Използване на стаи с разбивки на групи в Google Meet

Домакините на срещи могат да използват стаи с разбивка на групи, за да разделят участниците на по-малки групи по време на срещи. Стаите с разбивка на групи трябва да бъдат стартирани от домакините на среща по време на среща и от компютър. Понастоящем стаите с разбивка на групи не могат да се предават на живо, нито да се записват.

Всеки, който насрочи или започне среща, ще бъде нейният домакин. Ако прехвърлите или насрочите среща в календара на друг потребител, той ще може да стане домакин на срещата. По подразбиране всяка среща може да има само един домакин, но можете да добавите до 25 съвместни домакини, когато вече сте в срещата.

Условия

Изисквания за използване на стаи с разбивка на групи
Стаите с разбивка на групи са налице за следните издания на Google Workspace:
 • Essentials
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Workspace Business
 • Nonprofits
 • Workspace Individual Subscriber

Можете да участвате в стая с разбивка на групи при следните условия:

 • Използвате компютър или актуализирана версия на мобилните приложения Meet или Gmail .
 • Присъединявате се към срещата с телефона си.
 • Получили сте покана чрез телефонно обаждане.
 • Влезли сте в профил в Google.
 • Вие сте анонимен потребител (не сте влезли в профил в Google).
 • Използвате хардуер за Meet.
  • Устройство с хардуер за Meet не може да бъде зададено за стая с разбивка на групи преди срещата. Трябва да се свържете от зала за срещи в Google Meet, за да ви бъде определена стая с разбивка на групи.

Не можете да участвате в стаи с разбивка на групи, ако:

 • не използвате актуализираните версии на мобилните приложения Meet или Gmail ;
 • използвате устройство за видеоконференции на трета страна.

Можете да създавате стаи с разбивки на групи в Google Календар, когато създавате или редактирате събитие. Можете също да създавате стаи с разбивки на групи, докато тече среща. Съвместните домакини могат да бъдат добавяни само от основната среща.

Съвет: Ако поканите група в Google в среща, участниците в нея няма автоматично да са налични за разпределяне в стаи с разбивки на групи. Препоръчително е да поканите поотделно участници от група в среща, за да можете след това лесно да ги разпределяте в стаи с разбивки на групи.

Предварително създаване на стаи с разбивка на групи в Google Календар

В calendar.google.com изберете едно от следните:

За нова среща

 1. Създайте ново събитие в Google Календар.
 2. Кликнете върху Добавяне на видеоконференция в Google Meet.
 3. Добавете участници.
 4. Кликнете върху „Промяна на настройките за конференцията“ .
 5. Вляво кликнете върху „Стаи с разбивка на групи“ .
 6. Изберете броя на стаите с разбивка на групи и след това изберете опция:
  • Преместете с плъзгане участниците в различни стаи.
  • Въвеждайте имена директно в стаята.
  • Кликнете върху „Разбъркване“ , за да разбъркате групите
 7. Кликнете върху Запазване.

За съществуваща среща

 1. Отворете съществуващо събитие в Google Календар.
 2. Кликнете върху „Редактиране на събитието“ .
 3. Под „Подробности за събитието“ кликнете върху „Промяна на настройките за конференцията“ .
 4. Вляво кликнете върху „Стаи с разбивка на групи“ .
 5. Изберете броя на стаите с разбивка на групи и след това изберете опция:
  • Преместете с плъзгане участниците в различни стаи.
  • Въвеждайте имена директно в стаята.
  • Кликнете върху „Разбъркване“ , за да разбъркате групите.
 6. Кликнете върху Запазване.

Създаване на стаи с разбивка на групи по време на среща

 1. Започнете среща от компютъра си.
 2. Долу вдясно кликнете върху „Дейности“  и след това Стаи с разбивка на групи.
 3. В панела за създаване на стаи с разбивка на групи изберете броя такива стаи. В едно обаждане можете да създадете до 100 стаи с разбивка на групи.
 4. Участниците в обаждането ще бъдат разпределени по стаите. За да премествате ръчно хора в различни стаи, можете да направите едно от следните:
  • Въвеждане на името на участника директно в стаята с разбивка на групи.
  • Преместете чрез плъзгане името на участник в друга стая с разбивка на групи.
  • Кликнете върху „Разбъркване“ , за да разбъркате произволно групите.
 5. Долу вдясно кликнете върху Отваряне на стаи.

