Wyświetlanie szczegółów spotkania i załączników

W lewym dolnym rogu okna możesz wybrać nazwę spotkania, aby wyświetlić link i numer telefonu umożliwiające dołączenie oraz wszystkie informacje zawarte w wydarzeniu, na przykład plan spotkania, opis, załączniki i listę uczestników.

  1. Dołącz do rozmowy wideo w Meet.
  2. Kliknij kartę Informacje Informacje.

Opcje:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?