ไอคอนแอป Google Meet และ Google Duo มีการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การช่วยเหลือพิเศษของ Google Meet

ผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ได้โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Meet, เบราว์เซอร์ Chrome และฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google
 
เราขอแนะนําให้ปิดใช้การตัดเสียงรบกวนใน Meet หากคุณใช้อุปกรณ์ช่วยพูด (electrolarynx) ทั้งนี้การช่วยเหลือพิเศษใน Meet อยู่กำลังระหว่างการปรับปรุง ดูวิธีปิดใช้การตัดเสียงรบกวน

ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ

" "

 • คำบรรยายสด - แสดงคำบรรยายของผู้ที่กำลังพูดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยินเข้าใจเนื้อหาของการประชุมทางวิดีโอได้ หากคุณบันทึกการประชุมทางวิดีโอ ไฟล์ที่บันทึกไว้จะไม่มีคำบรรยาย
  โปรดดูหัวข้อใช้คำบรรยายในการประชุมทางวิดีโอ
 • โปรแกรมอ่านหน้าจอและแว่นขยาย - ผู้พิการทางสายตาหรือมีปัญหาด้านการมองเห็นอาจเลือกใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีมาให้ การซูมแบบเต็มหน้า สีที่มีคอนทราสต์สูง หรือส่วนขยายการช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ ในเบราว์เซอร์ Chrome ได้
  โปรดดูหัวข้อผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษของ Google
 • แป้นพิมพ์ลัด - ผู้ใช้จะควบคุมกล้องและไมโครโฟน รวมถึงเปิดฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษโดยใช้แป้นพิมพ์ได้ 
  โปรดดูหัวข้อแป้นพิมพ์ลัดใน Google Workspace
 • ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google - ผู้ใช้ที่มีปัญหาในการได้ยินหรือมีสายตาเลือนรางอาจเลือกใช้การอธิบายและอ่านออกเสียงและคำบรรยายสดสำหรับการประชุมผ่านฮาร์ดแวร์ของ Google Meet, Chromebox หรือ Chromebase ได้
  โปรดดูหัวข้อการช่วยเหลือพิเศษสำหรับการใช้งานฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google
 • การกดเพื่อพูด - หากต้องการเปิดเสียงตัวเอง ให้กดแป้นเว้นวรรคค้างไว้ แล้วปล่อยเมื่อต้องการปิดเสียงอีกครั้ง
  • ระบบปิดใช้ฟีเจอร์นี้ไว้โดยค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าเสียง รวมทั้งอาจใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ Windows ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ซึ่งในกรณีนี้ แป้นเว้นวรรคจะใช้เพื่อดำเนินการอย่างอื่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

" "

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
713370
false
false