วิธีดูผู้ที่อยู่ใน Google Meet

Google Meet จะเปลี่ยนเลย์เอาต์ในการวิดีโอคอลโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาและผู้เข้าร่วมที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 

เปลี่ยนเลย์เอาต์ของคุณ

คุณเปลี่ยนจํานวนผู้เข้าร่วมที่เห็นบนหน้าจอได้ จํานวนของไทล์อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าต่างเบราว์เซอร์

 1. เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่าง ให้คลิกเพิ่มเติม Customize and control Google Chrome จากนั้น เปลี่ยนเลย์เอาต์ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อัตโนมัติ: การแสดงผลที่ Meet เลือกให้คุณ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นทั้งหมด 9 ไทล์บนหน้าจอ
  • เรียงชิดกัน: การแสดงผลที่แสดงได้ถึง 49 คนพร้อมกัน โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นทั้งหมด 16 ไทล์บนหน้าจอ
   • เลื่อนแถบเลื่อนไปยังจํานวนไทล์ที่คุณต้องการดูบนหน้าจอที่ด้านล่าง ระบบจะกำหนดจำนวนไทล์ที่คุณเลือกเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการประชุมในอนาคตจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงจำนวนใหม่
  • สปอตไลท์: ผู้ที่กําลังพูดหรือหน้าจอที่แชร์อยู่จะแสดงแบบเต็มหน้าต่าง
  • แถบด้านข้าง: รูปภาพหลักคือผู้ที่กําลังพูดหรือหน้าจอที่แชร์อยู่ คุณจะเห็นภาพขนาดย่อของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ด้านข้าง
 3. ระบบจะบันทึกค่ากําหนดเลย์เอาต์ใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเลย์เอาต์

เมื่อใช้ไทล์ในเลย์เอาต์ คุณอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น วิดีโอค้าง ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้ 

 • ปิดแท็บเบราว์เซอร์ หน้าต่าง หรือแอปใดๆ ที่เปิดค้างไว้อยู่แต่ไม่ได้ใช้ 
 • ลดจํานวนไทล์ในเลย์เอาต์ลง 
 • ปิดกล้องของคุณ

หากยังพบปัญหาในการใช้ Meet อยู่ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีฮาร์ดแวร์ที่แนะนําหรือไม่ 

ดูตัวคุณเองในการประชุมทางวิดีโอ

คุณเลือกได้ว่าจะให้ระบบแสดงวิดีโอของคุณเองเคียงข้างผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในการประชุมไหม คุณจะไม่เห็นตัวเองในหมู่ผู้เข้าร่วมหากเลือกเลย์เอาต์สปอตไลท์หรือตรึงผู้เข้าร่วมคนอื่นไว้

เปิดมุมมองของตัวเองในวิดีโอคอล 

สำคัญ: ระบบจะปิดมุมมองของตัวเองไว้โดยค่าเริ่มต้นและจะบันทึกค่ากำหนดของคุณไว้สำหรับการประชุมครั้งต่อๆ ไป

 • ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ให้วางเมาส์เหนือวิดีโอตัวอย่างของคุณ จากนั้น คลิกแสดงในไทล์ 
 • ในแผงบุคคล ให้คลิกแสดงในไทล์

ขั้นตอนการปิดมุมมองของตัวเองในวิดีโอคอล 

 • ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ให้วางเมาส์เหนือวิดีโอตัวอย่างของคุณ จากนั้น คลิกไทล์ออก
 • ในแผงบุคคล ให้คลิกนําไทล์ออก
 • วางเมาส์เหนือไทล์ของคุณในหมู่วิดีโอของผู้เข้าร่วม จากนั้น คลิกนำไทล์ออก 

เคล็ดลับ: ขณะที่มุมมองของตัวเองปิดอยู่ คุณจะยังคงเห็นตัวเองในช่องตัวอย่างเล็กๆ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร