Używanie napisów na spotkaniu wideo

Włączenie napisów ułatwia śledzenie tego, co się mówi na spotkaniach. Napisy są szczególnie przydatne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

​Napisy nie są obecnie obsługiwane na urządzeniach mobilnych.

Włączanie i wyłączanie napisów

Komputer

  1. W prawym dolnym rogu okna Meet kliknij Więcej Więcej.
  2. Kliknij Włącz napisy lub Wyłącz napisy.

Sprzęt do Hangouts Meet

  1. W prawym górnym rogu ekranu dotykowego kliknij Ustawienia Ustawienia.
  2. Kliknij Napisy na żywo: włącz Włączone lub wyłącz Wyłączone.

Chromebox wideokonferencje

  1. Przy użyciu pilota kliknij Ustawienia Ustawienia.
  2. Wybierz Włącz napisy lub Wyłącz napisy.

Chromebase wideokonferencje

  1. W prawym dolnym rogu ekranu dotykowego kliknij Więcej Więcej.
  2. Wybierz Włącz napisy lub Wyłącz napisy.

Wskazówka: jeśli napisy są zasłonięte elementami sterującymi rozmową, kliknij dowolne inne miejsce w oknie Meet, aby je zamknąć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?