Σχετικά με τα χαρακτηριστικά

Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά, μπορείτε να περιγράψετε τις παροχές μιας επιχείρησης, όπως αν ένα εστιατόριο έχει Wi-Fi ή θέσεις σε εξωτερικό χώρο, καθώς και άλλες πτυχές της επιχείρησης.

Τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στα Εταιρικά προφίλ στην Αναζήτηση και στους Χάρτες Google.

Συμβουλή: Ορισμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές. 

Τρόπος λειτουργίας

Βασιζόμαστε στους κατόχους επιχειρήσεων και στους πελάτες, ώστε να προτείνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να προσδιορίσει μόνο ο κάτοχος της επιχείρησης. Μάθετε πώς μπορείτε να προτείνετε χαρακτηριστικά.

Αν είστε κάτοχος επιχείρησης και θέλετε να διεκδικήσετε το Εταιρικό προφίλ σας, εγγραφείτε στο Google My Business και μάθετε πώς μπορείτε να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε χαρακτηριστικά.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;