Gamitin ang tab na Mag-ambag

Maa-access mo na ang mga feature sa Mag-ambag Mag-ambag na dating nasa Menu Menu at pagkatapos Iyong Profile at “Iyong Mga Kontribusyon.”

Sa ibaba, i-tap ang Mag-ambag Mag-ambag para magdagdag ng mga lugar, magsulat ng mga review, mag-upload ng mga larawan, o magmungkahi ng pag-edit. Magagawa mo ring magsumite ng mga pagwawasto sa mga kalsada at lugar, pamahalaan ang iyong profile sa Maps, at alamin kung ilan ang nakakita at natulungan ng iyong kontribusyon.

Matuto pa tungkol sa kung paano mag-ambag sa Google Maps.

Mag-sign in para maghanap ng content sa tab na Mag-ambag. Kung hindi ka pa nakakapag-ambag sa Google Maps, sundin ang mga tagubilin sa screen para magsimula.

I-access ang iyong profile sa Maps

Alamin kung paano i-edit ang iyong profile sa Maps.

Mga iminumungkahing review

Kung na-on mo na ang History ng Lokasyon dati, puwede kang makakita ng mga iminumungkahing lugar para i-review sa tab na Mag-ambag.

Mga paraan para mag-ambag

I-edit ang mapa

Magdagdag o magmungkahi ng mga pag-edit sa mga lugar, address, o kalsada. Puwede mo ring i-edit ang iyong lokasyon, at ipadala ang opinyon mo sa Maps.

 1. Sa ibaba ng iyong screen, i-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos I-edit ang mapa I-edit.
  • Pumili ng isang opsyon.
 2. Sundin ang mga tagubilin sa screen.

Alamin kung paano magmungkahi ng mga pag-edit o mag-flag ng lugar para alisin.

Magdagdag ng nawawalang lugar

 1. Sa ibaba ng iyong screen, i-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos Magdagdag ng lugar Add place.
 2. Punan ang lahat ng may kaugnayang field para magdagdag ng nawawalang lugar sa mapa.

Alamin kung paano magdagdag ng nawawalang lugar sa mapa.

Magsulat ng review

 1. Sa ibaba ng iyong screen, i-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos Magsulat ng review Write review.
 2. Pumili ng lugar sa mapa.
 3. I-tap ang mga star para i-rate ang lugar.
  • Opsyonal: Puwede kang magsulat ng review.

Alamin kung paano magsulat ng mga review at magdagdag ng mga rating ng lugar.

Magdagdag ng larawan

 1. Sa ibaba ng iyong screen, i-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos Magdagdag ng Larawan Add 360 photos.
 2. I-tap ang (mga) larawang gusto mong i-post. Bago magbahagi ng mga larawan, kakailanganin mong payagan ang Google Maps na i-access ang iyong mga larawan.
 3. I-tap ang Pumili ng lugar.
  • Kung mali ang mga iminumungkahing lokasyon, i-tap ang Iba pang lugar?
 4. I-tap ang I-post.

Iminumungkahi ang mga lokasyon ayon sa impormasyon ng lokasyon sa iyong mga larawan. Para sa higit pang impormasyon, alamin kung paano magdagdag, mag-alis, o magbahagi ng mga larawan at video

Mag-ambag pa

Puwedeng magdagdag ang mga user ng mga pagkain, mag-publish ng mga listahan, at magdagdag ng mga rating, review, at larawan sa mga lugar.
 1. Sa ibaba ng iyong screen, i-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos Mag-ambag pa.
 2. Mapo-prompt kang ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga lugar na binisita mo, o kung saan nakipag-ugnayan ka.

Hanapin ang iyong mga nakaraang Kontribusyon

Hanapin ang iyong mga kontribusyon sa Google Maps sa tab na Mag-ambag. Mahahanap mo ang iyong mga kontribusyon, ang kabuuang dami ng beses na tiningnan ang review, at ang kabuuang dami ng beses na tiningnan ang larawan sa iyong mga post.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?