ใช้ CarPlay เพื่อค้นหาจุดแวะพักบนเส้นทาง

คุณใช้ Google Maps บนApple CarPlay เพื่อค้นหาและเพิ่มจุดแวะพักตามเส้นทางได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจุดแวะพักได้ เช่น ราคาน้ำมันและเวลาที่ใช้ในทางอ้อม

สิ่งที่ต้องมี

นำทางด้วย CarPlay

 1. เปิดแอป Google Maps บน CarPlay Google Maps
 2. แตะเพิ่มจุดหมายที่แถบด้านบน 
 3. เลือกจุดหมาย 
 4. แตะไป

ค้นหาจุดแวะพักระหว่างการนำทาง

 1. ขณะที่ไปยังส่วนต่างๆใน CarPlay ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อแสดงแถบเมนูด้านบน
 2. ให้แตะเพิ่มจุดแวะพัก ในแถบเมนูด้านบน
 3. เลือกจุดหมาย แตะที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
  • ปั๊มน้ำมัน Gas station blue
  • ร้านอาหาร Restaurants blue
  • ซูเปอร์มาร์เก็ต Grocery store
  • ร้านกาแฟ Cafe Coffee Shops blue
  • ค้นหา Maps Carplay search blue
   • ค้นหาสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น McDonald's
   • ค้นหาประเภทสถานที่ เช่น ร้านขายยา
    หมายเหตุ หมวดหมู่เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของคุณ
 4. แตะก่อนหน้า blue arrow left CarPlay หรือถัดไป blue arrow right CarPlay เพื่อสลับไปมาระหว่างผลการค้นหา
  หมายเหตุ ลูกศรจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีผลการค้นหามากกว่าหนึ่งรายการเท่านั้น
 5. แตะเพิ่มจุดแวะพัก

นำจุดแวะพักออก

 • ทำดังนี้บน CarPlay แตะออกที่ด้านบนขวา จากนั้น นำจุดแวะระหว่างทางออก
 • ทำดังนี้บน iPhone แตะ X ถัดจากจุดแวะพักที่ต้องการนำออก
  เคล็ดลับ หากไม่พบข้อมูลเส้นทางบน iPhone ให้แตะปุ่มหน้าแรกเพื่อค้นหาจุดแวะพัก

วิธีใช้การค้นหาด้วยเสียง

 1. ขณะที่ไปยังส่วนต่างๆใน CarPlay ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อแสดงแถบเมนูด้านบน
 2. แตะเพิ่มจุดแวะพัก จากนั้น ไมโครโฟน CarPlay Maps Microphone Blue
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร