Brīdinājumi par krīzes situācijām pakalpojumā Google Maps

Ja pašreizējā kartes attēlā ir aktīva krīzes situācija, piemēram, savvaļas ugunsgrēks, plūdi vai zemestrīce, varat skatīt brīdinājumu par notikumu, tostarp jaunumus un drošības informāciju.

Krīzes situāciju lapas izmantošana

Ja jums tiek rādīts brīdinājums par krīzes situācijām, pieskarieties krīzes ikonai vai brīdinājuma kartītei, lai izvērstu krīzes situāciju informācijas lapu.

Lapā var būt pieejama arī papildinformācija, jauninājumi un ziņu raksti par krīzes situācijām. 

Informācija par notikumu un tās kopīgošana

Sadaļā “Par” veiciet tālāk norādītās darbības.
 • Atrodiet notikuma kopsavilkumu un citu informāciju par notikumu.
 • Lai kopīgotu notikumu, atlasiet Kopīgot .
 • Lai kopīgotu notikuma atrašanās vietu, atlasiet Kopīgot atrašanās vietu.
Sadaļā “Palīdzība un informācija” atrodiet saistīto ārējo resursu sarakstu.

Ziņošana par ceļu slēgšanu, lai palīdzētu citiem orientēties

 1. Atveriet lietotni Google Maps .
 2. Atveriet krīzes situāciju lapu. Sadaļā “Navigācijas ietekme” atlasiet Ziņot par ceļa slēgšanu.
 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atsauksmes sūtīšana par krīzes situāciju lapu

 1. Atveriet lietotni Google Maps .
 2. Atveriet krīzes situāciju lapu. Sadaļā “Ko jūs par to domājat?” atlasiet Sūtīt atsauksmes.
 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Par brīdinājumiem, kas saistīti ar krīzes situācijām

Kas ir brīdinājumi?

Krīzes situācijās brīdinājumi kalpo par ērtu avotu ārkārtas informācijai no vietējām, valsts vai starptautiskajām varas iestādēm. Šī informācija ir izcelta pakalpojumā Google Maps. Informācija par krīzes situācijām var ietvert ārkārtas tālruņa numurus, vietnes, vietu attēlojumu kartē un citu informāciju.

Kad saņemšu brīdinājumus?

Brīdinājumi par krīzes situācijām ir redzami kartē, ja:
 • visi brīdinājumi ir aktīvi pašreizējā kartes attēlā;
 • atlasāt navigācijas maršrutu, kurā ir krīzes situācijas skartā vieta, un saņemat brīdinājumu.

Kāda veida brīdinājumus saņemšu?

Google Maps parādītajos brīdinājumos ietilpst tālāk minētās dabas katastrofas.
 • Tropiskās vētras 
 • Zemestrīces 
 • Plūdi 
 • Savvaļas ugunsgrēki 
 Atlasiet ikonu, lai iegūtu plašāku informāciju par krīzes situāciju.
 
Padoms. Savvaļas ugunsgrēku robežas var nebūt redzamas visos tālummaiņas līmeņos.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?