Meer informatie over codes van vergaderingen in Google Meet

Elke vergadering krijgt een unieke code. Codes verlopen afhankelijk van het product waarin de vergadering is gemaakt. U kunt vergaderingen maken via: 

 • Google Agenda
 • Google Chat
 • Google Classroom
 • Gmail
 • Google Hangouts
 • Google Meet-breakoutruimtes
 • Homepage van Google Meet: meet.google.com.
 • Google-apparaat voor vergaderruimtes
 • Google Nest
 • Jamboard
 • Andere software van derden. Bijvoorbeeld Outlook.

Controleren wanneer de code verloopt

Controleer wanneer een vergaderingscode verloopt om te zorgen dat u niet deelneemt aan een vergadering met een verlopen code en om een betere planning te maken voor de toekomstige vergaderingen die u maakt.

Vergaderingen gestart in Google Agenda

Codes van vergaderingen verlopen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • De code van de vergadering is al 365 dagen niet gebruikt.
 • De code van de vergadering is niet gekoppeld aan toekomstige agenda-afspraken. 

Tip: Als een code in een ander product is gegenereerd en vervolgens in een Agenda-uitnodiging is geplakt, is die vergadering geen door Agenda gegenereerde vergadering. De code verloopt afhankelijk van het product waarin de vergadering is gemaakt. 

Vergaderingen gestart vanuit Google Chat

Vergaderingscodes verlopen 365 dagen na het laatste gebruik.

Vergaderingen gestart in Google Classroom

Codes van vergaderingen verlopen onmiddellijk als alle gebruikers de vergadering hebben verlaten.

Vergaderingen gestart vanuit Gmail

Vergaderingscodes verlopen 365 dagen na het laatste gebruik.

Vergaderingen gestart vanuit Google Hangouts

Vergaderingscodes verlopen 365 dagen na het laatste gebruik.

Vergaderingen gestart vanuit breakoutruimtes in Google Meet

Wanneer u breakoutruimtes maakt, wordt aan elke ruimte een unieke code voor de vergadering toegewezen. Deze chatruimtes verlopen meteen nadat de hoofdvergadering is afgelopen.

Vergaderingen gestart vanaf de Google Meet-homepage, meet.google.com

Vergaderingscodes verlopen 365 dagen na het laatste gebruik.

Vergaderingen gestart via hardware voor vergaderruimtes

Codes van vergaderingen verlopen onmiddellijk als alle gebruikers de vergadering hebben verlaten.

Vergaderingen gestart in Google Nest

Vergaderingscodes die worden gegenereerd door met uw Nest-apparaat te praten en 'Hey Google, start een vergadering' te zeggen, verlopen 365 dagen na het laatste gebruik.

Vergaderingscodes die zijn gegenereerd door een vergadering te starten nadat op het Nest-scherm is getikt, verlopen 365 dagen na het laatste gebruik

Alleen Workspace-gebruikers in het bètaprogramma: Vergaderingen die worden gegenereerd door het gebruik van bijnamen van vergaderingen, verlopen onmiddellijk als alle gebruikers de vergadering hebben verlaten.

Vergaderingen gestart vanaf Jamboard

Codes van vergaderingen verlopen onmiddellijk als alle gebruikers de vergadering hebben verlaten.

Vergaderingen gestart via andere programma's van derden, zoals Outlook

Vergaderingscodes verlopen 365 dagen na het laatste gebruik. Als iemand de code binnen de periode van 365 dagen gebruikt, wordt er nog eens 365 dagen toegevoegd.

Vergaderingen met Google Workspace-bijnamen

Belangrijk: Alleen Google Workspace-gebruikers kunnen vergaderingen met bijnamen maken.
Codes van vergaderingen verlopen onmiddellijk als alle gebruikers de vergadering hebben verlaten.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false