Моят потребителски профил

Общественият ви профил в Карти ви дава възможност да представяте снимките, отзивите, списъците си, както и друго съдържание в Карти. В потребителския си профил в Карти можете да правите следното:

Съвет: Името, снимката и биографията ви винаги ще бъдат откриваеми в потребителския ви профил.

Промяна на името и снимката ви

Името и снимката ви се показват в горната част на профила ви в Карти.

За да промените името и снимката си:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Допринасяне Допринасяне и след това Преглед на потребителския профил и след това Редактиране на профила Редакция и след това Редактиране на името и снимката.
 3. Въведете името си или изберете снимка.
 4. Докоснете Запазване.

Важно: Когато промените името и снимката си, тази промяна се отразява във всички продукти на Google, които използвате.

Добавяне или редактиране на биографията ви

Добавете към обществения си потребителски профил кратка биография, за да разкажете на хората за себе си и за местата, които са важни за вас. 

Съвет: Биографията ви е видима за всички, дори ако приносите ви са скрити в потребителския ви профил. 

Добавяне на биография
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Допринасяне Допринасяне и след това Преглед на потребителския профил и след това Редактиране на профила Редакция.
 3. Напишете биографията си (до 200 знака).
 4. Докоснете Запазване.
Редактиране на биографията ви
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Допринасяне Допринасяне и след това Преглед на потребителския профил и след това Редактиране на профила Редакция.
 3. Редактирайте биографията си.
 4. Докоснете Запазване.
Премахване на биографията ви
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Допринасяне Допринасяне и след това Преглед на потребителския профил и след това Редактиране на профила Редакция.
 3. Изтрийте биографията си.
 4. Докоснете Запазване.

Преглед на нивото, точките и значките в Местни гидове

Ако сте местен гид, можете да прегледате нивото, точките и значките си в приложението Google Карти.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Допринасяне Допринасяне и след това Преглед на потребителския профил.
 3. Под името си прегледайте нивото и точките си на местен гид. Докоснете стрелката arrow, за да видите значките и броя на приносите си.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?