Fästa eller stänga av ljudet för deltagare i Google Meet

Välj en deltagare på fliken Personer för att stänga av ljudet för eller fästa personen.

Viktigt! I möten organiserade genom personliga Google-konton kan endast mötets moderator stänga av ljudet för andra deltagare.

Fäst en deltagare

Visa endast en viss deltagare genom att fästa den på skärmen.

  • Håll muspekaren över en personikon och sedan i ett videosamtal och tryck på nålen Pin (keep).

Tryck på fliken Personer och sedan och välj deltagaren som du vill fästa.

Stänga av en deltagares mikrofon

Du måste kanske stänga av de andra deltagarnas mikrofoner för att slippa rundgång eller bakgrundsljud i videosamtalet.

Behörighet

I videosamtal organiserade genom personliga konton är det bara moderatorn för videosamtalet som får stänga av andra deltagares ljud.

I videosamtal organiserade genom Google Workspace-konton kan deltagare från domänen som organiserade mötet vid behov stänga av en annan deltagares ljud. 

I videosamtal organiserade genom Education-konto får endast den som skapade mötet, kalenderhändelsen eller personer som konfigurerar ett möte på maskinvara i rummet stänga av andra deltagare.

Så här stänger du av ljudet för en deltagare under ett videosamtal:

  1. Klicka på Personer Personer högst upp.
  2. Klicka på Ljud av "" intill deltagarens namn.

Viktigt! Tryck länge på deltagarens miniatyr och sedan på om fliken Personer inte visas.

Tips! Av sekretesskäl får du inte slå på ljudet för en annan person. Be deltagaren att slå på ljudet. Tryck på Ljud av "" om du vill stänga av eller slå på ditt eget ljud. 

Stänga av ljudet för alla deltagare

Viktigt! Stänga av ljudet för alla deltagare är enbart tillgängligt för Education-konton. 

Mötesskapare och ägare till kalenderhändelser kan stänga av ljudet för alla deltagare samtidigt. Deltagare kan slå på sitt eget ljud när de har stängts av.

  • Klicka på Personer Personer följt av Stäng av ljud för alla "" i ett videosamtal.
Läs mer om att konfigurera Meet för distansutbildning.

Telefondeltagare

Gäller endast för videosamtal organiserade av Google Workspace-användare. 

  • Telefondeltagare trycker alltid på *6 för att slå på eller stänga av sitt ljud.
  • Om någon annan stänger av dig kan du endast slå på ljudet med *6.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?