ทําแบบสํารวจใน Google Meet

สําคัญ: แบบสำรวจใน Google Meet พร้อมให้บริการใน Google Workspace รุ่นต่อไปนี้ 

 • Essentials
 • Business Standard 
 • Business Plus 
 • Enterprise Essentials 
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus 
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • G Suite Business
 • Nonprofits

จัดทําแบบสํารวจในวิดีโอคอล

สําหรับผู้ดูแลการประชุม 

ในฐานะผู้ดูแลการประชุม คุณจะสร้างแบบสํารวจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมลงคะแนนได้ ผู้ที่กำหนดเวลาการประชุมหรือเริ่มต้นการประชุมจะเป็นผู้ดูแล โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้ดูแลได้เพียงคนเดียวเท่านั้น หากคุณโอนการประชุมหรือกําหนดเวลาการประชุมในปฏิทินของผู้อื่น บุคคลนั้นอาจกลายเป็นผู้ดูแล

หลังจบการประชุม ระบบจะส่งรายงานแจ้งผลของแบบสำรวจให้ผู้ดูแลทางอีเมลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อและคําตอบของผู้เข้าร่วม 

สร้างแบบสำรวจ

 1. ที่มุมขวาบนในการประชุม ให้คลิกกิจกรรม  จากนั้น คลิกแบบสำรวจ
 2. คลิกเริ่มแบบสํารวจ 
 3. ป้อนคําถามและเพิ่มตัวเลือกสําหรับแบบสํารวจ
 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • หากต้องการโพสต์แบบสํารวจ ให้คลิกเปิด
  • หากต้องการบันทึกแบบสํารวจเพื่อให้เปิดใช้งานได้ในภายหลัง ให้คลิกบันทึก
   เคล็ดลับ: แบบสํารวจที่คุณบันทึกไว้จะยังคงอยู่ในรายการใต้แบบสํารวจในระหว่างการวิดีโอคอล หลังจากการโทรสิ้นสุดแล้ว ระบบจะลบแบบสำรวจอย่างถาวร ผู้ดูแลการประชุมจะได้รับอีเมลรายงานแบบสํารวจเมื่อการประชุมสิ้นสุด 

ดูแลแบบสํารวจ

 1. ที่มุมขวาบนในการประชุม ให้คลิกกิจกรรม  จากนั้น คลิกแบบสำรวจ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้ผู้เข้าร่วมเห็นผลลัพธ์ของแบบสํารวจ ให้คลิกเปิดสวิตช์ "" ถัดจาก "แสดงผลสำรวจให้ทุกคนเห็น"
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการปิดแบบสํารวจและไม่อนุญาตให้ตอบ ให้คลิกจบการสำรวจ                                                                                  เคล็ดลับ: ผู้เข้าร่วมจะยังดูแบบสํารวจได้อยู่
 4. หากต้องการลบแบบสํารวจจากรายการแบบสํารวจอย่างถาวร ให้คลิกลบ ""                                                                                   เคล็ดลับ: ไม่มีใครดูแบบสํารวจที่ลบไปแล้วได้ 

ดูรายงานแบบสํารวจ

หลังจบการประชุม ระบบจะส่งรายงานแบบสำรวจทุกรายการที่จัดในการประชุมให้ผู้ดูแลทางอีเมล ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อและคําตอบของผู้เข้าร่วมการประชุม 

 1. เปิดอีเมลรายงานแบบสํารวจ
 2. คลิกไฟล์แนบของรายงาน

สําหรับผู้เข้าร่วมการประชุม 

ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม คุณจะส่งคำตอบในแบบสํารวจได้ 

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในการประชุมเมื่อผู้ดูแลเริ่มแบบสํารวจ โปรดส่งคําตอบก่อนที่แบบสํารวจหรือการประชุมจะสิ้นสุดลง 

ระหว่างการประชุม

 1. ที่มุมบนขวา ให้คลิกกิจกรรม  จากนั้น คลิกแบบสํารวจ
 2. เลือกคําตอบในแบบสํารวจจากนั้นคลิกโหวต
  เคล็ดลับ: หลังจากที่คลิกโหวตแล้ว คุณจะเปลี่ยนคําตอบไม่ได้
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร