Báo cáo hành vi sai trái và vi phạm bản quyền

Nếu bạn phát hiện một ứng dụng hoặc bài đánh giá vi phạm Điều khoản dịch vụ của Google Workspace Marketplace hoặc phát hiện hành vi vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu, hãy cho chúng tôi biết.

Báo cáo ứng dụng không phù hợp

  1. Đăng nhập vào Marketplace.
  2. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn báo cáo và ở phía dưới cùng, nhấp vào mục Đánh dấu là không phù hợp.
  3. Chọn lý do bạn báo cáo ứng dụng đósau đónhấp vào Xong.

Báo cáo bài đánh giá ứng dụng

  1. Đăng nhập vào Marketplace.
  2. Nhấp vào ứng dụng có liên quan.
  3. Nhấp vào Bài đánh giá. Bên cạnh bài đánh giá không phù hợp, hãy nhấp vào  Xem thêm sau đóBáo bài đánh giá vi phạm.
  4. Chọn lý do bạn báo cáo bài đánh giá đósau đónhấp vào Xong.

Sau khi bạn báo cáo

Báo cáo của bạn sẽ được gửi cho một chuyên viên để xem xét. Nếu chuyên viên đó xác định rằng một ứng dụng hoặc bài đánh giá vi phạm Điều khoản dịch vụ thì ứng dụng hoặc bài đánh giá đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi Marketplace.

Chủ đề có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7351340690656777613
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true