Dodawanie spotkań wideo w Meet do Outlooka

Za pomocą dodatku Hangouts Meet do programu Microsoft® Outlook® możesz dodać rozmowę wideo w Meet bezpośrednio do wydarzenia lub e-maila w Outlooku.

Użytkownicy z organizacji mogą dołączyć do spotkania wideo, klikając link w wydarzeniu w Outlooku. Użytkownicy spoza organizacji mogą poprosić o dołączenie do spotkania. Po rozpoczęciu spotkania wideo możesz zaprosić na nie dodatkowych użytkowników

Wymagania

Aby korzystać z dodatku Meet do Outlooka, musisz mieć:

 • Konto G Suite z usługą Meet włączoną w organizacji. Więcej informacji uzyskasz od swojego administratora.
 • Konto Outlook Exchange: Office 365, Exchange Online lub lokalna wersja Exchange obsługująca Mailbox API 1.4. 
 • Komputer stacjonarny z programem:
  • Outlook 2013 lub 2016 dla systemu Windows®,
  • Outlook 2016 na Maca®
  • Outlook online.

Nieobsługiwane

Dodatek Meet do Outlooka nie działa na:

 • urządzeniach mobilnych,
 • żadnym kliencie Outlooka połączonym z kontem Outlooka bez Exchange. 

Instalowanie wtyczki

Zanim zaczniesz używać dodatku Meet do Outlooka, musisz zainstalować ten dodatek w pakiecie Office®.

 1. W sekcji Dodatki na pasku narzędzi pakietu Office kliknij ikonę Sklep.
 2. Wyszukaj Hangouts Meet.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalowania dodatku.

Dodawanie spotkania wideo w Meet do poczty Outlooka lub wydarzenia w kalendarzu

Po zainstalowaniu dodatku na wstążce pakietu Office w programach Poczta programu Outlook i Kalendarz pojawi się ikona Meet.

Kliknij ikonę Meet i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta G Suite, jeśli pojawi się taka prośba. Informacje o dołączaniu do rozmowy wideo w Meet powinny pojawić się w zaproszeniu e-mailowym lub w kalendarzu.

Dodawanie gości

Uczestników wewnętrznych i gości zewnętrznych możesz zaprosić na różne sposoby:

 • Dodaj ich jako gości do wydarzenia w kalendarzu Outlooka.
 • Zaproś gości podczas spotkania wideo.
 • Jeśli Twoja organizacja korzysta ze sprzętu do Hangouts Meet w sali konferencyjnej, możesz wysłać uczestnikom kod spotkania wideo.

Dołączanie do spotkania wideo

Do spotkania wideo możesz dołączyć przez kliknięcie adresu URL wydarzenia. Jeśli używasz sprzętu do Hangouts Meet, wpisz odpowiedni kod przy użyciu ekranu dotykowego lub pilota. Możesz też zaprosić gości podczas tego spotkania.

Najczęstsze pytania

Nie mam G Suite. Czy mogę używać dodatku Meet do Outlooka?

Nie. Aby korzystać z dodatku Meet do Outlooka, musisz mieć konto G Suite. Jednak klienci niekorzystający z G Suite mogą dołączać do spotkań, do których zostali zaproszeni. Tacy zaproszeni uczestnicy nie potrzebują dodatku, aby dołączyć do spotkania.

Czy przy użyciu dodatku Meet mogę zapraszać użytkowników spoza domeny?

Tak. Użytkownicy spoza organizacji mogą poprosić o dołączenie. Zostaną oni dodani, gdy zaakceptuje ich uczestnik spotkania należący do domeny.

Jak mogę usunąć przyciski dodatku Meet z widoku poczty i kalendarza?

Aby usunąć te przyciski, kliknij wstążkę prawym przyciskiem myszy i wybierz Dostosuj Wstążkę. W sekcji Strona główna wybierz grupę Hangouts i kliknij przycisk Usuń.

Czy mogę korzystać z dodatku Meet do Outlooka w Outlooku na Maca i usłudze Outlook Online?

Tak. Dodatek Meet współpracuje z następującymi programami i usługami:

 • Office 2013 lub 2016 dla systemu Windows,
 • Office 2016 na Maca,
 • Outlook online, 
 • Outlook Exchange Online. 
  Uwaga: ten dodatek nie działa na klientach Outlooka połączonych z lokalnym serwerem Exchange 2013 ani Exchange 2016.

Dodatek Meet do Outlooka nie działa na urządzeniach mobilnych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?