Moj profil

Vaš javni profil na Kartama omogućuje vam da predstavite svoje fotografije, recenzije, popise i drugi sadržaj na Kartama. Na profilu na Kartama možete sljedeće:

Savjet: vaše ime, fotografija i biografija uvijek će biti dostupni na vašem profilu.

Promjena imena i fotografije

Vaše ime i fotografija prikazuju se pri vhu vašeg profila na Kartama.

Da biste promijenili ime i fotografiju:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vaš profil a zatim Uredite profil Uredia zatim Uredite ime i fotografiju.
 3. Unesite svoje ime ili odaberite fotografiju.
 4. Dodirnite Spremi.

Važno: kad promijenite svoje ime i fotografiju, ta će se promjena odraziti na svim Googleovim proizvodima koje upotrebljavate.

Dodavanje ili uređivanje biografije

Na svoj javni profil dodajte kratku biografiju kako biste drugima rekli nešto o sebi i mjestima koja su vam važna.

Savjet: vaša biografija vidljiva je svima, čak i ako su vaši doprinosi skriveni na vašem profilu.

Dodajte biografiju
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vaš profil a zatim Uredite profil Uredi.
 3. Napišite svoju biografiju (maksimalno 500 znakova).
 4. Dodirnite Spremi.
Uredite biografiju
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vaš profil a zatim Uredite profil Uredi.
 3. Uredite svoju biografiju.
 4. Dodirnite Spremi.
Uklonite biografiju
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vaš profil a zatim Uredite profil Uredi.
 3. Izbrišite svoju biografiju.
 4. Dodirnite Spremi.

Pregled razine, broja bodova i znački Lokalnih vodiča

Ako ste lokalni vodič, u aplikaciji Google karte možete pregledati svoju razinu, broj bodova i značke.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Vaš profil.
 3. Pod svojim imenom pregledajte svoju razinu Lokalnih vodiča i broj bodova. Dodirnite strelicu arrow da biste pregledali svoje značke i broj doprinosa.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?