ฟีเจอร์พรีเมียมของ Meet ที่พร้อมใช้งานใน Google Workspace รุ่นต่างๆ

คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ของ Google Meet ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น Google Workspace ของคุณ ดูว่ารุ่นใดบ้างที่ใช้งานฟีเจอร์แบบพรีเมียมของ Google Meet ได้ 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์แบบพรีเมียมของ Meet ที่พร้อมใช้งาน 

ฟีเจอร์พรีเมียมของ Meet มีดังนี้ 

  • ห้องกลุ่มย่อย - ผู้ดูแลสามารถใช้ห้องกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ระหว่างที่อยู่ในวิดีโอคอลได้ 
  • แบบสํารวจ - ผู้ดูแลสามารถสร้างแบบสํารวจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโหวตระหว่างที่อยู่ในวิดีโอคอลได้ 
  • สตรีมมิงแบบสด - ผู้ดูแลสามารถสตรีมวิดีโอคอลแบบสดเพื่อให้คนอื่นๆ รับชมได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมในสาย 
  • ถามและตอบ - ผู้เข้าร่วมสามารถถามคําถามผู้ดูแลได้จากภายในวิดีโอคอล
  • การยกมือ - ผู้เข้าร่วมสามารถยกมือเพื่อให้ผู้ดูแลทราบว่าต้องการพูดได้ 
  • การลดเสียงรบกวน - ผู้เข้าร่วมสามารถกรองเสียงรบกวนในพื้นหลังออก เพื่อช่วยจํากัดเสียงรบกวนระหว่างการโทรได้
  • การติดตามการเข้าร่วม - ผู้ดูแลสามารถสร้างรายงานที่แสดงรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมวิดีโอคอลและสตรีมแบบสดได้
  • บันทึกการประชุม - ผู้ดูแลสามารถบันทึกวิดีโอคอลเพื่อให้คนอื่นๆ รับชมภายหลังได้ 

Google Workspace รุ่นต่างๆ 

  Essentials Business Standard Business Plus  Enterprise Essentials Enterprise Standard Enterprise Plus
ห้องกลุ่มย่อย  blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark
แบบสำรวจ blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark
สตรีมมิงแบบสด         blue check mark blue check mark
ถามและตอบ blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark
การยกมือ blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark
การลดเสียงรบกวน           blue check mark
การติดตามการเข้าร่วม blue check mark   blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark
บันทึกการประชุม blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark

Google Workspace for Education รุ่นต่างๆ

  Education Fundamentals Education Standard Teaching & Learning Upgrade Education Plus
ห้องกลุ่มย่อย      blue check mark blue check mark
แบบสำรวจ     blue check mark blue check mark
สตรีมมิงแบบสด     blue check mark blue check mark
ถามและตอบ     blue check mark blue check mark
การยกมือ blue check mark blue check mark blue check mark blue check mark
การลดเสียงรบกวน     blue check mark blue check mark
การติดตามการเข้าร่วม     blue check mark blue check mark
บันทึกการประชุม blue check mark   blue check mark blue check mark
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร