Inni uczestnicy spotkania mnie nie słyszą

Jeśli inne osoby na spotkaniu wideo w Hangouts Meet Cię nie słyszą, sprawdź, czy masz włączony mikrofon.

Jeśli używasz komputera Mac®, może być konieczne wykonanie następujących czynności:

 • Ponownie uruchom przeglądarkę lub komputer.
 • Dostosuj głośność mikrofonu komputera.
 • Na komputerze z systemem macOS® Mojave w wersji 10.14 lub nowszej zmień ustawienia mikrofonu w systemie.

Wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu

Otwórz ustawienia systemowe urządzenia i upewnij się, że mikrofon nie jest wyłączony.

Wyłączanie wyciszenia mikrofonu urządzenia z systemem Linux
 1. Otwórz ustawienie Dźwięk.
 2. Kliknij kartę Wejście.
 3. Wybierz ustawienia mikrofonu urządzenia.
 4. Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony.
 5. Zwiększ głośność suwakiem i kliknij OK.
 6. Inne osoby powinny Cię teraz słyszeć.
Wyłączanie wyciszenia mikrofonu urządzenia z systemem Mac OS
 1. Wybierz menu Apple i kliknij Preferencje systemowe.
 2. Kliknij Dźwięk.
 3. Kliknij kartę Wejście.
 4. Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony.
 5. Zwiększ głośność suwakiem i kliknij OK.
 6. Inne osoby powinny Cię teraz słyszeć.
Wyłączanie wyciszenia mikrofonu urządzenia z systemem Windows
 1. Otwórz ustawienie Dźwięk.
 2. Kliknij kartę Nagrywanie.
 3. Kliknij dwukrotnie mikrofon.
 4. Wybierz kartę Poziomy.
 5. Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony.
 6. Zwiększ głośność suwakiem i kliknij OK.
 7. Inne osoby powinny Cię teraz słyszeć.
Wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu w Meet

Jeśli podczas spotkania wideo zorientujesz się, że masz wyciszony mikrofon, u dołu okna kliknij Mute, aby go włączyć.

Wskazówka: inne osoby mogą wyciszyć Twój mikrofon, ale nie mogą wyłączyć jego wyciszenia (ze względu na ochronę prywatności). Dlatego nawet jeśli nie pamiętasz wyłączania swojego mikrofonu, sprawdź, czy jest włączony Mute.

Więcej opcji na komputerach Mac

Jeśli używasz komputera Mac, którego mikrofon nie jest wyciszony, i inne osoby Cię nie słyszą, wypróbuj rozwiązania opisane poniżej. Czasami ustawienia komputera Mac uniemożliwiają Hangouts Meet korzystanie z mikrofonu.

Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom przeglądarkę Chrome. Jeśli to nie pomoże, ponownie uruchom komputer i ręcznie zmodyfikuj głośność mikrofonu w ustawieniach systemowych komputera. 

Włączanie mikrofonu w systemie macOS Mojave lub nowszym

Na komputerze z systemem macOS Mojave w wersji 10.14 lub nowszej musisz zezwolić przeglądarkom Chrome i Firefox® na dostęp do mikrofonu komputera w nowych ustawieniach prywatności. Inaczej dźwięk z urządzenia nie będzie dostępny w Meet. 

 1. Kliknij Preferencje systemowe a potem Ochrona i prywatność.
 2. Wybierz Prywatność a potem Mikrofon.
 3. Zaznacz pola Google Chrome i Firefox.

MacOS Privacy setting

Ponowne uruchamianie przeglądarki Chrome

 1. W przeglądarce Chrome wpisz chrome://restart, aby ją ponownie uruchomić i zresetować wszystkie aplikacje oraz rozszerzenia do Chrome. 
  Uwaga: otwarte karty i okna zostaną przywrócone.
 2. Sprawdź, czy mikrofon i kamera nie są wyłączone.
 3. Dołącz ponownie do rozmowy wideo.

​​Uwaga: zamknięcie przeglądarki Chrome (Chrome a potem Zamknij Google Chrome) może nie rozwiązać problemu, ponieważ nie powoduje to zresetowania innych aplikacji i rozszerzeń, które mogą używać mikrofonu.

Ponowne uruchamianie komputera

Jeśli po ponownym uruchomieniu przeglądarki inni uczestnicy spotkania nadal Cię nie słyszą, ponownie uruchom komputer. Zmusi to inne aplikacje do odblokowania mikrofonu urządzenia. Zmodyfikuj też głośność mikrofonu w komputerze i sprawdź, czy nie jest wyłączony.
 1. Na komputerze Mac wybierz menu Apple i kliknij Uruchom ponownie.
 2. Ponownie zaloguj się na komputerze i zaczekaj, aż się uruchomi.
 3. Na komputerze Mac wybierz menu Apple i kliknij Preferencje systemowe.
 4. Kliknij Dźwięk.
 5. Kliknij kartę Wejście.
 6. Przesuń suwak głośności wejścia w dowolną stronę.
 7. Podczas manipulowania suwakiem sprawdź, czy pasek poziomu rejestrowanego dźwięku się porusza. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że mikrofon działa.
  Uwaga: uczestnicy powinni Cię teraz słyszeć.
 8. Dołącz ponownie do rozmowy wideo w Meet.  

Resetowanie mikrofonu za pomocą CLI (zaawansowane)

Aby zmusić inne aplikacje lub rozszerzenia do odblokowania mikrofonu komputera: 

 1. Na komputerze Mac wybierz Aplikacje a potem Narzędzia i dwukrotnie kliknij Terminal
 2. W oknie terminala wpisz sudo killall coreaudiod i naciśnij Enter.
 3. Wpisz hasło i naciśnij Enter.
 4. W przeglądarce Chrome otwórz nową kartę i ponownie dołącz do rozmowy wideo w Meet. 

Uwaga: do wykonania tych czynności mogą być konieczne uprawnienia administratora na komputerze.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?