Иконите на приложенията Google Meet и Google Duo се променят. Научете повече.

Използване на стаи с разбивки на групи в Google Meet

Модераторите могат да използват стаи с разбивка на групи, за да разделят участниците на по-малки групи по време на видеообаждания. Стаите с разбивки трябва да са стартирани от модератори по време на видеообаждане на компютър. Понастоящем стаите с разбивка на групи не могат да се предават поточно на живо или да се записват.

Всеки, който насрочи или започне среща, ще бъде нейният домакин. Ако прехвърлите или насрочите среща в календара на друг потребител, той ще може да стане домакин на срещата. По подразбиране всяка среща може да има само един домакин, но можете да добавите до 25 съдомакини, когато вече сте в срещата.

Условия

Изисквания за използване на стаи с разбивки на групи

Стаите с разбивка на групи са налице за следните издания на Google Workspace:

 • Essentials
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Workspace Business
 • Nonprofits
 • Workspace Individual Subscriber

 Можете да участвате в стая с разбивка на групи при следните условия:

 • Използвате компютър или актуализирана версия на мобилните приложения Meet Meet app или Gmail .
 • Присъединявате се към срещата с телефона си. 
 • Получили сте покана чрез телефонно обаждане.
 • Влезли сте в профил в Google.
 • Вие сте анонимен потребител (не сте влезли в профил в Google). 

Не можете да участвате в стаи с разбивки по групи, ако:

 • Не използвате актуализираните версии на мобилните приложения Meet Meet app или Gmail .
 • Използвате хардуер на Meet или устройства с работна съвместимост.

За модератори на видеообаждания

Можете да създавате стаи с разбивки на групи за срещи в Google Календар, когато създавате или редактирате събитие. Можете също да създавате стаи с разбивки на групи, докато тече среща. Съдомакините могат да бъдат добавяни само от основната среща.

Предварително създаване на стаи с разбивки на групи в Google Календар

В calendar.google.com изберете едно от следните:

За нова среща

 1. Създайте ново събитие в Google Календар.
 2. Кликнете върху Добавяне на видеоконференция в Google Meet.
 3. Добавете участници.
 4. Кликнете върху „Промяна на настройките за конференцията“ Настройки.
 5. Вляво кликнете върху „Стаи с разбивки на групи“ .
 6. Изберете броя на стаите с разбивки на групи и след това изберете опция:
  • Преместете с плъзгане участниците в различни стаи.
  • Въвеждайте имена директно в стаята.
  • Кликнете върху „Разбъркване“ , за да разбъркате групите.
 7. Кликнете върху Запазване.

За съществуваща среща

 1. Отворете съществуващо събитие в Google Календар.
 2. Кликнете върху „Редактиране на събитие“ Редактиране на събитието.
 3. Под „Подробности за събитието“ кликнете върху „Промяна на настройките за конференцията“ Настройки.
 4. Вляво кликнете върху „Стаи с разбивки на групи“ .
 5. Изберете броя на стаите с разбивки на групи и след това изберете опция:
  • Преместете с плъзгане участниците в различни стаи
  • Въвеждайте имена директно в стаята
  • Кликнете върху „Разбъркване“ , за да разбъркате групите
 6. Кликнете върху Запазване.

Създаване на стаи с разбивки на групи по време на среща

 1. Започнете видеообаждане от компютъра си. 
 2. Долу вдясно кликнете върху „Дейности“  стрелка за надясно Стаи с разбивка на групи.
 3. В панела за създаване на стаи с разбивка на групи изберете броя на стаите с разбивка на групи. Можете да създадете до 100 стаи с разбивка на групи в обаждането. 
 4. Участниците в обаждането ще бъдат разпределени по стаите. За да премествате ръчно хора в различни стаи, можете да направите едно от следните:
  • Въвеждане на името на участника директно в стаята с разбивка на групи.
  • Преместете чрез плъзгане името на участник в друга стая с разбивка на групи. 
  • Кликнете върху „Разбъркване“ , за да разбъркате произволно групите.
 5. Долу вдясно кликнете върху Отваряне на стаи.

Съвет: Когато участниците поискат помощ от модератора, ще се покаже известие в долната част на екрана. За да се присъедините към стаята с разбивки на този участник, кликнете върху Присъединяване. За да се върнете към този въпрос по-късно, кликнете върху По-късно. В панела на стаята с разбивка ще се показва банер „Поискана помощ“ над стаите, които са искали помощ.

Незадължителни функции за стаи с разбивки
 1. По избор: За да премахнете участниците, които понастоящем не са в срещата, или за да възстановите стаите си с разбивки: 

  • В горната част на панела за стаите с разбивки кликнете върху „Изчистване“ Затваряне X. В долната част кликнете върху Изчистване на показаното известие „Изчистване на прекъснатите потребители?“.
  • Съвет: Ако използвате повторно връзка за среща, където вече са били настроени стаи с разбивки, изчистването на прекъснатите потребители ще премести всички участници в основната стая и ще отмени всички предишни стаи с разбивки. 
 2. По избор: Можете да настроите таймер за стаите си с разбивки. Всяка стая ще показва обратно отброяване от 30 секунди, преди таймерът да завърши.
  • В горната част на панела на стаята с разбивка кликнете върху „Таймер“Празен пясъчен часовник
  • Задайте времето за таймера и след това кликнете върху OK.
  • Съвет: Можете по всяко време да редактирате или премахнете таймера. В панела на стаите с разбивки кликнете върху „Таймер“ Празен пясъчен часовник, за да го редактирате.
Научете как работят функциите за безопасност в стаите с разбивки на групи

Потребителите на Google Meet могат да използват следните функции за безопасност на срещите: 

Бърз достъп: Функцията „Бърз достъп“ е винаги включена за стаи с разбивки на групи. Направените в „Бърз достъп“ промени в основната стая ще са приложими само за нея. Настройките за „Бърз достъп“ не се виждат от участници в стаи с разбивки на групи. 

Всички други заключвания: Ако преди създаването на стаи с разбивки на групи е активирано „Управление за домакин“, направените по всички заключвания промени ще се прилагат за всички стаи. Ако бъдат направени промени по което и да е от тези заключвания след създаването на стаи с разбивки на групи, промените ще са приложими само за стаята, в която са направени.

Ако бъдат създадени стаи с разбивки на групи при изключено „Управление за домакин“, няма да можете да включите „Управление за домакин“ и функциите за безопасност в основната стая или разбивките няма да могат да се използват.

В такъв случай домакините трябва да направят следното:

 1. спиране на стаите с разбивки;
 2. включване на „Управление за домакин“;
 3. повторно отваряне на стаи с разбивки на групи.

Редактиране, присъединяване към или напускане на стаи с разбивка на групи

След като създадете стаи с разбивка на групи, можете да правите промени по тях или да се присъединявате към всяка стая с разбивка на групи, за да следите и участвате в дискусиите.
Съвет: Модераторите няма да виждат съобщенията в чата, които са били разменени между участниците, преди да се присъединят към или след като напуснат стаята с разбивка на групи.
 • За промените групите участници или броя на стаите с разбивка на групи, кликнете върху „Редактиране на стаите“ Редактиране. След като сте направили промените, кликнете върху Запазване
  • Съвет: Преди да отидат в друга стая, участниците трябва да кликнат върху Присъединяване. 
 • За да се присъедините към отделна стая с разбивка на групи, кликнете върху Присъединяване до номера на стаята с разбивка.  
 • За да напуснете всички стаи с разбивка на групи и да се върнете към основната стая, кликнете върху Напускане до текущата стая с разбивка на групи.

Спиране на стаите с разбивки

 1. В панела за стаи с разбивки горе вдясно кликнете върху „Затваряне на стаите“
 2. В показания прозорец за известия кликнете върху Затваряне на всички стаи.
Важно: Участниците разполагат с 30 секунди да приключат дискусията си в стая с разбивка и ще бъдат помолени да се присъединят към основната стая. За да избегнете чакането от 30 секунди и да затворите незабавно всички стаи, в панела за стаи с разбивки кликнете върху „Затваряне на стаите“ . Участниците ще трябва да кликнат, за да се присъединят или да влязат обратно в основната стая, дори и да затворите незабавно всички стаи.  
 

За участници във видеообаждане

Присъединете се към стая с разбивка

Модераторът ви ще създаде отделни стаи с разбивка и ще ви покани да се присъедините към една от тях. Модераторът ви може да се присъедини към всяка стая с разбивка по всяко време по време на видеообаждането. 

 1. Влезте в профила си в Google от компютър или мобилно устройство. 
 2. Присъединете се към видеообаждане от компютъра си или мобилното приложение Meet. Научете различните начини за присъединяване към видеообаждане, ако сте учащ.
 3. Когато модераторът ви покани да се присъедините към стая с разбивка на групи, ще видите подкана на екрана. Кликнете върху Присъединяване. Ако кликнете върху „Отказ“, ще останете в основната стая. 
  • Съвет: Ако сте влезли чрез набиране на телефона си, докоснете *2, за да отидете в стаята си с разбивка, да се преместите между стаи с разбивки или да се върнете към основната стая.
 4. Когато вече сте в стая с разбивка на групи, можете да говорите с или да изпращате съобщения в чата на другите участници.

Съвети за използване на стаи с разбивки

 • Ако модераторът ви се премести в друга стая с разбивка на групи, ще видите нова подкана на екрана. За да смените стая, кликнете върху Присъединяване
 • Ако модераторът настрои таймер, оставащото време в сесията с разделяне на групи ще се показва в горната част на екрана ви. 
 • Когато модераторът приключи сесия или таймерът изтече, ще разполагате с 30 секунди да приключите дискусията си в стаята с разбивка и да се присъедините обратно към основната стая.
 • Ако имате нужда от помощ по време на сесията в стаята си с разбивка, можете да поискате помощ чрез: 
  • Компютър: Горе вдясно на екрана си кликнете върху Искане на помощ. Ако вече нямате нужда от помощ, кликнете върху Отмяна на искането за помощ
  • Мобилно устройство: Долу вдясно докоснете „Меню“ Още стрелка за надясно Искане на помощ.  Ако повече не се нуждаете от помощ, докоснете Отмяна за искането на помощ
  • Понастоящем потребителите, които са се присъединили чрез набиране, не могат да искат помощ.

Връщане към основната стая

По време на видеообаждане можете да напуснете стаята с разбивка на групи и да се върнете към основната стая на видеообаждането. 

 • На компютър: В горната част кликнете върху Връщане към основното обаждане
 • На мобилно устройство: В горната част докоснете Връщане към основното обаждане.

Когато модераторът спре всички стаи с разбивка на групи, ще видите подкана за връщане към основната стая. Кликнете върху Връщане към основното обаждане.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
713370
false
false