czynności:

 1. Utwórz wydarzenie w Kalendarzu.
 2. Kliknij Dodaj gości i wpisz nazwiska lub adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.
 3. Kliknij Zapisz.
 4. Kliknij Wyślij, aby powiadomić gości.

Planowanie spotkania wideo w programie Microsoft® Outlook®:

Aby zaplanować spotkanie w programie Outlook®, zapoznaj się z artykułem Dodawanie spotkań wideo w Meet do Outlooka.

Planowanie spotkania wideo w innym systemie planowania:

 1. Rozpocznij spotkanie wideo w Gmailu lub w Meet (instrukcje znajdziesz poniżej).
 2. Skopiuj szczegóły spotkania do wydarzenia utworzonego w Twoim systemie planowania.

Rozpoczynanie spotkania wideo w Gmailu

 1. Otwórz Gmaila Gmail.
 2. Na pasku bocznym kliknij Rozpocznij spotkanie.
 3. W oknie Meet wybierz opcję dołączenia do spotkania:
  • Aby dołączyć do spotkania na komputerze z kamerą i mikrofonem, kliknij Dołącz.
  • (Użytkownicy G Suite) Aby dołączyć do spotkania z dźwiękiem z telefonu, kliknij Dołącz z dźwiękiem z telefonu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
  • Jeśli dołączasz do spotkania przez telefon, nadal możesz używać komputera do obsługi obrazu wideo. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Korzystanie z telefonu do obsługi dźwięku na spotkaniu wideo.
 4. Aby w trakcie spotkania dodać inne osoby:
  • Udostępnij kod spotkania: kliknij Kopiuj informacje dla uczestników, a następnie wklej je w komunikatorze. 
  • Zaproś kogoś e-mailem: kliknij Dodaj osoby a potem wpisz nazwę lub adres e-mail a potem kliknij Wyślij zaproszenie.
  • Zaproś kogoś przez telefon: kliknij Dodaj osoby a potem kliknij Zadzwoń a potem wpisz numer telefonu. Ta funkcja jest obecnie dostępna w przypadku spotkań utworzonych przy użyciu konta G Suite.

Ważne: w przypadku spotkań organizowanych przy użyciu konta osobistego, zaprosić kogoś w trakcie spotkania może tylko ta osoba, która spotkanie utworzyła.

Rozpoczynanie spotkania wideo w Meet

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Dołącz do spotkania lub Rozpocznij spotkanie.
 3. (Opcjonalnie w przypadku użytkowników G Suite) Utwórz nazwę spotkania i wpisz ją. Kliknij Dalej.
 4. Kliknij Dołącz teraz.
 5. Aby dodać kogoś do spotkania, wybierz jedną z opcji:
  • Kliknij Kopiuj informacje dla uczestników Kopiuj i wklej szczegóły spotkania do e-maila lub innej aplikacji.
  • Kliknij Dodaj osoby Add people i wybierz jedną z opcji:
   • W sekcji Zaproś wybierz nazwę użytkownika lub wpisz adres e-mail i kliknij Zaproś.
    • Wskazówka: w przypadku spotkań utworzonych za pomocą osobistego konta Google tylko moderator spotkania może wysłać zaproszenie w trakcie rozmowy.
   • W sekcji Zadzwoń wpisz numer telefonu i kliknij Zadzwoń Call. Ta funkcja jest obecnie dostępna w przypadku spotkań utworzonych przy użyciu konta G Suite.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?