Проверете скоростта си

Ако добавите скоростомер към навигацията си, ще виждате скоростта си на шофиране. 

Важно: Скоростомерите, показани в приложението Google Карти, са предназначени за използване само с цел осведомяване. Не забравяйте да използвате скоростомера на превозното си средство, за да проверите действителната си скорост на шофиране. 

Получаване на сигнали за „Ограничение на скоростта“  

В случай че функцията „Ограничение на скоростта“ е налична в местоположението ви, скоростомерът в приложението ще ви уведомява, ако шофирате прекалено бързо. Ако превишите ограничението, индикаторът за скоростта ще промени цвета си. 

Забележка: Външни фактори могат да доведат до разлика между данните от скоростомера на Карти и действителната ви скорост. 

Включване или изключване на скоростомера

  1. На устройството си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
  2. Докоснете менюто Меню and then Настройки and then Настройки на Навигация
  3. Под „Опции за шофиране“ включете/изключете Скоростомер

Съвет: В случай че функцията за ограничения на скоростта е налична в местоположението ви, можете да включите или изключите скоростомера, като докоснете „Ограничение на скоростта“  Circle_speed_limit/Box_speed_limit по време на навигацията. 

Научете за навигацията в Google Карти

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?