Używanie skrótów klawiszowych w G Suite

Dzięki skrótom klawiszowym zrobisz więcej, wykonując mniej kliknięć.

szary pasek

„.”

Skróty klawiszowe w Gmailu

Włączanie skrótów klawiszowych

  1. Gmailu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
  2. Przewiń do sekcji Skróty klawiszowe i wybierz Skróty klawiszowe włączone.
  3.  Na dole strony kliknij Zapisz zmiany.

Uwaga: aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Gmaila i naciśnij Shift + ?.
Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Pisanie e-maila Skrót klawiszowy
Utwórz C
Dodaj adresatów w polu DW ⌘/Ctrl + Shift + C
Wstaw link ⌘/Ctrl + K
Utwórz w nowej karcie D
Dodaj adresatów w polu UDW ⌘/Ctrl + Shift + B
Wyślij ⌘/Ctrl + Enter
„.”
Czytanie e-maila  
Poprzednia wiadomość w otwartym wątku* P
Oznacz jako przeczytane Shift + I
Rozwiń cały wątek* ;
Następna wiadomość w otwartym wątku* N
Oznacz jako nieprzeczytane Shift + U
Zwiń cały wątek* :
„.”
Formatowanie tekstu  
Pogrubienie ⌘/Ctrl + B
Podkreślenie ⌘/Ctrl + U
Kursywa ⌘/Ctrl + I
Usuń formatowanie ⌘/Ctrl + \
„.”
Interakcja z e-mailem  
Wybór wątku X
Dodaj wątek do Listy zadań Shift + T
Odłóż B
Archiwizuj E
Odpowiedz R
Odpowiedz wszystkim A
Przekaż dalej F
„.”
Kategoryzowanie e-maila  
Oznacz jako ważne + lub = 
Oznacz jako mało ważne -
Otwórz menu „Oznacz etykietą” L
Wybierz wątki oznaczone gwiazdką * + S
„.”
Poruszanie się po skrzynce odbiorczej  
Przejdź do Odebranych G + I
Przejdź do Wysłanych G + T
Przejdź do Wersji roboczych G + D
Przejdź do folderu Wszystkie G + A

* Musi być włączony widok wątku.

szary pasek

„.”

Skróty klawiszowe w przeglądarce Chrome

Uwaga: zapoznaj się z pełną listą skrótów klawiszowych w przeglądarce Chrome.
Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Otwieranie i zamykanie kart Skrót klawiszowy
Otwórz nową kartę i przejdź na nią ⌘/Ctrl + T
Otwórz ostatnio zamkniętą kartę i przejdź na nią ⌘/Ctrl + Shift + T
Przejdź na określoną kartę Od ⌘/Ctrl + 1 do ⌘/Ctrl + 8
Zamknij obecną kartę lub wyskakujące okienko ⌘/Ctrl + W
„.”
Otwieranie i zamykanie okien  
Otwórz nowe okno ⌘/Ctrl + N
Otwórz nowe okno w trybie incognito ⌘/Ctrl + Shift + N
Zamknij bieżące okno ⌘/Ctrl + Shift + W
Zminimalizuj okno ⌘ + M
Alt + Spacja + N
„.”
Korzystanie z przeglądarki Chrome  
Szukaj w internecie ⌘ + Option + F
Ctrl + K
Otwórz stronę Pobrane pliki w nowej karcie ⌘ + Shift + J
Ctrl + J
Otwórz opcje drukowania obecnej strony ⌘/Ctrl + P
Otwórz opcje zapisywania obecnej strony ⌘/Ctrl + S
Otwórz plik w przeglądarce Chrome na komputerze ⌘/Ctrl + O + wybierz plik
Zapisz bieżącą stronę internetową jako zakładkę ⌘/Ctrl + D
Przejdź na pasek adresu ⌘/Ctrl + L
Otwórz menedżera zakładek ⌘/Ctrl + Shift + O
Zaloguj się jako inny użytkownik lub przeglądaj jako gość ⌘/Ctrl + Shift + M
Otwórz stronę Historia w nowej karcie ⌘ + Y
Ctrl + H
Zamknij przeglądarkę Chrome ⌘/Ctrl + Shift + G
„.”
Dostosowywanie przeglądarki Chrome  
Otwórz stronę główną w bieżącej karcie ⌘/Ctrl + Shift + H
Pomniejsz całą zawartość strony ⌘/Ctrl i -
Powiększ całą zawartość strony ⌘/Ctrl i +
Przywróć normalny rozmiar całej zawartości strony ⌘/Ctrl + 0
szary pasek

„.”

Skróty klawiszowe w Kalendarzu

Włączanie skrótów klawiszowych

  1. Kalendarzu Google kliknij Ustawienia Ustawieniaa potemUstawienia.
  2. Po lewej stronie kliknij Skróty klawiszowe.
  3. Zaznacz pole Włącz skróty klawiszowe.
  4. Kliknij Wstecz Wstecz, by wrócić do Kalendarza.

Uwaga: aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Kalendarz i naciśnij Shift + ?.
Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Poruszanie się po kalendarzu Skrót klawiszowy
Zmień widok kalendarza na następny zakres dat J lub N 
Przejdź do bieżącego dnia T
Odśwież kalendarz ⌘/Ctrl + R
Przejdź na stronę Ustawienia S
„.”
Zmiana widoku kalendarza  
Widok dnia 1 lub D
Widok tygodnia 2 lub W
Widok miesiąca 3 lub M
Widok planu dnia 5 lub A
„.”
Tworzenie i edytowanie wydarzeń  
Utwórz nowe wydarzenie C
Wyświetl szczegóły wydarzenia E
Usuń wydarzenie Delete
Cofnij Z
Zapisz wydarzenie (na stronie szczegółów wydarzenia) ⌘/Ctrl + S
Wróć do siatki kalendarza ze strony szczegółów wydarzenia Esc
„.”

Przechodzenie do Listy zadań i Keep

Gdy jesteś w Kalendarzu, możesz korzystać z Google Keep i Listy zadań Google w panelu bocznym.

 

Aby przejść do panelu bocznego, użyj jednego z tych skrótów:

Windows Ctrl + Alt + . lub Ctrl + Alt + , 
Chromebook Alt + Shift + . lub Alt + Shift + ,
Mac Option + ⌘ + . lub Option + ⌘ + ,
szary pasek

„.”

Skróty klawiszowe na Dysku

Uwaga: aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Dysk Google
i naciśnij Shift + ?.

Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Tworzenie folderów i plików Skrót klawiszowy
Dokument Shift + T
Prezentacja Shift + P
Arkusz Shift + S
Rysunek Shift + D
Folder Shift + F
Formularz Shift + O
„.”
Zaznaczanie elementów  
Zaznacz lub odznacz element X
Zaznacz element poniżej J
strzałka w dół
Zaznacz element powyżej K
strzałka w górę
Zaznacz element po lewej H
strzałka w lewo
Zaznacz element po prawej L
strzałka w prawo
Odznacz wszystko Shift + N
„.”
Interakcja z elementami  
Otwórz wybrany element Enter + O
Zmień nazwę wybranego elementu N
Udostępnij wybrane elementy .
Przenieś wybrane elementy do nowego folderu Z
Oznacz wybrane elementy gwiazdką lub usuń to oznaczenie S
Cofnij ostatnią czynność ⌘/Ctrl + Z
„.”
Otwieranie menu  
Menu Utwórz C
Menu dodatkowych czynności A
Menu sortowania R
Menu Ustawienia T
„.”
Poruszanie się po Dysku  
Przejdź do panelu użytkownika (listy folderów) G + N
G + F
Przejdź do okienka szczegółów G + D
Pokaż lub ukryj okienko szczegółów D
Pokaż lub ukryj okienko działań I
szary pasek

„.”

Skróty klawiszowe w Dokumentach

Uwaga: aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Dokumenty Google i naciśnij ⌘ + / (Mac) lub Ctrl + / (Windows, Chrome OS). 
Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Typowe działania Skrót klawiszowy
Kopiuj ⌘/Ctrl + C
Wytnij ⌘/Ctrl + X
Wklej ⌘/Ctrl + V
Wklej bez formatowania ⌘/Ctrl + Shift + V
Cofnij ⌘/Ctrl + Z
Ponów ⌘/Ctrl + Shift + Z
Wstaw lub edytuj link ⌘/Ctrl + K
Znajdź ⌘/Ctrl + F
„.”
Formatowanie tekstu  
Pogrubienie ⌘/Ctrl + B
Kursywa ⌘/Ctrl + I
Podkreślenie ⌘/Ctrl + U
Przekreślenie Option/Alt + Shift + 5
Indeks górny ⌘/Ctrl + .
Kopiuj formatowanie tekstu ⌘/Ctrl + Alt + C
„.”
Formatowanie akapitów  
Zwiększ wcięcie akapitu ⌘/Ctrl + ]
Zmniejsz wcięcie akapitu ⌘/Ctrl + [
Lista numerowana ⌘/Ctrl + Shift + 7
Wyrównanie do prawej ⌘/Ctrl + Shift + R
Wyrównanie do lewej ⌘/Ctrl + Shift + L
Lista punktowana ⌘/Ctrl + Shift + 8
„.”
Dodawanie komentarzy i przypisów  
Wstaw komentarz ⌘/Ctrl + Alt + M
Otwórz wątek dyskusji ⌘/Ctrl + Alt + Shift + A
Wstaw przypis ⌘/Ctrl + Alt + F
szary pasek

„.”

Skróty klawiszowe w Arkuszach

Uwaga: aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Arkusze Google i naciśnij Ctrl + / (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + / (Mac).
Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Typowe działania Skrót klawiszowy
Wybierz kolumnę Ctrl + spacja
Wybierz wiersz Shift + spacja
Wstaw link ⌘/Ctrl + K
Otwórz panel Przeglądaj Alt + Shift + X
Wstaw nowy arkusz Shift + F11
„.”
Formatowanie komórek  
Pogrubienie ⌘/Ctrl + B
Podkreślenie ⌘/Ctrl + U
Kursywa ⌘/Ctrl + I
Zastosuj obramowanie z prawej strony Option/Alt + Shift + 4
Zastosuj obramowanie górne Option/Alt + Shift + 1
Wyczyść formatowanie ⌘/Ctrl + \
Wyrównanie do środka ⌘/Ctrl + Shift + E
Wyrównanie do prawej ⌘/Ctrl + Shift + R
Wyrównanie do lewej ⌘/Ctrl + Shift + L
Zastosuj obramowanie z lewej strony Option/Alt + Shift + 2
Zastosuj obramowanie dolne Option/Alt + Shift + 3
„.”
Zmiana wierszy i kolumn  
Ukryj wiersz ⌘/Ctrl + Alt + 9
Grupuj wiersze lub kolumny Alt + Shift + strzałka w prawo
Pokaż wiersz ⌘/Ctrl + Shift + 9
Rozgrupuj wiersze lub kolumny Alt + Shift + strzałka w lewo
„.”
Dodawanie notatek i komentarzy  
Wstaw/edytuj notatkę Shift + F2
Wstaw komentarz ⌘/Ctrl + Alt + M
Otwórz wątek dyskusji w komentarzach ⌘/Ctrl + Alt + Shift + A
 
szary pasek

slajdy

Skróty klawiszowe w Prezentacjach

Uwaga: aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Prezentacje Google i naciśnij Ctrl + / (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + / (Mac).
Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Typowe działania Skrót klawiszowy
Nowy slajd Ctrl + M
Wybierz wszystkie ⌘/Ctrl + A
Otwórz link Alt + Enter
Nie wybieraj niczego ⌘/Ctrl + Shift + A
Wstaw lub edytuj link Ctrl + K
„.”
Formatowanie tekstu  
Pogrubienie ⌘/Ctrl + B
Kursywa ⌘/Ctrl + I
Podkreślenie ⌘/Ctrl + U
Zwiększ rozmiar czcionki ⌘/Ctrl + Shift + >
Zmniejsz rozmiar czcionki ⌘/Ctrl + Shift + <
Lista punktowana ⌘/Ctrl + Shift + 8
„.”
Przenoszenie i rozmieszczanie obiektów  
Grupuj ⌘/Ctrl + Alt + G
Rozgrupuj ⌘/Ctrl + Alt + Shift + G
Przesuń w górę, w dół, w lewo lub w prawo Klawisze strzałek
Wybierz następny kształt Tab
Wybierz poprzedni kształt Shift + Tab
„.”
Przełączanie między slajdami  
Przejdź do poprzedniego slajdu Page Up
strzałka w górę
Przejdź do następnego slajdu Page Down
strzałka w dół
„.”
Dodawanie notatek i komentarzy  
Wstaw komentarz ⌘/Ctrl + Alt + M
Otwórz bieżący komentarz Przytrzymaj ⌘/Ctrl + Enter
Otwórz wątek dyskusji w komentarzach ⌘/Ctrl + Alt + Shift + A
„.”
Poruszanie się po prezentacjach  
Otwórz panel notatek Ctrl + Alt + Shift + S
Otwórz panel animacji ⌘/Ctrl + Alt + Shift + B

„.”

Skróty klawiszowe w Hangouts Meet

Uwaga: aby zobaczyć pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Hangouts Meet i podczas spotkania wideo naciśnij Shift + ?. Na Macu używaj klawisza ⌘, a na urządzeniach z systemem Windows lub Chrome OS używaj klawisza Ctrl.

„.”
Opcje Skrót klawiszowy
Włącz lub wyłącz kamerę ⌘/Ctrl + E
Włącz lub wyłącz wyciszenie mikrofonu ⌘/Ctrl + D
„.”
Ułatwienia dostępu  
Ogłoś, kto teraz mówi Shift + Ctrl + Alt + A, a następnie S
Ogłoś aktualną informację o sali Shift + Ctrl + Alt + A, a następnie I
„.”
szary pasek
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?