Malaman kung lumihis ka sa iminumungkahing ruta

Sinasabi sa iyo ng Manatiling Mas Ligtas kapag lumihis ang driver mo sa iminumungkahing ruta ng Google Maps at nagbibigay-daan sa iyong kumilos kapag nangyari ito. Puwede mo ring ibahagi ang iyong biyahe sa mga taong pinagkakatiwalaan mo.

Mahalaga: Available lang ang feature na ito sa mga piling bansa.

Makatanggap ng mga alerto kapag lumihis ang driver mo sa ruta

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. Maghanap ng ruta. Matuto pa tungkol sa kung paano kumuha ng mga direksyon at ipakita ang mga ruta.
  3. Sa kaliwang bahagi sa ibaba, i-tap ang Mga Direksyon at pagkatapos ay Pagmamaneho Pagmamanehoat pagkatapos ay Manatiling mas ligtas at pagkatapos ay Mga alerto sa paglihis.
  4. Opsyonal: Kung gusto mong ibahagi ang iyong biyahe sa isang tao, i-tap ang Ibahagi ang live na biyahe.

Tip: Makakatanggap ka lang ng alerto kung lumihis ang iyong driver sa iminumungkahing ruta nang mahigit 0.5 kilometro.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?