Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Jak używać pokoi podgrup w Google Meet

Gospodarze spotkań mogą używać pokoi podgrup, aby podczas spotkań dzielić uczestników na mniejsze grupy. Spotkania w podgrupach muszą być uruchamiane przez gospodarzy w trakcie spotkania na komputerze. W tej chwili rozmów w podgrupach nie można transmitować na żywo ani nagrywać.

Każda osoba, która zaplanuje lub rozpocznie spotkanie, będzie jego gospodarzem. Jeśli przeniesiesz spotkanie do kalendarza innej osoby (lub zaplanujesz spotkanie w kalendarzu innej osoby), może ona zostać jego gospodarzem. Domyślnie na jedno spotkanie przypada tylko 1 gospodarz, ale w trakcie spotkania możesz dodać do 25 współgospodarzy.

Uprawnienia

Wymagania dotyczące korzystania z pokoi podgrup
Pokoje podgrup są dostępne w tych wersjach Google Workspace:
 • Essentials
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Workspace Business
 • Nonprofits
 • Wersja dla użytkowników Workspace Individual

Z pokoi podgrup możesz korzystać, jeśli:

 • używasz komputera lub zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej Meet bądź aplikacji Gmail ,
 • dołączasz do spotkania przez telefon,
 • otrzymasz zaproszenie przez połączenie telefoniczne,
 • zalogujesz się na konto Google,
 • jesteś anonimowym użytkownikiem (niezalogowanym na konto Google),
 • używasz sprzętu do Google Meet.
  • Sprzętu do Google Meet nie można wstępnie przypisać do pokoju podgrupy przed spotkaniem. Aby być przypisanym do pokoju podgrupy, musisz połączyć się z sali konferencyjnej Google Meet.

Z pokoi podgrup nie mogą korzystać:

 • osoby, które nie używają zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej Meet ani aplikacji Gmail ;
 • osoby, które używają urządzenia do obsługi rozmów wideo innej firmy.

Podczas tworzenia lub edytowania wydarzenia w Kalendarzu Google możesz utworzyć pokoje podgrup do spotkań. Możesz to też zrobić, gdy spotkanie już trwa. Współgospodarzy można dodać tylko z poziomu głównego spotkania.

Wskazówka: jeśli zaprosisz grupę dyskusyjną Google na spotkanie, jej członkowie nie będą mogli zostać automatycznie przydzieleni do pokoi podgrup. Zalecamy, aby użytkownicy z grupy byli zapraszani na spotkanie pojedynczo, co ułatwi przydzielenie ich do pokoi podgrup.

Tworzenie pokoi podgrup w Kalendarzu Google z wyprzedzeniem

Na stronie calendar.google.com wybierz jedną z tych opcji:

Nowe spotkanie

 1. Utwórz nowe wydarzenie w Kalendarzu Google.
 2. Kliknij Dodaj rozmowę wideo w Google Meet.
 3. Dodaj uczestników.
 4. Kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo .
 5. Po lewej stronie kliknij Podgrupy .
 6. Wybierz liczbę pokoi podgrup, a następnie jedną z opcji:
  • Przeciągnij uczestników do różnych pokoi.
  • Wpisz imiona i nazwiska bezpośrednio w pokoju.
  • Kliknij Wymieszaj członków grup , aby wymieszać grupy.
 7. Kliknij Zapisz.

Już rozpoczęte spotkanie

 1. Otwórz istniejące wydarzenie w Kalendarzu Google.
 2. Kliknij Edytuj wydarzenie .
 3. W sekcji szczegółów wydarzenia kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo .
 4. Po lewej stronie kliknij Podgrupy .
 5. Wybierz liczbę pokoi podgrup, a następnie jedną z opcji:
  • Przeciągnij uczestników do różnych pokoi.
  • Wpisz ich imiona i nazwiska bezpośrednio w pokoju.
  • Kliknij Wymieszaj członków grup , aby wymieszać grupy.
 6. Kliknij Zapisz.

Tworzenie pokoi podgrup podczas spotkania

 1. Rozpocznij spotkanie na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Pokoje podgrup.
 3. W panelu tworzenia pokoi podgrup wybierz liczbę pokoi podgrup. W jednej rozmowie możesz utworzyć maksymalnie 100 takich pokoi.
 4. Uczestnicy rozmowy zostaną przydzieleni do pokoi podgrup. Aby przypisać ich samodzielnie do różnych pokoi podgrup, możesz:
  • Wpisać nazwę uczestnika bezpośrednio w pokoju podgrupy.
  • Przeciągnąć nazwę uczestnika i upuścić ją w innym pokoju podgrupy.
  • Kliknąć Wymieszaj członków grup , aby dokonać kolejnego losowego podziału na grupy.
 5. W prawym dolnym rogu kliknij Otwórz pokoje.

