Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Truyền cuộc họp trên Google Meet sang TV

Để sử dụng Google Meet trên một màn hình khác với màn hình máy tính hoặc thiết bị di động, hãy truyền cuộc họp sang Chromecast, TV tích hợp sẵn Chromecast hoặc màn hình thông minh Nest.

Bạn vẫn có thể dùng camera, micrô và âm thanh trên máy tính.

Bạn cần có

  • TV đã kết nối Chromecast*, TV tích hợp sẵn Chromecast** hoặc màn hình thông minh Nest
  • Máy tính có kết nối Wi-Fi

Tìm hiểu cách thiết lập Chromecast.

Tìm hiểu cách sử dụng Google Meet.

Bắt đầu truyền

Bạn có thể bắt đầu truyền trước khi tham gia cuộc họp hoặc bất kỳ lúc nào trong khi họp.

Trước khi tham gia

  1. Mở cuộc họp bằng Lịch Google hoặc ứng dụng Meet.
  2. Chọn Truyền cuộc họp này.
  3. Trong thẻ Truyền, hãy chọn thiết bị hỗ trợ Cast mà bạn muốn sử dụng.

Trong khi họp

  1. Ở dưới cùng, hãy chọn trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm More Truyền cuộc họp này.
  2. Trong thẻ Truyền, hãy chọn thiết bị hỗ trợ Cast mà bạn muốn sử dụng.

Dừng truyền

  1. Ở dưới cùng, hãy chọn trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm More.
  2. Chọn Dừng truyền cuộc họp này.

*Chromecast (2nd gen) or later

**Performance on TVs may vary

true
Tải ứng dụng Meet mới dành cho Android

Google Meet là ứng dụng để họp và gọi video trên nhiều thiết bị. Hãy sử dụng các tính năng gọi video như các bộ lọc và hiệu ứng vui nhộn, hoặc thiết lập thời gian kết nối vào lúc mọi người đều có thể tham gia.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính