Pamahalaan ang iyong profile sa Maps

Kontrolin kung sino ang makakakita sa iyong mga kontribusyon

Mahalaga: Pampubliko ang mga review, larawan, at rating sa Google Maps. Hindi ka makakapag-post ng mga review, larawan, o rating nang pribado sa Maps. Matuto pa tungkol sa kung paano magsulat ng mga review at magdagdag ng mga rating ng mga lugar.

Ipakita ang mga kontribusyon

Makikita ng kahit na sino ang iyong mga pampublikong kontribusyon sa profile mo, maliban na lang kung pipiliin mong itago ang mga ito.

Makikita ng kahit na sino ang iyong:

  • Pangalan, larawan, at bio
  • Mga review, larawan, naka-publish na listahan, at rating na idinagdag mo sa Maps
  • Dami ng mga pag-like at pagtingin sa iyong mga kontribusyon
  • Local Guide level, mga puntos, mga badge, at dami ng mga kontribusyon

Tip: Awtomatikong makikita sa profile mo ang iyong mga pampublikong kontribusyon. Puwede mong baguhin ang mga setting ng iyong Profile anumang oras.

Itago ang mga kontribusyon

Pampubliko ang lahat ng naka-publish na kontribusyon at post sa Google Maps, pero puwede mong itago ang mga ito sa iyong profile sa pamamagitan ng pag-update sa mga setting ng profile mo. Makikita sa profile mo ang iyong pangalan, larawan, at bio sa lahat ng pagkakataon. Kapag itinago mo ang iyong mga kontribusyon, makikita mo ang iyong mga kontribusyon sa pampublikong profile mo pero hindi makikita ng iba.

Itago ang mga kontribusyon sa iyong profile

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos ay Tingnan ang iyong profile at pagkatapos ay Mga setting ng profile.
  3. Sa ilalim ng “Mga setting ng profile,” i-off ang Ipakita ang mga kontribusyon sa iyong profile.

Ipakita ang mga kontribusyon sa iyong profile

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos ay Tingnan ang iyong profile at pagkatapos ay Mga setting ng profile.
  3. Sa ilalim ng “Mga setting ng profile,” i-on ang Ipakita ang mga kontribusyon sa iyong profile.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?