ค้นหาสถานที่ที่รองรับเก้าอี้รถเข็น

หากต้องการกรองผลการค้นหาสําหรับสถานที่ที่รองรับเก้าอี้รถเข็นใน Google Maps คุณต้องปรับการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษ คุณลักษณะการช่วยเหลือพิเศษสําหรับเก้าอี้รถเข็นใน Google Maps แสดงให้เห็นว่าผู้นั่งเก้าอี้รถเข็นจะใช้ทางเข้า ห้องน้ำ ที่นั่ง ที่จอดรถ และลิฟต์ของธุรกิจได้หรือไม่

ค้นหาสถานที่ที่มีการช่วยเหลือพิเศษ

สําคัญ: คุณค้นหาสถานที่ที่รองรับเก้าอี้รถเข็นใน Google Maps ได้ในบางประเทศเท่านั้น

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้น การตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษ
  3. เปิดสถานที่ที่มีการช่วยเหลือพิเศษ

สถานที่ที่รองรับเก้าอี้รถเข็นจะแสดงไอคอนเก้าอี้รถเข็น Wheelchair accessible ในผลการค้นหา หลังจากเลือกสถานที่แล้ว คุณจะเห็นสรุปคุณลักษณะการช่วยเหลือพิเศษของสถานที่

แก้ไขคุณลักษณะการช่วยเหลือพิเศษของธุรกิจ

หากสถานที่มีคุณลักษณะการรองรับเก้าอี้รถเข็นที่ไม่ถูกต้อง คุณแนะนําคุณลักษณะที่ถูกต้องได้

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ค้นหาข้อมูลของธุรกิจที่ต้องการแก้ไข
  3. แตะเกี่ยวกับ จากนั้น อธิบายถึงสถานที่แห่งนี้
  4. แตะคุณลักษณะเพื่อเปลี่ยน
  5. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้แตะ "ส่ง" ส่ง

ทําความเข้าใจการช่วยเหลือพิเศษสําหรับเก้าอี้รถเข็น

ทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็น

ตอบ "ใช่" หากทางเข้าของธุรกิจมีความกว้างประมาณ 3 ฟุตและไม่มีขั้นบันได ความกว้าง 3 ฟุต (1 เมตร) อยู่ที่ประมาณคน 2 คนยืนข้างกันอย่างสบายๆ หากมีขั้นบันได 1 ขั้นขึ้นไป ควรมีทางลาดถาวรหรือทางลาดที่เคลื่อนย้ายได้ ทางเข้าที่มีแต่ประตูหมุนควรทำเครื่องหมายว่า "ไม่" สำหรับคุณลักษณะนี้

ห้องน้ำสำหรับเก้าอี้รถเข็น

ตอบ "ใช่" หากทางเข้าห้องน้ำมีความกว้างอย่างน้อย 1 เมตรและเข้าถึงได้โดยไม่มีขั้นบันไดขึ้นหรือลง หากผู้นั่งเก้าอี้รถเข็นต้องการเข้าห้องน้ำย่อยภายในบริเวณห้องน้ำ ทางเข้าห้องน้ำย่อยก็จะต้องกว้าง 1 เมตรเช่นกัน อย่าลืมว่าความกว้าง 1 เมตรนั้นอยู่ที่ประมาณคน 2 คนยืนข้างกันอย่างสบายๆ

ที่นั่งสำหรับเก้าอี้รถเข็น

ตอบ "ใช่" หากพื้นที่หลักของธุรกิจเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้บันได ควรมีพื้นที่เพียงพอสําหรับให้ผู้นั่งเก้าอี้รถเข็นไปยังและนั่งที่โต๊ะได้ หากโต๊ะทั้งหมดเป็นโต๊ะสูง (เช่น ในระดับที่ต้องยืน) แสดงว่าธุรกิจไม่เหมาะกับเก้าอี้รถเข็น

ที่จอดรถสำหรับเก้าอี้รถเข็น

ตอบ "ใช่" หากมีที่จอดรถที่ทำเครื่องหมายไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเข้าถึงพิเศษ ที่จอดเหล่านี้มักมีภาพวาดบนพื้น ป้ายประกาศ หรือสัญลักษณ์เฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ลิฟต์สำหรับเก้าอี้รถเข็น

ตอบ "ใช่" หากสถานที่มีหลายชั้นและมีลิฟต์ขนาดใหญ่พอที่จะรองรับเก้าอี้รถเข็น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad