ไอคอนแอป Google Meet และ Google Duo มีการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับรหัสการประชุมใน Google Meet

การประชุมแต่ละรายการจะได้รับรหัสการประชุมที่ไม่ซ้ำกัน วันหมดอายุของรหัสดังกล่าวจะอิงตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้สร้างการประชุม โดยคุณสามารถสร้างการประชุมได้จากผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ 

 • Google ปฏิทิน
 • Google Chat
 • Google Classroom
 • Gmail
 • Google Hangouts
 • ห้องกลุ่มย่อยของ Google Meet
 • หน้าแรกของ Google Meet - meet.google.com
 • อุปกรณ์ห้องประชุมของ Google
 • Google Nest
 • Jamboard
 • ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่นๆ เช่น Outlook

ตรวจสอบว่ารหัสหมดอายุเมื่อไร 

โปรดตรวจสอบว่ารหัสการประชุมจะหมดอายุเมื่อไร เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เข้าร่วมการประชุมด้วยรหัสที่หมดอายุ และเพื่อให้วางแผนการประชุมที่คุณสร้างในครั้งต่อๆ ไปได้ดียิ่งขึ้น

การประชุมที่เริ่มต้นใน Google ปฏิทิน

รหัสการประชุมจะหมดอายุเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 • ไม่มีการใช้รหัสการประชุมเป็นเวลา 365 วัน
 • รหัสการประชุมไม่ได้เชื่อมโยงกับกิจกรรมในปฏิทินรายการใดๆ ในอนาคต 

เคล็ดลับ: หากสร้างรหัสในผลิตภัณฑ์อื่นแล้ววางลงในคําเชิญของปฏิทิน การประชุมนั้นจะไม่ใช่การประชุมที่สร้างโดยปฏิทิน วันหมดอายุของรหัสจะอิงตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้สร้างการประชุม 

การประชุมที่เริ่มต้นจาก Google Chat

รหัสการประชุมจะหมดอายุภายใน 365 วันหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด

การประชุมที่เริ่มต้นใน Google Classroom

รหัสการประชุมจะหมดอายุทันทีที่ผู้ใช้ทุกคนออกจากการประชุม

การประชุมที่เริ่มต้นจาก Gmail

รหัสการประชุมจะหมดอายุภายใน 365 วันหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด

การประชุมที่เริ่มต้นจาก Google Hangouts

รหัสการประชุมจะหมดอายุภายใน 365 วันหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด

การประชุมที่เริ่มต้นจากห้องกลุ่มย่อยใน Google Meet

เมื่อคุณสร้างห้องกลุ่มย่อย แต่ละห้องกลุ่มย่อยนั้นก็จะได้รับรหัสการประชุมที่ไม่ซ้ำกัน ห้องเหล่านี้จะหมดอายุทันทีที่การประชุมหลักสิ้นสุดลง

การประชุมที่เริ่มต้นจากหน้าแรกของ Google Meet เช่น meet.google.com

รหัสการประชุมจะหมดอายุภายใน 365 วันหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด

การประชุมที่เริ่มต้นจากฮาร์ดแวร์ห้องประชุม

รหัสการประชุมจะหมดอายุทันทีที่ผู้ใช้ทุกคนออกจากการประชุม

การประชุมที่เริ่มต้นใน Google Nest

รหัสการประชุมที่สร้างขึ้นด้วยการพูดกับอุปกรณ์ Nest ด้วยคำสั่งว่า "Ok Google เริ่มการประชุม" จะหมดอายุเมื่อครบ 365 วันหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด

รหัสการประชุมที่สร้างโดยการเริ่มการประชุมหลังจากแตะจอแสดงผล Nest จะหมดอายุภายใน 365 วันหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด

ผู้ใช้ Workspace ในโปรแกรมเบต้าเท่านั้น: รหัสการประชุมที่สร้างจากการใช้ชื่อเล่นการประชุมจะหมดอายุทันทีที่ผู้ใช้ทุกคนออกจากการประชุม

การประชุมที่เริ่มต้นจาก Jamboard

รหัสการประชุมจะหมดอายุทันทีที่ผู้ใช้ทุกคนออกจากการประชุม

การประชุมที่เริ่มจากโปรแกรมของบุคคลที่สามอื่นๆ เช่น Outlook

รหัสการประชุมจะหมดอายุภายใน 365 วันหลังจากการใช้งานครั้งล่าสุด ถ้ามีคนใช้รหัสภายในระยะเวลา 365 วัน ก็จะเป็นการต่ออายุให้รหัสนั้นไปอีก 365 วัน

การประชุมที่มีชื่อเล่นใน Google Workspace

สําคัญ: มีเพียงผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้นที่สร้างการประชุมที่มีชื่อเล่นได้
รหัสการประชุมจะหมดอายุทันทีที่ผู้ใช้ทุกคนออกจากการประชุม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
713370
false
false