Sledovanie profilu v Mapách Google

Môžete objavovať a sledovať vybraných prispievateľov do Máp a overené účty.

Dôležité: Ak nie je váš profil nastavený ako obmedzený, ostatní používatelia Máp Google si budú môcť pozrieť, koho vo svojom profile sledujete a kto sleduje vás. Ak je váš profil nastavený ako obmedzený, zoznam ľudí, ktorých sledujete a ktorí sledujú vás, si budú môcť pozrieť len ľudia, ktorí vás sledujú.

Sledovanie prispievateľa do Máp alebo overeného účtu

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na Aktualizácie Novinky a potom Sledované.
 3. Posuňte sa dole na kartu s návrhmi ľudí na sledovanie. Klepnite na Sledovať.

Tip: Prispievateľa v Mapách môžete priamo sledovať mnohými spôsobmi. Môžete napríklad klepnúť na Sledovať pri jeho príspevkoch na karte Preskúmať.

Keď začnete sledovať prispievateľa do Máp alebo overený účet, na karte Sledované uvidíte jeho recenzie, hodnotenia, fotky a ďalšie verejné príspevky do Máp Google. Môžete sledovať až 10 000 prispievateľov alebo účtov.

Zmena odporúčaní na základe vašich predvolieb oblastí

Ľudí v posuvnom páse odporúčaní vám odporúčame na základe vašich predvolieb oblastí. Ak chcete dostávať odporúčania z inej oblasti, aktualizujte svoje predvoľby oblastí:

 1. V telefóne s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Dole klepnite na Aktualizácie Novinky.
 3. Posuňte sa nadol na kartu odporúčaní a klepnite na Viac Viac a potom Spravovať predvoľby oblastí.
 4. Vyberte požadovanú možnosť:
  • Ak chcete odstrániť niektorú oblasť z tohto zoznamu, klepnite na Odstrániť Odobrať.
  • Ak chcete pridať novú oblasť, klepnite na Pridať oblasť a presuňte mapu.
  • Klepnite na Vybrať oblasť.
 

Zmena toho, či vás budeme odporúčať ostatným

Ľudí v posuvnom páse odporúčaní zároveň odporúčame na základe interakcií. Ak chcete obmedziť, kto vás môže sledovať a komu vás odporučime, zmeňte viditeľnosť svojho profilu. Ak nastavíte svoj profil ako obmedzený, nebudeme ho odporúčať iným a ľudia neuvidia, koho sledujete. Ako zmeniť viditeľnosť profilu

Prijímanie noviniek od firiem a ľudí, ktorých sledujete

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Vpravo dole klepnite na Novinky.

Tip: Karta Sledované už bude vybraná a uvidíte novinky od firiem a ľudí, ktorých sledujete.

Dôležité: Ak Google zistí, že určitý obsah porušuje jeho pravidlá pre obsah alebo príslušné zákony, môže ho odstrániť. Odporúčania nie sú ovplyvnené platbou od iných firiem. Platený obsah je v Mapách Google označený.

Zrušenie sledovania firmy v Mapách Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na Uložené Uložiť miesto
 3. Dole klepnite na Sledované. Zobrazí sa zoznam všetkých miest, ktoré sledujete.
 4. V zozname klepnite na miesto, ktoré chcete prestať sledovať, a zrušte začiarknutie políčka.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
76697
false