Więcej informacji o nowym układzie Meet

Kierując się opiniami użytkowników, uprościliśmy wersje Google Meet na komputer i laptopa, aby dać Ci więcej miejsca na kanały wideo i treści, a także ułatwić nawigację.

Nowa wersja będzie wdrażana od maja do czerwca. Otrzymasz ją automatycznie, gdy tylko będzie dostępna. Do momentu zakończenie wdrażania możesz zrezygnować z nowej wersji. Rezygnacja będzie konieczna przy każdym rozpoczęciu spotkania lub dołączeniu do niego. Zobacz najnowsze informacje o tym wdrożeniu

Znajdowanie ustawień

Wszystkie elementy sterujące znajdują się na dolnym pasku okna spotkania. Jest on zawsze widoczny.

 • Kod spotkania znajduje się w lewym dolnym rogu.
 • Gdy ekran jest zmaksymalizowany, w lewym dolnym rogu pojawia się zegar.
 • Na środku u dołu znajdują się między innymi opcje mikrofonu, kamery i prezentacji oraz przycisk rozłączenia.
 • Nie rozłączysz się przypadkowo, ponieważ przycisk opuszczenia spotkania znajduje się na samym końcu po prawej stronie – daleko od przycisków kamery i mikrofonu.

Wskazówka: gdy wskażesz przycisk, pojawi się jego nazwa. 

 • W prawym dolnym rogu znajdują się informacje o spotkaniu, takie jak informacje dla uczestników, panel Osoby, panel czatu oraz panel aktywności między innymi pokoi podgrup, ankiet, pytań i odpowiedzi.
 • Ważne: użytkownicy wersji Education obok panelu aktywności zobaczą przycisk Ustawienia gospodarza.

Zobacz, co udostępniasz

Możesz teraz jednocześnie widzieć pozostałych uczestników oraz to, co udostępniasz na ekranie.Wskaż swój kanał udostępniania, aby:

 • odpiąć swoją prezentację, aby wyświetlać ją jako kafelek – umożliwi Ci to zobaczenie większej liczby uczestników;
 • wyciszyć dowolny dźwięk w prezentacji;
 • usunąć prezentację ze spotkania, gdy inny użytkownik dołączy do spotkania, aby coś zaprezentować.

Nie możesz wchodzić w interakcję z treścią prezentacji z poziomu okna spotkania. Możesz przechodzić między slajdami lub przeglądać dokument w oknie, które prezentujesz.

Wskazówka: aby sprawnie prowadzić prezentacje, unikając efektu powielonego w nieskończoność ekranu, udostępniaj materiały z innej karty (zdecydowanie zalecane) lub z innego okna niż okno spotkania. Jeśli chcesz udostępnić cały ekran, w miarę możliwości przenieś prezentację na inny monitor.

Zmiana podglądu własnego

Jeśli uczestniczysz w spotkaniu z jedną osobą, Twój własny podgląd jest automatycznie wyświetlany jako obrazek unoszący się obok innego uczestnika. Jeśli inna osoba dołączy do spotkania lub zostanie dodana prezentacja, Twój podgląd zostanie automatycznie dodany do siatki. W obu przypadkach możesz przełączać się między widokiem pływającym a siatką. Twój wybór zostanie zapisany na potrzeby przyszłych spotkań.

 • Wskaż swój własny podgląd, aby się przypiąć lub odpiąć, przełączyć się z widoku pływającego na widok kafelków lub zminimalizować obraz kanału wideo na ekranie.
 • W trybie obrazu w obrazie można przeciągnąć rogi własnego podglądu, aby zmienić jego rozmiar, lub przeciągnąć własny podgląd do dowolnego z czterech rogów okna spotkania.

Ważne: jeśli zminimalizujesz swój kanał wideo, będzie to miało zastosowanie tylko do Twojego widoku.  

 • W niektórych przypadkach u góry i u dołu własnego podglądu mogą pojawić się szare pasy, aby pokazać Ci wszystko, co rejestruje kamera. Inni uczestnicy mogą zobaczyć przyciętą wersję Twojego kanału wideo.

 

Znajdowanie zaktualizowanego widoku kafelków

Za pomocą widoku kart możesz zobaczyć więcej uczestników jednocześnie.

 • Aby zobaczyć kafelki większej liczby uczestników, zmaksymalizuj okno Meet lub zmień układ w obszarze Więcej opcji .
 • Gdy ktoś mówi, kontur kafelka jest podświetlany na niebiesko.
 • Gdy uczestnik zostanie wyciszony, na jego kafelku będzie widoczna ikona wyciszenia "".

 

Jak z Google Meet współdziałają rozszerzenia innych firm

Niektóre rozszerzenia do Meet innych firm mogą powodować nieoczekiwane problemy ze spotkaniami. Na przykład mogą być przycinane lub pomijane kanały wideo czy panele boczne. Aby uzyskać najlepsze działanie, wyłącz rozszerzenia innych firm.

Wyłączanie rozszerzeń do Meet innych firm

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 3 dot menu icon a następnie Więcej narzędzi a następnie Rozszerzenia.
 3. Wyłącz wybrane rozszerzenia Meet .
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false