Rezervace na Mapách Google

V USA můžete rezervace provádět pomocí služby Rezervace přes Google.

Rezervace pomocí služby Rezervace přes Google vám umožní vyhledávat, rezervovat a platit za rezervace nebo lístky, aniž byste opustili prostředí Google.

Můžete vyhledat místní firmu, rezervovat službu a zaplatit za rezervaci nebo lístky prostřednictvím platformy Rezervace přes Google. Firmu můžete najít jednoduchým vyhledáním na Googlu, v Mapách nebo v Asistentovi Google. Díky službě Google Pay je nákup snadný.

Poznámka: Služba Rezervace přes Google je k dispozici pouze v určitých zemích a oblastech, kde firmy spolupracují s podporovaným poskytovatelem plánovače.

Vytvoření rezervace

Přejděte do Vyhledávání Google, Map nebo Asistenta Google a vytvořte rezervaci u místní firmy nebo služby.

Správa rezervace

Po vytvoření rezervace můžete zkontrolovat její podrobnosti, upravit ji nebo zrušit. Také můžete svůj záznam v seznamu čekajících rezervací smazat.

Na všechna zrušení a úpravy se vztahují zásady zrušení dané firmy. Tyto zásady jsou uvedeny v popisu rezervace, při placení a v e-mailu s potvrzením rezervace. Společnost Google nenese odpovědnost za zrušení služby nebo zásady vracení peněz různých firem.

Kontrola podrobností rezervace

Chcete-li zkontrolovat podrobnosti rezervace, můžete tak učinit následovně:

Úprava rezervace

Některé firmy umožňují rezervaci po jejím vytvoření upravovat.

Postup úpravy rezervace:

 1. Přejděte na web Rezervace přes Google.

 2. Vlevo nahoře klikněte na možnost Nabídka Menu.

 3. Vyberte Rezervace and then Nadcházející.

 4. Vyhledejte rezervaci, kterou chcete změnit.

 5. Klikněte na Upravit.

Při úpravě rezervace mějte na paměti následující:

 • Pokud je rezervace na následující 1–2 dny, doporučujeme pro úpravu rezervace zavolat přímo do firmy.

 • V některých případech může být nutné rezervaci zrušit a vytvořit novou s aktualizovanými údaji.

Změna e-mailové adresy spojené s rezervací

Rezervace jsou přidruženy k účtu Google, jehož prostřednictvím byly vytvořeny. Z tohoto důvodu nelze po vytvoření rezervace upravit e-mailovou adresu.

Zrušení rezervace

Vrácení platby nebo zrušení není k dispozici u všech rezervací. Chcete-li zjistit, zda je u vaší rezervace k dispozici, přečtěte si e-mail s potvrzením nebo podrobnosti rezervace na webu Rezervace přes Google.

Pokud je rezervaci možné zrušit, můžete tak učinit dvěma způsoby:

 • Postupujte podle pokynů ke zrušení rezervace v e-mailu s potvrzením.

 • Na webu Rezervace přes Google klikněte vedle rezervace na možnost Zrušit .
  Poznámka: Na zrušení rezervace se vztahují zásady zrušení dané firmy.

Pokud se vám rezervaci stále nedaří zrušit, doporučujeme zavolat přímo do dané firmy.

Kdo může používat Rezervace přes Google

Služba Rezervace přes Google je k dispozici pouze firmám v určitých zemích, které spolupracují s podporovaným poskytovatelem plánovače. Aby uživatelé mohli Rezervace přes Google používat, musí mít účet Google.

Další akce:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?