Krisvarningar i Google Maps

Om det pågår en kris, till exempel en skogsbrand, översvämning eller jordbävning i den aktuella kartvyn, kan du få en varning med uppdateringar och säkerhetsinformation om händelsen.

Använda krisinformationsbladet

Om du upptäcker en krisvarning öppnar du krisinformationsbladet genom att trycka på krisikonen eller varningskortet.

I informationsbladet visas eventuellt också ytterligare information, uppdateringar och nyhetsartiklar om krisen. 

Läs om och dela händelsen

Under Om:
 • Hitta en sammanfattning av händelsen och andra uppgifter.
 • Om du vill dela händelsen väljer du Dela .
 • Om du vill dela händelsens plats väljer du Dela plats.
Under Hjälp och information hittar du en lista över relaterade externa resurser.

Rapportera vägavstängningar och hjälp andra med navigeringen

 1. Öppna appen Google Maps .
 2. Öppna krisinformationsbladet. Välj Rapportera vägavstängning under Påverkan på navigering.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Skicka feedback om krisinformationsbladet

 1. Öppna appen Google Maps .
 2. Öppna krisinformationsbladet. Välj Skicka feedback under Vad tycker du?.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Om krisvarningar

Vad är varningar?

Varningar gör det lätt att hitta krisinformation från lokala, nationella eller internationella myndigheter. Uppgifterna markeras i Google Maps. Krisinformationen kan omfatta telefonnummer för nödsituationer, webbplatser, detaljerade kartvisningar och mycket annat.

När får jag varningarna?

Du kan hitta krisvarningar på kartan om
 • alla varningar är aktiva i den aktuella kartvyn
 • du väljer en navigeringsväg som leder till ett krisområde och får en varning.

Vilka typer av varningar kan jag få?

Varningar som visas i Google Maps omfattar naturkatastrofer som
 • tropiska oväder 
 • jordbävningar
 • översvämningar 
 • skogsbränder .
 Välj ikonen om du vill ha mer information om katastrofen.
 
Tips! Gränser för skogsbränder kanske inte visas på alla zoomnivåer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?