สำรวจไฮไลต์ของธุรกิจ

ในส่วน "รีวิว" ของสถานที่ คุณจะเห็นหัวข้อที่ไฮไลต์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ หัวข้อเหล่านี้สร้างขึ้นจากข้อมูลในรีวิวที่ผู้ใช้คนอื่นเขียน ตัวอย่างหัวข้อที่ผู้ใช้จะเห็น ได้แก่ "บนดาดฟ้า" หรือ "บริการ"

กรองรีวิวตามหัวข้อ

คุณกรองหัวข้อเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่งของสถานที่ได้ เช่น บริเวณที่นั่ง หรืออาหารบางมื้ออย่างเช่น "อาหารมื้อสาย"

  1. เปิด Google Maps Google Maps
  2. ค้นหาหรือเลือกธุรกิจ
  3. แตะรีวิว
  4. แตะหัวข้อ เช่น "เวลารอ" เพื่อกรองรีวิวที่เกี่ยวกับหัวข้อนั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร