Använda whiteboard i Google Meet

Starta eller öppna en Google Jamboard medan du deltar i ett videosamtal. Jamboard är en virtuell skrivtavla där det går att kläcka idéer i realtid tillsammans med andra.

Viktigt! Det går endast att starta eller öppna en Jamboard under ett Meet-samtal om du gick med i samtalet på en dator. Deltagare i videosamtal på en mobil enhet eller surfplatta får en länk till en Jamboard-fil och dirigeras om till Jamboard-appen.

Starta eller öppna en Jamboard i ett videosamtal

  1. Klicka på Fler alternativ Mer följt av Whiteboard längst ned i videosamtalet.
  2. Klicka på Starta nytt whiteboard om du vill skapa en ny Jamboard. Klicka på Välj från Drive om du vill öppna en befintlig Jamboard på enheten, delade enheter eller på datorn. 

Tips! Jamboard-filen öppnas på en ny flik och en länk delas automatiskt i samtalets chatt.

  1. Så här fungerar behörigheter i Jamboard:
  • Deltagare i kalenderinbjudan och i samma organisation som Jamboard-värden får automatiskt redigeringsåtkomst till Jamboard när den har delats.

Viktigt! Om du använder Google Workspace for Education får deltagarna skrivskyddad åtkomst som standard. Du måste ge dem redigeringsåtkomst till Jamboard.

  • Deltagare som inte finns i kalenderinbjudan men i samma organisation som Jamboard-värden får automatiskt redigeringsåtkomst om Jamboard delas när de har gått med i videosamtalet.

Viktigt! Du måste ge åtkomst till alla deltagare som går med i videosamtalet efter att Jamboard har delats.

  • Deltagare från en annan organisation än Jamboard-värden måste tilldelas åtkomst. Öppna Jam-filen > klicka på Dela följt av ange e-postadresserna följt av, klicka på Klar.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?