Ikony aplikacji Google Meet i Google Duo uległy zmianie. Więcej informacji

Jak używać pokoi podgrup w Google Meet

Moderatorzy mogą używać pokoi podgrup, aby podczas spotkań dzielić uczestników na mniejsze grupy. Spotkania w podgrupach muszą być uruchamiane przez moderatorów w trakcie spotkania na komputerze. W tej chwili rozmów w podgrupach nie można transmitować na żywo ani nagrywać.

Każda osoba, która zaplanuje lub rozpocznie spotkanie, będzie jego gospodarzem. Jeśli przeniesiesz spotkanie do kalendarza innej osoby (lub zaplanujesz spotkanie w kalendarzu innej osoby), może ona zostać jego gospodarzem. Domyślnie na jedno spotkanie przypada tylko 1 gospodarz, ale w trakcie spotkania możesz dodać do 25 współgospodarzy.

Uprawnienia

Wymagania dotyczące korzystania z pokoi podgrup

Pokoje podgrup są dostępne w tych wersjach Google Workspace:

 • Essentials
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard,
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Workspace Business
 • Nonprofits
 • Wersja dla użytkowników Workspace Individual

Z pokoi podgrup możesz korzystać, jeśli:

 • używasz komputera lub zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej Meet Aplikacja Meet bądź aplikacji Gmail ,
 • dołączasz do spotkania przez telefon, 
 • otrzymasz zaproszenie przez połączenie telefoniczne,
 • zalogujesz się na konto Google,
 • jesteś anonimowym użytkownikiem (niezalogowanym na konto Google),
 • używasz sprzętu do Google Meet.
  • Wskazówka: sprzętu do Google Meet nie można wstępnie przypisać do pokoju podgrupy przed spotkaniem. Aby być przypisanym do pokoju podgrupy, musisz połączyć się z sali konferencyjnej Google Meet.

Z pokoi podgrup nie mogą korzystać:

 • osoby, które nie używają zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej Meet Aplikacja Meet ani aplikacji Gmail ;
 • osoby, które używają urządzenia do obsługi rozmów wideo innej firmy.

Moderatorzy spotkań

Podczas tworzenia lub edytowania wydarzenia w Kalendarzu Google możesz utworzyć pokoje podgrup do spotkań. Możesz to też zrobić, gdy spotkanie już trwa. Współgospodarzy można dodać tylko z poziomu głównego spotkania.

Tworzenie pokoi podgrup w Kalendarzu Google z wyprzedzeniem

Na stronie calendar.google.com wybierz jedną z tych opcji:

Nowe spotkanie

 1. Utwórz nowe wydarzenie w Kalendarzu Google.
 2. Kliknij Dodaj rozmowę wideo w Google Meet.
 3. Dodaj uczestników.
 4. Kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo Ustawienia.
 5. Po lewej stronie kliknij Podgrupy .
 6. Wybierz liczbę pokoi podgrup, a następnie jedną z opcji:
  • Przeciągnij uczestników do różnych pokoi.
  • Wpisz imiona i nazwiska bezpośrednio w pokoju.
  • Kliknij Wymieszaj członków grup , aby wymieszać grupy.
 7. Kliknij Zapisz.

Już rozpoczęte spotkanie

 1. Otwórz istniejące wydarzenie w Kalendarzu Google.
 2. Kliknij Edytuj wydarzenie Edytuj wydarzenie.
 3. W sekcji szczegółów wydarzenia kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo Ustawienia.
 4. Po lewej stronie kliknij Podgrupy .
 5. Wybierz liczbę pokoi podgrup, a następnie jedną z opcji:
  • Przeciągnij uczestników do różnych pokoi.
  • Wpisz ich imiona i nazwiska bezpośrednio w pokoju.
  • Kliknij Wymieszaj członków grup , aby wymieszać grupy.
 6. Kliknij Zapisz.

