Veure i editar un perfil de Google Maps

El perfil públic de Maps us permet mostrar les vostres fotos, ressenyes i llistes, així com altre contingut de Maps. Al perfil de Maps, podeu fer el següent:

Consell: al perfil sempre hi figura el vostre nom, la foto i la biografia.

Canviar el nom i la foto

El nom i la foto es mostraran a la part superior del vostre perfil de Maps.

Per canviar el nom i la foto, seguiu aquests passos:

 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita i, a continuació, Edita nom i foto.
 3. Escriviu el vostre nom o trieu una foto.
 4. Toqueu Desa.

Important: el canvi de nom i foto es reflecteix en tots els productes de Google que utilitzeu.

Afegir o editar la biografia

Afegiu una biografia breu al vostre perfil públic per compartir amb altres usuaris informació vostra i els llocs que us agraden. 

Consell: tothom pot veure la vostra biografia, fins i tot encara que amagueu les contribucions al perfil. 

Afegir una biografia
 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita.
 3. Escriviu la vostra biografia (fins a 200 caràcters).
 4. Toqueu Desa.
Editar la biografia
 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita.
 3. Editeu la biografia.
 4. Toqueu Desa.
Suprimir la biografia
 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil i, a continuació, Edita el perfil Edita.
 3. Suprimiu la biografia.
 4. Toqueu Desa.

Veure el nivell de Local Guide, els punts i les insígnies

Si sou Local Guide, a l'aplicació Google Maps podeu veure el vostre nivell i els punts i les insígnies que heu obtingut.

 1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Maps Maps.
 2. Toqueu Contribueix Contribueix i, a continuació, Mostra el perfil.
 3. A sota del vostre nom, podeu veure el vostre nivell de Local Guide i els punts que teniu. Toqueu la fletxa arrow per veure les insígnies que heu aconseguit i el nombre de contribucions que heu fet.

Sobre les etiquetes de temes

Les etiquetes de temes es basen en allò que escriviu públicament a Maps. Es mostren per ajudar-vos a trobar persones que escriuen sovint ressenyes sobre temes d'interès. Les etiquetes de temes es poden basar en tipus de cuina, plats o altres llocs sobre els quals hàgiu escrit.

Consell: pots utilitzar etiquetes de temes per filtrar la ressenya i les fotos d'un col·laborador.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal