Thông báo

Trong những tháng tới, tên của chế độ cài đặt Nhật ký vị trí sẽ thay đổi thành Dòng thời gian. Nếu tài khoản của bạn đang bật Nhật ký vị trí, bạn có thể sẽ tìm thấy Dòng thời gian trong phần cài đặt ứng dụng và tài khoản.

Không phải nội dung bạn đang tìm? Hãy thử đăng lên cộng đồng trợ giúp công khai
Đăng câu hỏi

Hướng dẫn dành cho cộng đồng

Xem tất cả hướng dẫn
false
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5564298535925644306
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true