Tworzenie pokoi podgrup podczas spotkania

 1. Rozpocznij spotkanie na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Czynności  strzałka w prawo Pokoje podgrup.
 3. Na panelu tworzenia pokoi podgrup wybierz liczbę pokoi podgrup. W jednej rozmowie możesz utworzyć ich maksymalnie 100. 
 4. Uczestnicy rozmowy zostaną przydzieleni do pokoi podgrup. Aby przenieść ich ręcznie do innych pokoi podgrup, możesz:
  • Wpisać nazwę uczestnika bezpośrednio w pokoju podgrupy.
  • Przeciągnąć nazwę uczestnika i upuścić ją w innym pokoju podgrupy. 
  • Kliknij Wymieszaj członków grup , aby dokonać kolejnego losowego podziału na grupy.
 5. W prawym dolnym rogu kliknij Otwórz pokoje.
Wskazówka: gdy uczestnik poprosi moderatora o pomoc, u dołu ekranu pojawi się powiadomienie. Aby dołączyć do pokoju tego uczestnika, moderator musi kliknąć Dołącz. Aby wrócić do pytania później, powinien kliknąć Później. W panelu pokoju podgrupy powyżej pokoi, które wymagają pomocy, pojawi się baner „Prośba o pomoc wysłana”.
Opcjonalne funkcje pokoju podgrupy
 1. (Opcjonalnie) Aby usunąć uczestników, którzy nie są obecni na spotkaniu, lub aby ponownie utworzyć pokoje podgrup: 

  • U góry panelu pokoju podgrupy kliknij Wyczyść Zamknij X. Na dole powiadomienia „Ukryć rozłączonych użytkowników?”, kliknij Wyczyść.
  • Wskazówka: jeśli korzystasz z linku do spotkania, w którym wcześniej były skonfigurowane pokoje podgrup, operacja ukrycia rozłączonych użytkowników spowoduje przeniesienie wszystkich uczestników spotkania do pokoju głównego i wycofanie istniejących wcześniej pokoi podgrup. 
 2. Opcjonalnie: w pokojach podgrup możesz ustawić minutnik. Na 30 sekund przed zakończeniem czasu trwania sesji w każdym pokoju podgrupy będzie widoczne odliczanie czasu.
  • U góry panelu pokoju podgrupy kliknij Minutnik Pusta klepsydra.
  • Ustaw czas, a następnie kliknij OK.
  • Wskazówka: minutnik możesz w dowolnym momencie edytować lub usunąć. Aby go edytować, na panelu pokoju podgrupy kliknij Minutnik Pusta klepsydra.
Informacje o działaniu funkcji bezpieczeństwa spotkań w pokojach podgrup

Aby zwiększyć bezpieczeństwo spotkań, użytkownicy Google Meet mogą korzystać z tych funkcji zabezpieczeń: 

Szybki dostęp: w pokojach podgrup Szybki dostęp jest zawsze włączony. Zmiany wprowadzone w Szybkim dostępie w pokoju głównym dotyczą tylko pokoju głównego. Ustawienia Szybkiego dostępu nie są widoczne dla uczestników w pokojach podgrup. 

Wszystkie inne blokady: jeśli zarządzanie uprawnieniami było włączone przed utworzeniem pokoi podgrup, zmiany wprowadzone w blokadach zostaną zastosowane do wszystkich pokoi. Jeśli po utworzeniu pokoi podgrup w niektórych z blokad zostaną wprowadzone zmiany, będą one dotyczyć tylko tych pokoi, w których zostały skonfigurowane.

Jeśli pokoje podgrup zostały utworzone przy wyłączonym zarządzaniu uprawnieniami, nie możesz włączyć zarządzania uprawnieniami ani funkcji bezpieczeństwa spotkań w pokoju głównym. Nie możesz też korzystać z pokoi podgrup.

W takiej sytuacji gospodarz musi:

 1. Zakończyć sesje w podgrupach.
 2. Włączyć zarządzanie uprawnieniami.
 3. Ponownie otworzyć pokoje podgrup.

Edytowanie pokoi podgrup, dołączanie do nich i ich opuszczanie

Po utworzeniu pokoi podgrup możesz wprowadzać w nich zmiany lub dołączać do poszczególnych podgrup, aby monitorować dyskusje i w nich uczestniczyć.
Wskazówka: moderatorzy nie zobaczą wiadomości czatu, które uczestnicy wymienili przed ich dołączeniem do pokoju podgrupy lub po jego opuszczeniu.
 • Aby wprowadzić zmiany w grupach uczestników lub liczbie pokoi podgrup, kliknij Edytuj pokoje Edytuj. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz
  • Wskazówka: aby przenieść się do innego pokoju, uczestnicy muszą kliknąć Dołącz.
 • Aby dołączyć do danego pokoju podgrupy, obok jego numeru kliknij Dołącz.  
 • Aby opuścić wszystkie pokoje podgrup i wrócić do pokoju głównego, kliknij Opuść obok pokoju podgrupy, w którym akurat jesteś.

Kończenie sesji w podgrupach

 1. W prawym górnym rogu panelu pokoi podgrup kliknij Zamknij pokoje .
 2. W wyświetlonym oknie powiadomień kliknij Zamknij wszystkie pokoje.

Ważne: uczestnicy mają 30 sekund na dokończenie dyskusji w pokojach podgrup. Następnie zostają automatycznie przeniesieni z powrotem do pokoju głównego.

Aby zamknąć wszystkie pokoje przed upływem 30 sekund, przejdź do panelu pokoi podgrup i kliknij Zamknij pokoje 

Uczestnicy spotkania

Dołączanie do pokoju podgrupy

Moderator utworzy pokoje podgrup i zaprosi Cię do jednego z nich. W trakcie spotkania moderator może w dowolnym momencie dołączyć do dowolnej podgrupy.

 1. Zaloguj się na swoje konto Google na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
 2. Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej Meet. Dowiedz się, jak możesz dołączyć do spotkania, jeśli jesteś uczniem
 3. Gdy moderator zaprosi Cię do dołączenia do pokoju podgrupy, na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat. Kliknij Dołącz. Jeśli klikniesz „Anuluj”, pozostaniesz w pokoju głównym.
  • Wskazówka: jeśli dołączasz do spotkania przez telefon, wybierz *2, aby przejść do pokoju podgrupy, przenieść się do innego pokoju podgrupy lub wrócić do pokoju głównego.
 4. Gdy znajdziesz się w pokoju podgrupy, możesz rozmawiać z innymi osobami lub wysyłać do nich wiadomości na czacie.

Wskazówki dotyczące korzystania z pokoi podgrup

 • Wskazówka: jeśli moderator przeniesie Cię do innego pokoju podgrupy, na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat. Aby zmienić pokój podgrupy, kliknij Dołącz.
 • Jeśli moderator ustawi minutnik, czas pozostały do końca sesji w podgrupach będzie wyświetlany u góry Twojego ekranu.
 • Gdy moderator zakończy sesję w podgrupach lub sesja ta zakończy się sama, upłynie 30 sekund, zanim mikrofon i kamera zostaną wyłączone, a uczestnicy automatycznie przeniesieni do pokoju głównego. Swój mikrofon i kamerę możesz włączyć ponownie, gdy pozwoli na to moderator.
 • Jeśli podczas sesji w podgrupach będziesz potrzebować pomocy, możesz poprosić o nią w ten sposób:
  • Na komputerze: w prawym górnym rogu ekranu kliknij Poproś o pomoc. Jeśli pomoc przestała Ci być potrzebna, kliknij Anuluj prośbę o pomoc.
  • Na urządzeniach mobilnych: w prawym dolnym rogu kliknij Menu Więcej strzałka w prawo Poproś o pomoc. Jeśli nie potrzebujesz już pomocy, kliknij Anuluj prośbę o pomoc.
  • Użytkownicy dołączający do spotkania przez telefon nie mogą obecnie prosić o pomoc.

Powrót do pokoju głównego

Podczas spotkania możesz opuścić pokój podgrupy, a następnie wrócić do głównego pokoju spotkania.

 • Na komputerze: kliknij Powrót do rozmowy głównej.
 • Na urządzeniu mobilnym: kliknij u góry ekranu, aby wrócić do głównego pokoju.

Gdy moderator zakończy sesję w pokojach podgrup, na ekranie pojawi się prośba o powrót do rozmowy głównej. Możesz kliknąć potwierdzenie lub poczekać na automatyczne przeniesienie do rozmowy głównej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
713370
false
false