Rezervace pomocí Map Google

V USA můžete rezervace provádět pomocí služby Rezervace přes Google.

Rezervace pomocí služby Rezervace přes Google vám umožní vyhledávat, rezervovat a platit za rezervace nebo vstupenky, aniž byste opustili prostředí Google.

Můžete vyhledat místní firmu, rezervovat službu a zaplatit za rezervaci nebo vstupenky prostřednictvím platformy Rezervace přes Google. Firmu můžete najít jednoduchým vyhledáním na Googlu, v Mapách nebo v Asistentovi Google. Služba Google Pay pak umožňuje snadno zaplatit.

Důležité: Služba Rezervace přes Google je k dispozici pouze v určitých zemích a oblastech, kde firmy spolupracují s podporovaným poskytovatelem plánovače.

Vytvoření rezervace

Přejděte do Vyhledávání Google, Map nebo Asistenta Google a vytvořte rezervaci u místní firmy nebo služby.

Hledání a rezervace online služeb

Pokud hledáte konkrétní firmu nebo výrazy jako třeba lekce jógy nebo hry na piáno, můžete si je vyhledat a rezervovat přímo na Googlu. Jestliže určitá firma tyto služby nabízí online a má svůj profil ve službě Moje firma na Googlu aktuální, zobrazí se v něm tyto informace:

 • zelený zaškrtávací znakOnline kurzy
 • zelený zaškrtávací znakOnline odhady
 • zelený zaškrtávací znakOnline schůzky

Pokud hledáte služby poskytované v provozovnách, přejděte do Vyhledávání Google, Map nebo Asistenta Google a vytvořte rezervaci u místní firmy nebo služby.

Jak rezervovat online služby

Důležité: Pokud firma na informačním panelu nemá rezervační tlačítko, nemá nastaveno přijímání rezervací prostřednictvím Googlu.

 1. Otevřete Vyhledávání Google, Mapy nebo Asistenta Google. 
 2. Vyhledejte požadovaný typ služby nebo kurzů, například kurz jógy.
 3. Vyhledejte profil firmy, u které chcete provést rezervaci, a klikněte na Rezervovat online.
 4. Vyberte datum a čas.
 5. Firmy, které umožňují rezervaci u konkrétního pracovníka: V sekci Pracovníci vyberte preferovaného pracovníka. Můžete například vybrat oblíbeného instruktora jógy. Pracovníka lze vybrat i později, když rezervaci upravíte.
 6. Klikněte na Rezervovat.
 7. Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, vyplňte požadované informace.
  • Platbu může firma požadovat při rezervaci nebo při poskytnutí služby. 
 8. Klikněte na Rezervovat.

Přečtěte si, jak provést rezervaci na Googlu.

Správa rezervace

Po vytvoření rezervace můžete zkontrolovat její podrobnosti, upravit ji nebo zrušit. Také můžete svůj záznam v seznamu čekajících rezervací smazat.

Na všechna zrušení a úpravy se vztahují zásady dané firmy. Tyto zásady jsou uvedeny v popisu rezervace, při placení a v e-mailu s potvrzením rezervace. Společnost Google nenese odpovědnost za zásady jiných firem, týkající se zrušení rezervace nebo vrácení peněz.

Kontrola podrobností rezervace

Chcete-li zkontrolovat podrobnosti rezervace, můžete tak učinit následovně:

Úprava rezervace

Některé firmy umožňují rezervaci po jejím vytvoření upravovat.

 1. Přejděte na web Rezervace přes Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na možnost Nabídka Nabídka.
 3. Vyberte možnost Rezervace a pak Nadcházející.
 4. Najděte rezervaci, kterou chcete změnit.
 5. Klikněte na Upravit.

Při úpravě rezervace mějte na paměti následující:

 • Pokud je rezervace na následující 1–2 dny, doporučujeme pro úpravu rezervace zavolat přímo do firmy.
 • V některých případech může být nutné rezervaci zrušit a vytvořit novou s aktualizovanými údaji.

Změna e-mailové adresy spojené s rezervací

Rezervace jsou přidruženy k účtu Google, jehož prostřednictvím byly vytvořeny. Z tohoto důvodu nelze po vytvoření rezervace upravit e-mailovou adresu.

Zrušení rezervace

Vrácení platby nebo zrušení není k dispozici u všech rezervací. Chcete-li zjistit, zda je u vaší rezervace k dispozici, přečtěte si e-mail s potvrzením nebo podrobnosti rezervace na webu Rezervace přes Google.

Pokud je rezervaci možné zrušit, můžete tak učinit dvěma způsoby:

 • Postupujte podle pokynů ke zrušení rezervace v e-mailu s potvrzením.
 • Na webu Rezervace přes Google klikněte vedle rezervace na možnost Zrušit.
  • Důležité: Na zrušení rezervace se vztahují zásady dané firmy.

Pokud se vám rezervaci stále nedaří zrušit, doporučujeme zavolat přímo do dané firmy.

Kdo může používat Rezervace přes Google

Služba Rezervace přes Google je k dispozici pouze firmám v určitých zemích, které spolupracují s podporovaným poskytovatelem plánovače. Aby uživatelé mohli Rezervace přes Google používat, musí mít účet Google.

Další akce:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?