จัดการโปรไฟล์ Google Maps

ควบคุมผู้ที่จะเห็นการมีส่วนร่วมของคุณ

สำคัญ: รีวิว รูปภาพ และคะแนนที่โพสต์ใน Google Maps ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ คุณโพสต์รีวิว รูปภาพ หรือคะแนนใน Maps แบบส่วนตัวไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเขียนรีวิวและให้คะแนนสถานที่

แสดงการมีส่วนร่วม

ทุกคนจะเห็นการมีส่วนร่วมแบบสาธารณะของคุณ เว้นแต่ว่าคุณได้เลือกซ่อนการมีส่วนร่วมไว้

ทุกคนจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อ รูปภาพ และประวัติ
  • รีวิว รูปภาพ รายการที่เผยแพร่แล้ว และคะแนนที่คุณได้เพิ่มลงใน Google Maps
  • จำนวนการชอบและการดูการมีส่วนร่วมของคุณ
  • ระดับ Local Guide คะแนน ป้าย และจำนวนการมีส่วนร่วม

เคล็ดลับ: ระบบแสดงการมีส่วนร่วมแบบสาธารณะของคุณไว้ในโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ คุณเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์ได้ตลอดเวลา

ซ่อนการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมและโพสต์ที่เผยแพร่แล้วทั้งหมดจะปรากฏเป็นแบบสาธารณะใน Google Maps แต่คุณซ่อนให้ไม่แสดงในโปรไฟล์ได้โดยอัปเดตการตั้งค่าโปรไฟล์ ชื่อ รูปภาพ และประวัติจะปรากฏในโปรไฟล์เสมอคุณจะดูการมีส่วนร่วมที่ซ่อนอยู่ในโปรไฟล์สาธารณะได้ โดยที่คนอื่นจะดูไม่ได้

ซ่อนการมีส่วนร่วมในโปรไฟล์

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะเมนู เมนู แล้ว โปรไฟล์ของคุณ แล้ว เพิ่มเติมเพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์
  3. ปิดแสดงการมีส่วนร่วมในโปรไฟล์ในส่วน "การตั้งค่าโปรไฟล์"

แสดงการมีส่วนร่วมในโปรไฟล์

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะเมนู เมนู แล้ว โปรไฟล์ของคุณ แล้ว เพิ่มเติมเพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์
  3. เปิดแสดงการมีส่วนร่วมในโปรไฟล์ในส่วน "การตั้งค่าโปรไฟล์"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad