Brīdinājumi par krīzes situācijām pakalpojumā Google Maps

Aktīvas krīzes situācijas gadījumā pašreizējā kartes attēlā var tikt parādīts brīdinājums par notikumu, tostarp jaunumi un drošības informācija. Aktīvas krīzes situācijas ietver savvaļas ugunsgrēkus, plūdus un zemestrīces.

Brīdinājumi par krīzes situācijām tiek rādīti jūsu kartē, ja:

 • meklējat savvaļas ugunsgrēka skartu apgabalu un atrodaties pareizajā tālummaiņas līmenī;
 • atlasāt navigācijas maršrutu, kurā ir iekļauta krīzes situācijas skarta vieta.

Krīzes situāciju lapas izmantošana

Brīdinājumā pieskarieties krīzes ikonai vai brīdinājuma kartītei, lai izvērstu krīzes situāciju lapu.

Lapā var būt pieejama arī papildinformācija, jauninājumi un ziņu raksti par krīzes situācijām.

Informācija par notikumu un tās kopīgošana

Sadaļā “Par” veiciet tālāk norādītās darbības.
 • Atrodiet notikuma kopsavilkumu un citu informāciju par notikumu.
 • Lai kopīgotu notikumu, atlasiet Kopīgot .
 • Lai kopīgotu notikuma atrašanās vietu, atlasiet Kopīgot atrašanās vietu.
Sadaļā “Palīdzība un informācija” atrodiet saistīto ārējo resursu sarakstu.

Ziņošana par ceļu slēgšanu, lai palīdzētu citiem orientēties

 1. Atveriet lietotni Google Maps .
 2. Atveriet krīzes situāciju lapu. Sadaļā “Navigācijas ietekme” atlasiet Ziņot par ceļa slēgšanu.
 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atsauksmes sūtīšana par krīzes situāciju lapu

 1. Atveriet lietotni Google Maps .
 2. Atveriet krīzes situāciju lapu. Sadaļā “Ko jūs par to domājat?” atlasiet Sūtīt atsauksmes.
 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Izpratne par brīdinājumiem, kas saistīti ar krīzes situācijām

Krīzes situācijās brīdinājumi kalpo par ērtu avotu ārkārtas informācijai no vietējām, valsts vai starptautiskajām varas iestādēm. Šī informācija ir izcelta pakalpojumā Google Maps. Informācija par krīzes situācijām var ietvert ārkārtas tālruņa numurus, vietnes vai kartes vizualizācijas detalizēta skata iegūšanai.

Google Maps parādītajos brīdinājumos ietilpst tālāk minētās dabas katastrofas.

 • Zemestrīces 
 • Plūdi 
 • Viesuļvētras vai taifūni 
 • Tropiskās vētras 
 • Savvaļas ugunsgrēki 
Kartē atlasiet ikonu, lai atvērtu brīdinājumu un iegūtu plašāku informāciju par krīzes situāciju.
Padoms. Savvaļas ugunsgrēku robežas var nebūt redzamas visos tālummaiņas līmeņos.

Informācijas iegūšana par aktīviem savvaļas ugunsgrēkiem

Informāciju par savvaļas ugunsgrēkiem pakalpojumā Google Maps var atrast vairākos veidos. Šī informācija kartē var tikt parādīta dažādos formātos.
Informācijas atrašana par savvaļas ugunsgrēkiem

Ir dažādi veidi, kā kartē atrast informāciju par aktīviem savvaļas ugunsgrēkiem.

 • Ieslēdziet savvaļas ugunsgrēku slāni: pieskarieties vienumam Slāņi Slāņi un pēc tam pieskarieties pogai “Savvaļas ugunsgrēki”.
 • Meklējiet savvaļas ugunsgrēku: Google Maps meklēšanas lodziņā ievadiet ar ugunsgrēku saistītu vaicājumu, piemēram, “savvaļas ugunsgrēki” vai konkrēta ugunsgrēka nosaukumu. Pieskarieties meklēšanas rezultātam, lai skatītu slāni.
 • Pieskarieties savvaļas ugunsgrēka brīdinājuma paziņojumam: ja aktīvā ugunsgrēka atrašanās vieta pārklājas ar redzamo kartes daļu, Maps sākuma ekrāna lapā “Izpēte” tiek rādīts brīdinājuma paziņojums par ugunsgrēku. Pieskarieties paziņojumam, lai ieslēgtu slāni.
Padoms. Savvaļas ugunsgrēki kartē tiek parādīti tikai noteiktos tālummaiņas līmeņos. Tuviniet karti, lai skatītu pieejamo informāciju par savvaļas ugunsgrēkiem.
Izpratne par informāciju par savvaļas ugunsgrēku

Kartē savvaļas ugunsgrēkus var attēlot tālāk minētajos veidos.

 • Savvaļas ugunsgrēka ikona vai mazs sarkans aplis.
 • Sarkana kontūra, kas apzīmē aptuvenu apgabalu, ko skar savvaļas ugunsgrēks.

Uzziniet vairāk par savvaļas ugunsgrēku skartiem apgabaliem.

Padoms. Dažkārt slānī nav redzams neviens aktīvs ugunsgrēks.

Papildinformācijas iegūšana

Kad vien iespējams, mēs sniedzam plašāku informāciju par konkrētu gadījumu. Šī informācija ir norādīta ar savvaļas ugunsgrēku saistītajā krīzes situācijas lapā, un tā var ietvert:

 • palīdzību un informāciju no vietējām varas iestādēm;
 • ziņu virsrakstus;
 • informāciju par ugunsgrēka ierobežošanu.

Lai atvērtu krīzes situācijas informācijas lapu, kartē pieskarieties savvaļas ugunsgrēka ikonai.

Savvaļas ugunsgrēku informācijas avoti

Pakalpojumā Google Maps tiek izmantoti vairāki avoti, lai apkopotu datus savvaļas ugunsgrēku slānim.

 • Google SOS brīdinājumi: SOS brīdinājumu mērķis ir padarīt ārkārtas informāciju pieejamāku krīzes situācijas laikā. Mēs apkopojam atbilstošu un uzticamu saturu no tīmekļa, sociālajiem saziņas līdzekļiem un Google produktiem un pēc tam izceļam šo informāciju tādos Google produktos kā Meklēšana un Maps. Uzziniet vairāk par SOS brīdinājumiem.
 • Google trauksmes paziņojumi: tie nodrošina piekļuvi uzticamai informācijai par drošību tieši no attiecīgajām iestādēm visā pasaulē. Uzziniet vairāk par to, kas nodrošina saturu trauksmes paziņojumiem.
 • Nacionālais starpresoru ugunsdzēsības centrs (National Interagency Fire Center — NIFC): informāciju par lielu daļu ugunsgrēku šajā slānī nodrošina NIFC, izmantojot Savvaļas ugunsdzēsības starpresoru ģeotelpiskos pakalpojumus (Wildland Fire Interagency Geospatial Services — WFIGS). Šie ugunsgrēki kartē tiek apzīmēti ar punktu, un tas norāda ugunsgrēka reģistrēto izcelsmes punktu. Dažiem no šiem ugunsgrēkiem var tikt pievienota iezīme “plānots ugunsgrēks” — to dēvē arī par paredzētu vai kontrolētu dedzināšanu. Šādi ugunsgrēki tiek izmantoti mežu pārvaldības un savvaļas ugunsgrēku novēršanas nolūkos. Ugunsgrēki, kuru platība nepārsniedz divus hektārus, netiek rādīti.

Dažiem ugunsgrēkiem ir redzama sarkana kontūra. Tā norāda aptuveno ugunsgrēka skarto apgabalu. Uzziniet vairāk par robežkartēm.

Google vāc datus arī no tālāk minētajiem avotiem.

 • Nacionālā okeānu un atmosfēras pārvalde (NOAA)
 • Nacionālais meteoroloģisko satelītu centrs (NMSC)
 • Japānas meteoroloģijas aģentūra (JMA)

Pakalpojumā Google Maps pieejamā informācija par savvaļas ugunsgrēkiem ir aptuvena. Pakalpojumā Maps attēlotā ugunsgrēka kontūra un tā faktiskās robežas var atšķirties par vairākiem kilometriem. Faktiskos apstākļus skatiet oficiālajos avotos.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
false
false
true
true
76697
false
false