Mga update sa COVID-19 mula sa Google Maps

Kung apektado ng COVID-19 ang iyong lugar, magagamit mo ang Google Maps para makakuha ng nauugnay na impormasyon tungkol sa mga apektadong lugar.

Tip: Sa ilang rehiyon, puwede kang makakita ng karagdagang impormasyong nauugnay sa COVID-19. Kung pipiliin mo ang alerto sa home screen ng Google Maps, makakakita ka ng mga link na nauugnay sa lokal na lugar batay sa iyong kasalukuyang map view.

Maghanap ng mga restaurant na nag-aalok ng takeout at paghahatid

Itinatampok na ngayon sa Google Maps ang mga restaurant na nag-aalok ng mga opsyong takeout o paghahatid. Kapag naghahanap ka ng partikular na restaurant o cuisine, puwede mong malaman kung anong mga opsyon sa pagkain ang available: Dine in, takeout, o paghahatid.

Maghanap ng mga opsyong takeout at paghahatid

Para maghanap ng mga restaurant na may mga opsyong takeout at paghahatid:

  1. Sa iyong mobile device, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. Limitahan ang iyong paghahanap sa mga restaurant na sumusuporta sa takeout o paghahatid:
    • Sa ilalim ng Search bar, i-tap ang Takeout Takeout o Paghahatid Paghahatid.
    • Sa Search bar, ilagay ang "Takeout" o "Paghahatid."

Ifi-filter ang mga resulta ng iyong paghahanap sa mga restaurant na may takeout at paghahatid, kung saan naka-highlight ang mga available na opsyon sa mga resulta ng paghahanap.

Maghanap ng mga update mula sa mga restaurant

Puwedeng direktang i-post ng mga restaurant ang mga pinakabagong update na nauugnay sa COVID-19 sa kanilang business profile.

Kapag available, lalabas ang mga update na ito sa ibaba lang ng impormasyon ng negosyo ng restaurant, sa ilalim ng "Mga update kaugnay ng COVID-19 mula sa negosyo."

Mga pansamantalang pagbabago sa mga kontribusyon sa Maps

Sa pambihirang sitwasyon ng COVID-19 sa ngayon, nagsasagawa kami ng mga hakbang para protektahan ang kalusugan ng mga miyembro ng aming team at unahin ang mahahalagang serbisyo. Dahil dito, posibleng may ilang pansamantalang limitasyon at pagkaantala sa kung paano ka makakapag-ambag sa Maps. 

Kasalukuyan kaming nakatuon sa kalidad at pagiging maaasahan ng impormasyon sa Google Search at Maps. Gusto naming tiyaking may access ang mga user at may-ari ng negosyo sa mahahalagang feature tulad ng kung bukas ba ang negosyo o may mga espesyal na oras ito.

Pakitala ang mga pansamantalang pagbabago na ito sa produkto:

Mga pag-edit ng lugar o mapa

Pagkatapos mong magsumite ng kontribusyon sa Maps, puwede kang makatanggap ng mensaheng maaantala ang iyong kontribusyon. Ang pansamantalang pagbabagong ito ay nangangahulugang posibleng hindi lumabas sa publiko sa Google Maps ang iyong kontribusyon. Gayunpaman, makikita mo pa rin ang lahat ng iyong kontribusyon sa page ng profile mo.
Kung isa kang Local Guide, makakatanggap ka pa rin ng mga puntos para sa iyong mga kontribusyon sa Google Maps.

Mga pansamantalang pagsasara

Puwede mo nang markahang “Pansamantalang sarado” ang iyong negosyo sa Google. Umaasa ang Google sa mga authoritative na data source, kapag available, para markahan ang ilang partikular na uri ng mga lugar bilang "Pansamantalang Sarado" sa Google Search at Google Maps.

Para makakuha ng mga update sa status ng isang negosyo, puwede kang magpadala ng mensahe sa isang negosyo sa pamamagitan ng Google Maps app. Para gamitin ang feature na ito, dapat i-on ng isang negosyo ang pagmemensahe.

Tip: Kung isa kang may-ari ng negosyo, tingnan ang artikulong ito para sa higit pang detalye.

Saan nakukuha ng Google ang impormasyong ito?

Umaasa kami sa mga awtoridad para sabihin sa amin kapag may mga pagsasara sa rehiyon nila. Gumagamit kami ng data mula sa maraming uri ng mga authoritative na data source, kung saan kasama ang mga pambansa, pang-estado/pamprobinsya, at lokal na pamahalaan, non-profit na organisasyon, institusyong pang-edukasyon, at negosyo.

Anong mga kategorya ng mga lugar ang sakop nito?

Anumang kategorya ng mga lugar na pansamantalang sarado ayon sa mga authoritative na source. Halimbawa, ang mga paaralan ay isang karaniwang halimbawa ng isang uri ng lugar na puwedeng ilista bilang "Pansamantalang sarado." Puwedeng kasama ang mga museo, gym, at tindahan sa iba pang posibleng uri ng mga lugar na puwedeng markahan ng authoritative na data source bilang "Pansamantalang Sarado."

Paano makakahiling ng pag-update ang isang tao at gaano kabilis magagawa ang pag-update?

Direktang maia-update ng may-ari ng negosyo na may Google My Business account ang kanyang status na "Pansamantalang Sarado" para magbukas ulit, at kaagad na mailalapat ang pagbabagong iyon.

Ano ang plano niyo para alisin ang status ng pansamantalang pagsasara?

Puwedeng alisin ang mga pansamantalang pagsasara sa iba't ibang paraan. Puwedeng buksan ulit ng mga may-ari ng GMB account ang kanilang mga listing ng negosyo sa pamamagitan ng GMB, kung saan mailalapat agad ang pagbabago. Bukod pa rito, puwedeng iulat ng sinuman ang isang lugar bilang nagbukas ulit sa pamamagitan ng flow na "Magmungkahi ng pag-edit," kung saan sinusubaybayan at sinusuri muna ang mga ulat bago mailapat ang isang pagbubukas ulit. Bukod pa rito, gumagamit ang Google ng authoritative na impormasyon mula sa mga pamahalaan para alisin ang mga pansamantalang pagsasara ng listing sa kabuuan sa mga lugar kung saan iniutos ng mga awtoridad ng estado ang pagbubukas ulit. Matuto pa tungkol sa kung paano mo mabubuksan ulit ang iyong negosyo.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?