Appikonerne for Google Meet og Google Duo ændres. Få flere oplysninger.

Registrer deltagelse i Google Meet

Kvalificering

 • Deltagelsesregistrering er tilgængelig for brugere af Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus og Teaching and Learning Upgrade. 
 • Livestreamrapporter er kun tilgængelige for brugere af Workspace med adgang til livestreamingfunktionen. Funktionen Livestreaming er tilgængelig i udgaverne Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus og Teaching and Learning Upgrade. 

Aktivér deltagelsesregistrering og livestreamrapporter

Deltagelsesregistrering og livestreamrapporter er som standard aktiveret for din organisation og kan aktiveres eller deaktiveres af administratorer. Få flere oplysninger

 • Google Workspace for Education Plus-brugere og Teaching and Learning Upgrade-brugere modtager automatisk en deltagelsesrapport for alle møder med 2 eller flere deltagere og en livestreamrapport for alle livestreamingbegivenheder.
 • Alle andre kvalificerede Workspace-brugere kan aktivere eller deaktivere deltagelsesregistrering og livestreamrapporter i et møde eller via Google Kalender-begivenheden. 
  • Hvis du deaktiverer disse funktioner i faste møder eller møder, der bruger den samme mødekode, gemmes indstillingen for det næste planlagte møde. Hvis du deaktiverer funktionerne i et enkeltstående møde, et navngivet møde eller et møde, der startes med det samme, aktiveres funktionerne igen, når mødet er slut.
 • Tip! Den person, der planlægger eller starter et møde, er værten. Hvis du overfører et møde til eller planlægger et møde i en andens kalender, bliver vedkommende muligvis vært for mødet. Som standard er der kun én vært pr. møde, men du kan tilføje op til 25 medværter, når mødet er i gang.

I et møde 

 1. Klik på Værtsfunktioner nederst på siden.
 2. Aktivér eller deaktiver Deltagelsesregistrering i det sidepanel, der åbnes.

I Google Kalender

Gå til calendar.google.com, og vælg en af følgende muligheder:

 1. Opret en ny begivenhed og derefter Klik på Tilføj Google Meet-videomøde
  1. Klik på Skift mødeindstillinger Indstillinger i højre side. 
  2. Markér afkrydsningsfeltet ud for "Deltagelsesregistrering" og derefter klik på Gem.  
  3. Afslut konfigurationen af din begivenhed.
 2. Klik på et eksisterende møde og derefter klik på Rediger begivenhed
  1. Klik på Skift konferenceindstillinger Indstillinger under begivenhedsoplysningerne. 
  2. Markér afkrydsningsfeltet ud for "Deltagelsesregistrering" og derefter klik på Gem.  

Hent din deltagelsesrapport

Efter mødet modtager arrangøren en mail med en Google Sheets-deltagelsesrapport som vedhæftet fil med følgende oplysninger:

 • Deltagers navn
  • Hvis en person ringer ind fra deres mobilenhed, vises der i stedet for vedkommendes navn nogle af cifrene i telefonnummeret.
  • Hvis en person ringer fra et Google Meet-møderum vises navnet på møderum i stedet for vedkommendes navn.
 • Deltagers mailadresse
 • Varigheden af en deltagers tid i et opkald, herunder tidsstempler for, hvornår vedkommende deltog i opkaldet for første gang, og hvornår vedkommende forlod det. 
  • Hvis en person bliver smidt ud af et opkald, registreres tidsstemplet som tidspunktet for, hvornår vedkommende forlod opkaldet. 
  • Hvis en person deltager i opkaldet og forlader opkaldet mere end én gang, vises der ikke flere tidsstempler, men vedkommendes overordnede opkaldsvarighed inkluderes.

Tip! Mødearrangørerne får deltagelsesrapporter for samtlige møder, herunder dem, der er startet via Classroom eller meet.google.com.

Hent din livestreamrapport

Efter en livestream modtager mødearrangøren en mail med en Google Sheets-rapport som vedhæftet fil med følgende oplysninger:

 • Præsentationsværter og livestreamværter, der deltager i mødet
 • Deltagere, der har set livestreamen
  • En graf over livestreamens seertal over tid.
  • Det samlede antal unikke seere, der har deltaget i en livestream.
  • Unikke seere pr. minut.
Tip! Du modtager en Google Sheets-rapport for hver livestreambegivenhed. Rapporten viser en anden fane med metrics, hver gang du starter og stopper den samme livestream.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
713370
false
false