Wskazówka: gdy uczestnik poprosi gospodarza o pomoc, u dołu ekranu pojawi się powiadomienie. Aby dołączyć do pokoju tego uczestnika, gospodarz musi kliknąć Dołącz. Aby wrócić do pytania później, powinien kliknąć Później. W panelu pokoju podgrupy powyżej pokoi, które wymagają pomocy, pojawi się baner „Prośba o pomoc wysłana”.

Opcjonalne funkcje pokoju podgrupy
 1. (Opcjonalnie) Aby usunąć uczestników, którzy nie są obecni na spotkaniu, lub aby ponownie utworzyć pokoje podgrup:
  • U góry panelu pokoju podgrupy kliknij Wyczyść . Na dole powiadomienia „Ukryć rozłączonych użytkowników?”, kliknij Wyczyść.
  • Wskazówka: jeśli korzystasz z linku do spotkania, w którym wcześniej były skonfigurowane pokoje podgrup, operacja ukrycia rozłączonych użytkowników spowoduje przeniesienie wszystkich uczestników spotkania do pokoju głównego i wycofanie istniejących wcześniej pokoi podgrup.
 2. Opcjonalnie: w pokojach podgrup możesz ustawić minutnik. Na 30 sekund przed zakończeniem czasu trwania sesji w każdym pokoju podgrupy będzie widoczne odliczanie czasu.
  • U góry panelu pokoju podgrupy kliknij Minutnik Pusta klepsydra.
  • Ustaw czas, a następnie kliknij OK.
  • Wskazówka: minutnik możesz w dowolnym momencie edytować lub usunąć. Aby go edytować, na panelu pokoju podgrupy kliknij Minutnik Pusta klepsydra.
Informacje o działaniu funkcji bezpieczeństwa spotkań w pokojach podgrup
Aby zwiększyć bezpieczeństwo spotkań, użytkownicy Google Meet mogą korzystać z tych funkcji zabezpieczeń:

Blokady: jeśli zarządzanie uprawnieniami było włączone przed utworzeniem pokoi podgrup, zmiany wprowadzone w blokadach będą dotyczyć wszystkich pokoi. Jeśli po utworzeniu pokoi podgrup w niektórych z blokad zostaną wprowadzone zmiany, będą one dotyczyć tylko tych pokoi, w których zostały skonfigurowane.

Jeśli pokoje podgrup zostały utworzone przy wyłączonym zarządzaniu uprawnieniami, nie możesz włączyć zarządzania uprawnieniami ani funkcji bezpieczeństwa spotkań w pokoju głównym. Nie możesz też korzystać z pokoi podgrup.

W takiej sytuacji gospodarz musi:

 1. Zakończyć sesje w pokojach podgrup.
 2. Włączyć zarządzanie uprawnieniami.
 3. Ponownie otworzyć pokoje podgrup.

Edytowanie pokoi podgrup, dołączanie do nich i ich opuszczanie

Po utworzeniu pokoi podgrup możesz wprowadzać w nich zmiany lub dołączać do poszczególnych podgrup, aby monitorować dyskusje i w nich uczestniczyć.

Wskazówka: gospodarze spotkań nie zobaczą wiadomości czatu, które uczestnicy sobie wysłali przed dołączeniem do pokoju podgrupy lub po jego opuszczeniu.

 • Aby wprowadzić zmiany w grupach uczestników lub liczbie pokoi podgrup, kliknij Edytuj pokoje . Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.
  • Wskazówka: aby przenieść się do innego pokoju, uczestnicy muszą kliknąć Dołącz.
 • Aby dołączyć do danego pokoju podgrupy, obok jego numeru kliknij Dołącz.
 • Aby opuścić wszystkie pokoje podgrup i wrócić do pokoju głównego, kliknij Opuść obok pokoju podgrupy, w którym akurat jesteś.

Kończenie sesji w pokojach podgrup

 1. W prawym górnym rogu panelu pokoi podgrup kliknij Zamknij pokoje .
 2. W wyświetlonym oknie powiadomień kliknij Zamknij wszystkie pokoje.

Ważne: uczestnicy mają 30 sekund na dokończenie dyskusji w pokojach podgrup. Następnie zostają automatycznie przeniesieni z powrotem do pokoju głównego.

Aby zamknąć wszystkie pokoje przed upływem 30 sekund, przejdź do panelu pokoi podgrup i kliknij Zamknij pokoje .

true
Pobierz nową aplikację Meet na Androida

Google Meet to jedna aplikacja do prowadzenia rozmów wideo i spotkań na wszystkich urządzeniach. Korzystaj z funkcji rozmów wideo, takich jak zabawne filtry i efekty, lub planuj spotkania w dogodnym dla wszystkich czasie.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14152587322020757708
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
713370