Използване на Live View в Google Карти

Google Карти предлага два типа изгледи при навигацията за пешеходци: обичайната двуизмерна карта и Live View. С помощта на Live View ще виждате упътвания, насложени върху реалния свят, както и миникарта в долната част на екрана.

Първи стъпки с Live View

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. В лентата за търсене въведете дестинация или я докоснете на картата.
 3. Докоснете „Упътвания“ Упътвания в синьо.
 4. Над картата, в лентата с инструменти за начин на пътуване докоснете „Пеша“ Пеша.
 5. Долу в центъра докоснете „Live View“ AR в Карти.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана, за да помогнете на Карти да установи къде се намирате.
  Съвет: Насочете камерата си към сгради и знаци от другата страна на улицата, а не към дървета и хора.
 7. След като Карти определи къде сте, ще виждате упътвания в изгледа от камерата на екрана си.
  Съвет: За ваша безопасност и за да икономисвате батерията препоръчваме да прибирате телефона си, след като разберете накъде да вървите.
 8. Телефонът ви ще вибрира, когато стигнете до следващата стъпка от навигацията или до дестинацията си.
 9. Когато искате да се върнете към Live View, трябва само да изправите телефона вертикално или да натиснете бутона „Live View“.
Важно: Функцията Live View не е предназначена за употреба в движещо се превозно средство.

Изпращане на отзиви

Разкажете ни за практическата си работа с Live View за навигация за пешеходци.
 1. Докоснете „Отзиви“ Синя икона за отзиви.
 2. Отговорете на въпроса относно типа на възникналия проблем.
 3. Въведете отзивите си.

Наличност на функцията

Ще виждате „Live View“ AR в Карти, ако сте в район, обхванат от Street View.

Допълнителни изисквания

Когато изпробвате Live View за първи път, на телефона ви ще се покаже съобщение с искане на разрешение за достъп до камерата ви.

Как да разберете дали Live View работи

Когато докоснете „Live View“ AR в Карти, на екрана ще се покаже съобщение. То ще ви укаже да насочите камерата на телефона си към сгради, улични знаци или друг елемент от заобикалящата ви среда, който Google Карти може да разпознае спрямо данните на Street View в този район. Когато Google Карти разпознае къде се намирате, ще покаже инструкции за навигация на екрана на телефона ви.

Ако Live View все пак не работи

Трябва да използвате Live View:

 • в добре осветени зони;
 • на открито;
 • докато насочвате камерата на телефона си към сгради и знаци от другата страна на улицата;
 • на места, където Street View е налице.

Превключване към обичайния двуизмерен картографски изглед

Можете да превключвате между Live View и двуизмерния картографски изглед, като местите телефона си от вертикално в хоризонтално положение. Функцията за наклон на телефона е включена по подразбиране, но можете да промените настройката, като изпълните следните стъпки:

 1. Горе вляво докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Навигация.
 2. Превъртете до „Навигация за пешеходци с AR“.
 3. Изключете опцията за наклон.

Избягвайте да вървите дълго време с Live View

Препоръчваме ви да използвате Live View само в случай на объркване, например когато започвате да вървите, когато стигнете до завой или предстои да достигнете дестинацията си.

Важно: За ваша безопасност дръжте телефона ниско, когато знаете накъде да вървите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?