Съвет: Когато участниците поискат помощ от домакина, ще се покаже известие в долната част на екрана. За да се присъедините към стаята с разбивка на групи, в която е този участник, кликнете върху Присъединяване. За да се върнете към този въпрос по-късно, кликнете върху По-късно. В панела за стаите с разбивка на групи над стаите, където е потърсена помощ, ще се показва банер „Поискана помощ“.

Незадължителни функции за стаите с разбивка на групи
 1. Незадължително: За да премахнете участниците, които понастоящем не са в срещата, или за да възстановите стаите си с разбивка на групи:
  • В горната част на панела за стаите с разбивка на групи кликнете върху „Изчистване“ . В долната част кликнете върху Изчистване в показаното известие „Изчистване на прекъснатите потребители?“.
  • Съвет: Ако използвате повторно връзка за среща, където вече са били настроени стаи с разбивка на групи, изчистването на прекъснатите потребители ще премести всички участници в основната стая и ще отмени всички предишни стаи с разбивка на групи.
 2. Незадължително: Можете да настроите таймер за стаите си с разбивка на групи. Във всяка стая ще се показва обратно отброяване на 30 секунди, преди таймерът да завърши.
  • В горната част на панела на стаята с разбивка на групи кликнете върху „Таймер“ Празен пясъчен часовник.
  • Задайте времето за таймера и след това кликнете върху OK.
  • Съвет: Можете по всяко време да редактирате или премахнете таймера. В панела за стаите с разбивка на групи кликнете върху „Таймер“ Празен пясъчен часовник, за да го редактирате.
Научете как работят функциите за безопасност в стаите с разбивка на групи
Потребителите на Google Meet могат да използват следните функции за безопасност на срещите:

Заключвания: Ако преди създаването на стаи с разбивка на групи е активирано „Управление за домакин“, направените по всички заключвания промени ще се прилагат за всички стаи. Ако бъдат направени промени по което и да е от тези заключвания след създаването на стаите с разбивка на групи, промените ще са приложими само за стаята, в която са направени.

Ако бъдат създадени стаи с разбивки на групи при изключено „Управление за домакин“, няма да можете да включите „Управление за домакин“ и функциите за безопасност в основната стая или разбивките няма да могат да се използват.

В такъв случай домакините трябва да направят следното:

 1. да спрат стаите с разбивка на групи;
 2. да включат „Управление за домакин“;
 3. да отворят повторно стаи с разбивка на групи.

Редактиране, присъединяване към или напускане на стаи с разбивка на групи

След като създадете стаи с разбивка на групи, можете да правите промени по тях или да се присъединявате към всяка стая с разбивка на групи, за да следите и участвате в дискусиите.

Съвет: Домакините на срещи няма да виждат съобщенията в чата, които са били разменени между участниците, преди да се присъединят към или след като напуснат стая с разбивка на групи.

 • За да промените групите участници или броя на стаите с разбивка на групи, кликнете върху „Редактиране на стаите“ . След като направите промените, кликнете върху Запазване.
  • Съвет: Преди да отидат в друга стая, участниците трябва да кликнат върху Присъединяване.
 • За да се присъедините към отделна стая с разбивка на групи, кликнете върху Присъединяване до номера на стаята с разбивка.
 • За да напуснете всички стаи с разбивка на групи и да се върнете към основната стая, кликнете върху Напускане до текущата стая с разбивка на групи.

Спиране на стаите с разбивка на групи

 1. В панела за стаи с разбивка на групи горе вдясно кликнете върху „Затваряне на стаите“ .
 2. В показания прозорец за известия кликнете върху Затваряне на всички стаи.

Важно: Участниците ще разполагат с 30 секунди, за да приключат дискусията си в стаята с разбивка на групи, след което ще бъдат автоматично преместени обратно към основната стая.

За да затворите всички стаи, преди да изтече 30-секундният таймер, отворете панела за стаи с разбивка на групи и кликнете върху „Затваряне на стаите“ 

true
Изтеглете новото приложение Meet за Android

Google Meet е обединеното ви приложение за видеообаждания и срещи на всички устройства. Използвайте функциите за видеообаждания, като забавни филтри и ефекти, или насрочвайте срещи във време, в което всички могат да се присъединят.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
713370