จัดการโปรไฟล์ Google Maps

ควบคุมผู้ที่จะเห็นการมีส่วนร่วมของคุณ

สำคัญ: รีวิว รูปภาพ และคะแนนที่โพสต์ใน Google Maps ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ คุณโพสต์รีวิว รูปภาพ หรือคะแนนใน Maps แบบส่วนตัวไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเขียนรีวิวและให้คะแนนสถานที่

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ทุกคนจะเห็นการมีส่วนร่วมแบบสาธารณะของคุณในโปรไฟล์

ข้อมูลสาธารณะใน Google Maps มีดังนี้

  • ชื่อ รูปภาพ และประวัติ
  • รีวิว รูปภาพ รายการที่เผยแพร่แล้ว และคะแนนที่คุณได้เพิ่มลงใน Google Maps
  • จำนวนการชอบและการดูการมีส่วนร่วมของคุณ
  • ระดับ Local Guide คะแนน ป้าย และจำนวนการมีส่วนร่วม

เคล็ดลับ: ระบบแสดงการมีส่วนร่วมแบบสาธารณะของคุณไว้ในโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ คุณเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์ได้ตลอดเวลา

คุณจำกัดไม่ให้แสดงการมีส่วนร่วมที่เผยแพร่แล้วและโพสต์ใน Google Maps ได้โดยอัปเดตการตั้งค่าโปรไฟล์ เมื่อจำกัดการมีส่วนร่วมแล้ว ผู้อื่นที่ไม่ได้ติดตามโปรไฟล์ของคุณจะไม่เห็นการมีส่วนร่วมของคุณในโปรไฟล์สาธารณะ

อัปเดตการตั้งค่าระดับการแสดงข้อมูลโปรไฟล์

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
  3. แตะการตั้งค่า จากนั้น เนื้อหาส่วนบุคคล จากนั้น ความเป็นส่วนตัวของโปรไฟล์
  4. ใช้สวิตช์นี้เพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นแบบจำกัด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad