Veure i editar un perfil de Google Maps

El perfil públic de Maps us permet mostrar les vostres fotos, ressenyes i llistes, així com altre contingut de Maps. Al perfil de Maps, podeu fer el següent:

Consell: al perfil sempre hi figura el vostre nom, la foto i la biografia.

Canviar el nom i la foto

El nom i la foto es mostraran a la part superior del vostre perfil de Maps.

Per canviar el nom i la foto, seguiu aquests passos:

 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita i, a continuació, Edita nom i foto.
 3. Escriviu el vostre nom o trieu una foto.
 4. Toqueu Desa.

Important: el canvi de nom i foto es reflecteix en tots els productes de Google que utilitzeu.

Afegir o editar la biografia

Afegiu una biografia breu al vostre perfil públic per compartir amb altres usuaris informació vostra i els llocs que us agraden. 

Consell: tothom pot veure la vostra biografia, fins i tot encara que amagueu les contribucions al perfil. 

Afegir una biografia
 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita.
 3. Escriviu la vostra biografia (fins a 200 caràcters).
 4. Toqueu Desa.
Editar la biografia
 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita.
 3. Editeu la biografia.
 4. Toqueu Desa.
Suprimir la biografia
 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita.
 3. Suprimiu la biografia.
 4. Toqueu Desa.

Veure el nivell de Local Guide, els punts i les insígnies

Si sou Local Guide, a l'aplicació Google Maps podeu veure el vostre nivell i els punts i les insígnies que heu obtingut.

 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil.
 3. A sota del vostre nom, podeu veure el vostre nivell de Local Guide i els punts que teniu. Toqueu la fletxa arrow per veure les insígnies que heu aconseguit i el nombre de contribucions que heu fet.

Sobre les etiquetes de temes

Les etiquetes de temes es basen en allò que escriviu públicament a Maps. Es mostren per ajudar-vos a trobar persones que escriuen sovint ressenyes sobre temes d'interès. Les etiquetes de temes es poden basar en tipus de cuina, plats o altres llocs sobre els quals hàgiu escrit.

Consell: pots utilitzar etiquetes de temes per filtrar la ressenya i les fotos d'un col·laborador.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
18078554370018742564
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
76697