Správa profilu v Mapách

Ovládajte, kto môže nájsť vaše príspevky

Dôležité: Recenzie, fotky a hodnotenia sú v Mapách Google verejné. V Mapách nemôžete uverejňovať recenzie, fotky alebo hodnotenia ako súkromné. Prečítajte si viac o písaní recenzií a pridávaní hodnotení miest.

Zobrazenie príspevkov

Verejné príspevky vo vašom profile si môže pozrieť ktokoľvek, ak sa ich nerozhodnete skryť.

Ktokoľvek si môže pozrieť tieto vaše údaje:

  • meno, fotku a životopis;
  • recenzie, fotky, zverejnené zoznamy a hodnotenia, ktoré ste pridali do Máp;
  • počet zobrazení vašich príspevkov a označení páči sa mi;
  • úroveň miestneho sprievodcu, body, odznaky a počet príspevkov.

Tip: Vaše verejné príspevky sa automaticky zobrazujú vo vašom profile. Nastavenia profilu môžete kedykoľvek zmeniť.

Skrytie príspevkov

Všetky zverejnené príspevky sú v službe Mapy Google verejné. Aktualizáciou nastavení profilu ich však môžete vo svojom profile skryť. Vaše meno, fotka a životopis sa budú vo vašom profile zobrazovať vždy.Keď svoje príspevky skryjete, budete si ich môcť pozrieť vo svojom verejnom profile, no ostatní ich neuvidia.

Skrytie príspevkov v profile

  1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
  2. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Váš profil a potom Viac Viaca potom Nastavenia profilu.
  3. V sekcii Nastavenia profilu vypnite Zobrazovať vo vašom profile príspevky.

Zobrazenie príspevkov v profile

  1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
  2. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Váš profil a potom Viac Viaca potom Nastavenia profilu.
  3. V sekcii Nastavenia profilu zapnite Zobrazovať vo vašom profile príspevky.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?