การยกมือใน Google Meet

ใช้ฟีเจอร์ยกมือใน Google Meet เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลทราบว่าคุณต้องการพูด

สําคัญ: ฟีเจอร์ยกมือมีให้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 • G Suite Business
 • Essentials
 • G Suite for Education
 • G Suite Enterprise for Education
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus

ระบบจะเปิดใช้ฟีเจอร์ยกมือโดยค่าเริ่มต้น และขณะนี้ยังไม่มีตัวควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับปิดใช้งาน

เกี่ยวกับผู้ดูแล

ผู้ที่กำหนดเวลาการประชุมหรือเริ่มต้นการประชุมจะเป็นผู้ดูแลโดยค่าเริ่มต้น โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้ดูแลได้เพียงคนเดียวเท่านั้น คนอื่นก็เป็นผู้ดูแลได้ หากคุณโอนหรือกําหนดเวลาการประชุมในปฏิทินของผู้อื่น

ผู้ดูแลจะได้รับการแจ้งเตือนการยกมือตามลําดับเวลาที่ยก หลังจากที่ผู้เข้าร่วมพูดหรือถามคําถาม คุณจะเอามือผู้เข้าร่วมคนนั้นลงเพื่อให้ผู้อื่นพูดได้

ยกมือขึ้นหรือเอามือลง

วิธียกมือขึ้น

 1.  เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้น คลิกยกมือ Hand Raise

วิธีเอามือลง

 1. เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้น คลิกเอามือลง Hand Raise

เมื่อมีคนยกมือขึ้น ระบบจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทราบ นอกจากนี้ ไอคอนยกมือยังปรากฏในมุมมองของตัวเองของผู้เข้าร่วมด้วย

เคล็ดลับ: คุณหรือผู้ดูแลเอามือของคุณลงได้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากผู้ดูแลเอามือคุณลง

เอามือคนอื่นลงในฐานะผู้ดูแล

 1. คลิกแท็บบุคคล People Tab ที่ด้านขวาบน
 2. เลื่อนไปที่ส่วน "ยกมือ"
 3. หากต้องการเอามือลง ให้คลิกเอามือลง Hand Raise ที่อยู่ถัดจากชื่อผู้เข้าร่วม
 4. หากต้องการเอามือลงทั้งหมด ให้เลื่อนไปที่ "ยกมือ" แล้วคลิกเอาลงทั้งหมด

เคล็ดลับ: หากผู้ดูแลนําเสนอข้อมูลในแท็บอื่นอยู่แล้วมีคนยกมือขึ้น ผู้ดูแลจะได้รับการแจ้งเตือนเสียง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร