Πραγματοποίηση κράτησης στους Χάρτες Google

Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Κάντε κράτηση με το Google.

Μέσω της λειτουργίας Κάντε κράτηση με το Google, μπορείτε να κάνετε κρατήσεις, να αναζητήσετε τις κρατήσεις ή τα εισιτήρια σας και να πληρώσετε για αυτά, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψετε το Google.

Μπορείτε να βρείτε μια τοπική επιχείρηση, να κάνετε κράτηση για μια υπηρεσία και να πληρώσετε για τις κρατήσεις ή τα εισιτήριά σας μέσω της πλατφόρμας Κάντε κράτηση με το Google. Για να βρείτε μια επιχείρηση, απλώς αναζητήστε την στο Google, στους Χάρτες ή στον Βοηθό Google. Το Google Pay απλοποιεί τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς.

Σημείωση: Η λειτουργία Κάντε κράτηση με το Google διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές, για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με κάποιον υποστηριζόμενο πάροχο προγραμματισμού.

Πραγματοποίηση κράτησης

Μεταβείτε στην Αναζήτηση Google, στους Χάρτες ή στον Βοηθό Google για να πραγματοποιήσετε μια κράτηση σε μια τοπική επιχείρηση ή υπηρεσία.

Διαχείριση κράτησης

Αφού κάνετε μια κράτηση, μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειές της, να την τροποποιήσετε ή να την ακυρώσετε. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε την καταχώρισή σας από τη λίστα αναμονής.

Όλες οι ακυρώσεις και οι τροποποιήσεις υπόκεινται στην πολιτική ακύρωσης της επιχείρησης. Αυτή η πολιτική παρέχεται στην περιγραφή της κράτησης, κατά την ολοκλήρωση αγοράς και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την κράτησή σας. Η Google δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων μιας επιχείρησης.

Έλεγχος λεπτομερειών για μια κράτηση

Για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της κράτησής σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Ανατρέξτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την κράτηση.

 • Ελέγξτε τις κρατήσεις σας στον ιστότοπο της λειτουργίας Κάντε κράτηση με το Google.

Τροποποίηση κράτησης

Ορισμένες επιχειρήσεις προσφέρουν τη δυνατότητα τροποποίησης μιας κράτησης μετά την πραγματοποίησή της.

Για να τροποποιήσετε την κράτησή σας:

 1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της λειτουργίας Κάντε κράτηση με το Google.

 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο μενού Μενού.

 3. Επιλέξτε Κρατήσεις και μετά Προσεχώς.

 4. Αναζητήστε την κράτηση που θέλετε να αλλάξετε.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

Όταν τροποποιείτε την κράτησή σας, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Αν η κράτησή σας έχει προγραμματιστεί εντός των επόμενων 1-2 ημερών, καλό θα ήταν να καλέσετε απευθείας την επιχείρηση, για να τροποποιήσετε την κράτηση.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως χρειαστεί να ακυρώσετε την κράτησή σας και να κάνετε νέα κράτηση με τις ενημερωμένες πληροφορίες.

Αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την κράτηση

Οι κρατήσεις σχετίζονται με τον Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της κράτησης. Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού κάνετε μια κράτηση.

Ακύρωση κράτησης

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή ακύρωσης για όλες τις κρατήσεις. Για να δείτε τι ισχύει για την κράτησή σας, ανατρέξτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης ή στις λεπτομέρειες της κράτησης στον ιστότοπο της λειτουργίας Κάντε κράτηση με το Google.

Αν η κράτησή σας μπορεί να ακυρωθεί, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό:

 • Ανατρέξτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης της κράτησής σας.

 • Στον ιστότοπο της λειτουργίας Κάντε κράτηση με το Google, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση δίπλα στην κράτηση.
  Σημείωση: Η ακύρωση υπόκειται στην πολιτική ακύρωσης της επιχείρησης.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση, σας προτείνουμε να καλέσετε απευθείας την επιχείρηση.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Κάντε κράτηση με το Google

Η λειτουργία Κάντε κράτηση με το Google διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με κάποιον υποστηριζόμενο πάροχο προγραμματισμού. Οι χρήστες πρέπει να έχουν Λογαριασμό Google, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Κάντε κράτηση με το Google.

Άλλες ενέργειες:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;