จัดการข้อมูลธุรกิจใน Google Maps

หากเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณจะสร้างข้อมูลธุรกิจได้ฟรีผ่าน Google My Business เพื่อให้ลูกค้าพบคุณใน Google Maps ลงชื่อสมัครใช้ Google My Business หรือยืนยันข้อมูลธุรกิจที่มีอยู่

เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจ 

หลังจากที่ได้ยืนยันความสัมพันธ์ของคุณกับธุรกิจแล้ว คุณจะแก้ไขข้อมูลของธุรกิจนั้น (เช่น เวลาทำการ รูปภาพ ข้อเสนอ และผลิตภัณฑ์) ได้โดยตรงจากข้อมูลธุรกิจไม่ว่าจะปรากฏอยู่ที่ใดใน Google Maps

ค้นหาชื่อธุรกิจใน Google Maps เพื่อค้นหาข้อมูลธุรกิจของคุณ คุณเพิ่มเจ้าของและผู้จัดการ รวมทั้งลบตัวคุณเองได้ผ่านบัญชี Google My Business หากบุคคลอื่นเป็นเจ้าของหรือจัดการธุรกิจของคุณ

เคล็ดลับ: คุณลบธุรกิจออกจากบัญชีได้หากต้องการหยุดจัดการข้อมูลธุรกิจ การกระทำนี้จะไม่นำข้อมูลธุรกิจออกจาก Google Maps หากไม่ดำเนินธุรกิจอีกต่อไป ให้ตั้งสถานะเป็นปิดถาวรก่อนลบออกจากบัญชี หลังจากนั้น ธุรกิจนั้นจะปรากฏเป็นปิดใน Google 

ตอบรีวิวในคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ: ข้อมูลธุรกิจต้องได้รับการยืนยันแล้ว คุณจึงจะตอบรีวิวจากข้อมูลธุรกิจใน Maps โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้

 1. ไปที่ Google Maps 
 2. ป้อนชื่อธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิกค้นหา ค้นหา หรือกด Enter 
 3. คลิกรีวิว 
 4. คลิกตอบข้างรีวิวที่ต้องการตอบ 
  • หากไม่เห็นปุ่ม "ตอบ" คุณจะต้องยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือจัดการธุรกิจใน Google My Business

แก้ไขข้อมูลธุรกิจในอุปกรณ์ Android 

 1. เปิด Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. หากต้องการเปิดข้อมูลธุรกิจ ให้ป้อนชื่อธุรกิจในแถบค้นหาหรือแตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ข้อมูลธุรกิจของคุณ
 3. แตะแก้ไขข้อมูลในแถบเครื่องมือ
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะส่ง ส่ง ที่มุมขวาบน 

คุณจะเห็นสิ่งที่แก้ไขในข้อมูลธุรกิจทันที 

เพิ่มรูปภาพในข้อมูลธุรกิจบนอุปกรณ์ Android 

 1. เปิด Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android 
 2. หากต้องการเปิดข้อมูลธุรกิจ ให้ป้อนชื่อธุรกิจในแถบค้นหาหรือแตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ข้อมูลธุรกิจของคุณ
 3. แตะเพิ่มรูปภาพในแถบเครื่องมือ 
 4. เลือกรูปภาพ แล้วแตะส่ง ส่ง ที่มุมขวาบน 

คุณจะเห็นรูปภาพที่อัปโหลดในข้อมูลธุรกิจทันที 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร