Dodawanie spotkań wideo w Meet do Outlooka

Ty i Twoi użytkownicy możecie dodać spotkanie wideo w Hangouts Meet do wydarzenia lub e-maila w programie Microsoft® Outlook® przy użyciu dodatku Hangouts Meet do programu Microsoft Outlook.

Użytkownicy w organizacji mogą dołączyć do spotkania wideo, klikając link w wydarzeniu w Outlooku. 

Użytkownicy spoza organizacji mogą poprosić o dołączenie do spotkania. Po rozpoczęciu spotkania wideo możesz zaprosić na nie dodatkowych użytkowników

Otwórz wszystko  |  Zamknij wszystko

Zanim zaczniesz

„.”

Wymagania
Aby korzystać z dodatku Meet do Outlooka, musisz mieć:
 • konto G Suite z usługą Meet włączoną w organizacji;
 • Microsoft® Office 365®, Exchange Online® lub lokalną wersję Exchange z obsługą zestawu wymagań Mailbox API 1.4; 
 • komputer z Outlookiem 2013 lub 2016 w systemie Windows®, Outlookiem 2016 na komputery Mac® lub Outlookiem online.

Nieobsługiwane

 • Urządzenia mobilne
 • Wszystkie klienty Outlooka połączone z kontem Outlook bez Exchange. 
Instalowanie dodatku
 1. Na pasku narzędzi Office w sekcji Dodatki kliknij Sklep.
 2. Wyszukaj Hangouts Meet.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalowania dodatku. 

Tworzenie spotkania w Outlooku ze spotkaniem wideo w Meet

„.”

Dodawanie spotkania wideo w Meet do e-maila lub wydarzenia w kalendarzu Outlooka

Po zainstalowaniu dodatku zobaczysz ikonę Meet w e-mailu lub kalendarzu w Outlooku.

Aby dodać spotkanie wideo w Meet:

 1. Kliknij ikonę Meet.
 2. Jeśli pojawi się taka prośba, zaloguj się na swoje konto G Suite. 

Informacje o dołączeniu do spotkania wideo zostaną dodane do e-maila lub zaproszenia w kalendarzu. 

Zapraszanie i dodawanie gości do spotkania wideo
Możesz wykonać te czynności:
 • Dodać gości do wydarzenia w kalendarzu programu Outlook.
 • Zaprosić ich podczas spotkania wideo. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Zapraszanie osób na spotkanie.
 • Wysłać gościom kod spotkania wideo, jeśli zarówno Twoja organizacja, jak i gość korzysta ze sprzętu do Hangouts Meet.
Dołączanie do spotkania wideo przy użyciu dodatku
Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij jego adres URL. Jeśli używasz sprzętu do Hangouts Meet, wpisz kod spotkania na ekranie dotykowym lub przy użyciu pilota. 

Najczęstsze pytania dotyczące dodatku Meet do Outlooka

„.”

Nie mam G Suite. Czy mogę używać dodatku Meet do Outlooka?

Nie. Aby korzystać z dodatku Meet do Outlooka, musisz mieć konto G Suite. 

Klienci niekorzystający z G Suite mogą dołączać do spotkań wideo, do których zostali zaproszeni (nie muszą mieć dodatku). Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Zapraszanie osób na spotkanie.      

Czy przy użyciu dodatku Meet mogę zapraszać użytkowników spoza domeny?

Tak. Użytkownicy spoza organizacji mogą poprosić o dołączenie. Zostaną oni dodani, gdy zaakceptuje ich uczestnik spotkania. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Zapraszanie osób na spotkanie.

Jak mogę usunąć przyciski dodatku Meet z widoku poczty i kalendarza?
 1. W Outlooku kliknij wstążkę prawym przyciskiem myszy And then kliknij Dostosuj Wstążkę.
 2. W sekcji Strona główna wybierz grupę Hangouts i kliknij Usuń. 
Czy mogę korzystać z dodatku Meet do Outlooka w Outlooku na Maca i Outlooku online?

Tak. Zobacz wymagania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?