Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Tiến hành cuộc thăm dò ý kiến trong Google Meet


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Lưu ý quan trọng:

 • Khi bạn tạo cuộc thăm dò ý kiến trong sự kiện phát trực tiếp, thì người tham gia cuộc họp và tham gia buổi phát trực tiếp đều có thể tự động sử dụng phiên này. Người tổ chức không thể tắt cuộc thăm dò ý kiến đối với người dùng tham gia sự kiện phát trực tiếp.
 • Bạn không thể tạo nhưng có thể phản hồi các cuộc thăm dò ý kiến trên thiết bị di động.
Các yêu cầu để sử dụng cuộc thăm dò ý kiến trong Google Meet.

Lưu ý quan trọng: Tính năng cuộc thăm dò ý kiến trong Google Meet có ở các phiên bản Google Workspace sau:

 • Essentials
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • G Suite Business
 • Nonprofits
 • Người đăng ký Workspace Individual

Mẹo: Quản trị viên Workspace có thể bật hoặc tắt tính năng này cho toàn bộ tổ chức của họ.

Thực hiện cuộc thăm dò ý kiến trong cuộc họp trên Google Meet

Dành cho người điều phối cuộc họp: 

Là người điều phối cuộc họp, bạn có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến cho người tham gia bình chọn. Sau cuộc họp, người điều phối sẽ tự động nhận được báo cáo về kết quả của cuộc thăm dò ý kiến qua email. Báo cáo có tên và câu trả lời của người tham gia. Tên của người tham gia sẽ không được chia sẻ đối với cuộc thăm dò ý kiến ẩn danh.

Người lên lịch hoặc bắt đầu cuộc họp sẽ là người tổ chức cuộc họp. Nếu bạn chuyển cuộc họp sang hoặc lên lịch cuộc họp trên lịch của người khác thì người đó có thể trở thành người tổ chức cuộc họp. Theo mặc định, mỗi cuộc họp chỉ có một người tổ chức cuộc họp, nhưng khi vào cuộc họp thì bạn có thể thêm tối đa 25 người đồng tổ chức.

Tạo cuộc thăm dò ý kiến 

 1. Trong một cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Cuộc thăm dò ý kiến.
 2. Nhấp vào Bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến
 3. Nhập câu hỏi và thêm lựa chọn cho cuộc thăm dò ý kiến.
  • Mẹo: Bạn có thể cho phép người dùng trả lời ẩn danh đối với các cuộc thăm dò ý kiến. Trước khi bạn lưu hoặc bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến, hãy bật chế độ Nội dung phản hồi sẽ được ẩn danh .
 4. Chọn một cách:
  • Để đăng cuộc thăm dò ý kiến, hãy nhấp vào Ra mắt.
  • Để lưu cuộc thăm dò ý kiến và công bố sau, hãy nhấp vào Lưu.

  Mẹo: Các cuộc thăm dò ý kiến bạn lưu vẫn nằm trong phần Cuộc thăm dò ý kiến trong thời gian diễn ra cuộc họp. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tất cả cuộc thăm dò ý kiến sẽ bị xoá vĩnh viễn. Người điều phối cuộc họp sẽ nhận được email đính kèm bản báo cáo thăm dò ý kiến vào cuối cuộc họp.

 5. Sau khi công bố cuộc thăm dò ý kiến, hãy chọn một trong các lựa chọn sau đónhấp vào Bình chọn để bình chọn trong cuộc thăm dò ý kiến của bạn.

 Điều phối cuộc thăm dò ý kiến 

 1. Trong một cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Cuộc thăm dò ý kiến.
 2. Không bắt buộc: Để cho phép người tham gia xem kết quả của cuộc thăm dò ý kiến, bên cạnh "Cho mọi người xem kết quả", hãy nhấp vào nút Bật .
 3. Không bắt buộc: Để đóng cuộc thăm dò ý kiến và không nhận câu trả lời, hãy nhấp vào Kết thúc cuộc thăm dò ý kiến.
  • Mẹo: Người tham gia vẫn có thể xem cuộc thăm dò ý kiến.
 4. Để xoá vĩnh viễn một cuộc thăm dò ý kiến khỏi danh sách các cuộc thăm dò ý kiến, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá .
  • Mẹo: Không ai có thể xem các cuộc thăm dò ý kiến đã bị xoá. 

Xem báo cáo về cuộc thăm dò ý kiến

Sau cuộc họp, người điều phối sẽ tự động nhận được email đính kèm báo cáo về mọi cuộc thăm dò ý kiến đã tiến hành trong cuộc họp. Báo cáo có nêu tên và câu trả lời của những người tham gia cuộc họp. 

 1. Mở email đính kèm báo cáo về cuộc thăm dò ý kiến.
 2. Nhấp vào báo cáo đính kèm.

Dành cho người tham gia cuộc họp: 

Là người tham gia cuộc họp, bạn có thể gửi câu trả lời cho cuộc thăm dò ý kiến. 

Bạn sẽ nhận được thông báo trong cuộc họp khi người điều phối bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến. Hãy nhớ gửi câu trả lời trước khi cuộc thăm dò ý kiến hoặc cuộc họp kết thúc. 

Quan trọng: Khi bạn trả lời cuộc thăm dò ý kiến theo cách ẩn danh, thông tin sẽ bị ẩn đối với:

 • Người tham gia khác trong cuộc họp 
 • Người điều phối
 • Quản trị viên Workspace 

Toàn bộ câu trả lời của bạn cho cuộc thăm dò ý kiến sẽ được chia sẻ với Google. Sau đó, cuộc thăm dò ý kiến sẽ được ẩn danh hoặc xoá theo chính sách giữ lại dữ liệu của chúng tôi.

 
 1. Trong một cuộc họp, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  sau đó nhấp vào Cuộc thăm dò ý kiến.
 2. Trong cuộc thăm dò ý kiến, hãy chọn câu trả lời của bạn sau đó nhấp vào Bình chọn.
  Mẹo: Sau khi nhấp vào Bình chọn, bạn không thể thay đổi câu trả lời.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính